En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Fakta i Germanische Heilkunde®

Den 11. september 1998 har Universitetet i Trnava (Tyrnau) bekræftet verifikationen af den Germanische Heilkunde.
Verifikationen fandt sted den 8. og 9. September.

Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine) består af 5 Biologiske Naturlove - uden yderligere hypoteser - og gælder både for mennesker, dyr og planter. Den er så klar og logisk kohærent, at den på redelig, samvittighedsfuld måde kunne have været verificeret i hvilket som helst (patient-)tilfælde, og selvfølgelig skulle have været verificeret, hvis bare man havde ønsket det.

Det er faktisk ganske simpelt at reproducere patienttilfælde efter Germanische Heilkunde's Biologiske Love: Der er 3 niveauer (psyke, hjerne, organ), der forløber synkron og der er 2 sygdomsfaser (den aktive konflitkfase og hvis konflikten er løst, helingsfasen), dertil normotoni-fasen inden den sympatikotone konflikt-aktive fase og (re)normalisering-fasen ved slutningen af den vagotoniske konflikt-løste helingsfase.

Så vi har ikke kun 4 fasesektioner hver på 3 niveauer, men også 3 karakteristiske punkter (DHS, CL og epi-krisen1) hver på 3 niveauer, således 21 kriterier (4x3 + 3x3), som vi kan undersøge hver for sig i henhold til de 5 Biologiske Love.

Da de 5 Biologiske Love tilsammen indeholder mindst 6 kriterier, inklusive histologiske kriterier, cerebral-topografiske, organ-topografiske, konflikt-colorative (overs. note: "farve" af konflikten, dvs. alt hvad der hører til konflikten) og mikrobiologiske kriterier, får du - hvis du nøje kan undersøge alle 3 niveauer - 126 (21x6) verificerbare og reproducerbare fakta for et enkelt fald (overs. note: patienttilfælde).

Det er meget usandsynligt, at man tilfældigt finder et fald, hvor alle disse 126 reproducerbare fakta tilfældigvis er korrekte, fordi det altid er ét ud af millioner mulige tilfælde. Hvis patienten kun har to sygdomme, der kan forløbe parallelt eller successivt, udgør de reproducerbare fakta 252 (2x126). Sandsynligheden udvides til næsten uendelige sandsynlighedsværdier! (Dr. Hamer skriver i originalen: astronomiske sandsynlighedsværdier)

Et ekstremt vigtigt kriterium er også inkluderet i beregningen: lokalisationen af ​​HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) i hjernen er prædestineret. Dette betyder, at relæet - et af flere hundrede mulige relæer - allerede er forudbestemt. Og dette relæ - i tilfælde af såk. sygdom et HH (Hamer Fokus) - skal nu have nøjagtigt den formation, der hører til den tilsvarende fase.

Men de fleste patienter har flere kræftformer eller lammelser, diabetes eller lignende, dvs. Formålsbestemmte Biologiske Specialprogrammer (SBS = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) og for hver såk. sygdom skal alle kriterier være opfyldt igen!

Men i DHSets øjeblik bestemmer den Biologiske Konflikt også både lokalisationen af SBS i hjernen (som såk. Hamerscher Herd = HH, Hamer Fokus) og lokalisation i organet som kræft eller kræftækvivalent. Ligeledes er konfliktindholdet (af den Biologiske Konflikt), lokalisationen i hjernen og lokalisationen i organet determineret i DHSets øjeblik. Den Biologiske Konflikt slår ned ("einschlagen" - rammer et individ) på samme tid, og i samme sekund, på alle 3 niveauer og er konstaterbart, synligt og målbart der!

Skydeskive

Ligeledes kan DHSet ikke overses af patienten, hvis han ved hvad et DHS er, og den behandlende læge kan heller ikke overse det. I det mindste kan skydeskivens nye, klare cirkler ikke overses i hjernens CT (computertomografi). I organet vokser nye celler, eller der opstår huller eller ulcera på grund af celletab.

Det er næsten uvigtig hvor mange patienter undersøges, fordi 2 patienter, med hver 3-4 såkaldte sygdomme (SBS) og i alt 600-800 kontrollerbare fakta, giver allerede en næsten astronomisk sandsynlighed for rigtigheden af den ​​Germanische Heilkunde®.

At lave og evaluere statistikker er inden for såkaldt medicinsk videnskab en af metoderne til at få fakta. Så længe fakta lægges sammen, er statistikker lovlige. Men hvor fakta fra forskellige serier skal forbindes på en statistisk kausal måde, er sagen mangelfuld. Indtil videre har statistik kun været en numerisk opsummering af fakta, de antagne årsager blev statistisk konstrueret.

I retrospektiv var problemet med alle statistikker fra “lægevidenskaben”, at der kun blev opereret kun på det organiske niveau, og selv her blev loven om sygdommenes to-fasede natur ikke taget i betragtning på grund af manglende kendskab til sammenhængene; det samme var tilfældet med det psykiske niveau og det cerebrale niveau, betydningen af venstre- og højrehåndethed.

Desuden er statistikkerne om kræftfremkaldende stoffer generelt baseret på dyreforsøg. I den forbindelse ignorerede man, at forsøgsdyrene har en psyke og intelligens. På grund af uvidenhed har man derfor aldrig taget hensyn til forsøgsdyrets specifikke biologiske hjernekode (for forsøgsdyrets art) i forsøgsplanlægningen. Der blev ikke engang taget hensyn til adfærdsforskning.

Det, der adskiller Germanische Heilkunde® fra konventionel medicin, er en større videnskabelig baseret evne (sensibilitet2) til at genkende forskellen mellem rene fakta og fortolkninger af fakta, som så rent faktisk ikke længere er fakta, men som oprindeligt kun var arbejdshypoteser, der ofte præsenteres i form af fakta. Dette gælder også for diagnosticering, for også her er der en streng og klar adskillelse af fakta, fra fortolkningen og vurderingen af visse hypoteser i den konventionelle medicin.

Så hvis der f.eks. er anført "metastaser" i en diagnose, er der tale om en ubevist og endog falsk hypotese om, at alle andre anden-karcinomer, såkaldte dattertumorer, stammer fra det primære karcinom. At der findes et andet eller endog tredje karcinom benægtes ikke, i hvert fald ikke i princippet, men det gør vurderingen af denne ubestridelige fakta.

Der findes uspecifikke, mere eller mindre specifikke og specifikke tumormarkører. Ordet "markør" kan bruges uden forbehold. I princippet kan man finde sådanne uspecifikke såvel som specifikke markører for alle processer i forbindelse med kræftvækst eller en helingsfase af alle former for kræft. Den mest uspecifikke af dem alle er blodcellesedimentationshastigheden (BSG = BKS).

Men fortidens medicin kunne ikke skelne mellem sygdommens konflikt-aktive fase og helbredelsesfasen. Selvfølgelig vidste man endnu mindre, at der er en Biologisk Betydning, der ligger i en af disse to faser. Man udviklede således markører, der var forhøjet én gang i den aktive konfliktfase, og andre, der kun var forhøjet i helingsfasen. Den ene gjaldt for gammelhjerne-styrede organer, den anden for storhjerne-styrede organer. Dermed blev de korrekte fakta til falske diagnoser, eller i det mindste til misvisende diagnoser, fordi alle helingsfase-markører i princippet også kan kaldes vitalitetsmarkører.

I Germanische Heilkunde® skal vi lære at evaluere alle disse markører på en ny og meningsfuld måde, som naturligvis er nogle ubestridelige fakta. Vi må ordne dem efter de forskellige kimlag og efter de to forskellige SBS-faser. Kun på den måde fungerer de som en hjælp for os, og så skaber de ikke længere panik hos patienterne.

Så det er ikke overraskende - hvis man har fulgt med indtil her - at erkende, at jeg, ved den mere præcise og videnskabelige, altså meget mere faktorbetonede form for faktaindsamling, er stødt på 5 Biologiske Naturlove og har udviklet en ny terapimetode på grundlag af dem. For patienten betyder det, at det er lige så nødvendigt at få laboratorieværdier, dokumenter fra billeddannende procedurer (CT, MR, rtg.) osv. for at kunne stille en diagnose.

I terapi, som først og fremmest består i konfliktløsning, kan patienten selv beregne forløbet, hvilket virker beroligende på ham og lader ham finde vej ud af panikken.

Der mangler indhold her endnu.


1 - epi-krise: Det er en ældre text af Dr. Hamer. I gamle udgaver tegner Dr. Hamer epi-krisen som en punkt (en pil). På denne hjemmeside kan du finde aktuelle grafikker, med epi-krisen som en fase.
2 - Dr. Hamer skriver “sensibilitet” i stedet for “evne” 
 

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner