En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Fakta i Germansk Heilkunde

Den 11. september 1998 har Universitetet i Trnava (Tyrnau) bekræftet verifikationen af Germansk Heilkunde.
Verifikationen forgik den 8. og 9. September.

Germansk Heilkunde (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine) består af 5 Biologiske Naturlove - uden yderligere hypoteser - og gælder ens for mennesker, dyr og planter. Den er så klar og logisk kohærent, at den nem og på redelig, samvittighedsfuld måde kunne have været verificeret - som man kan se - i hvilken som helst (patient-)tilfælde, og selvfølgelig skulle have været verificeret, hvis man bare ville det.

Det er faktisk ganske simpelt at reproducere patienttilfælde efter Germansk Heilkunde's Biologiske Love: Der er 3 niveauer (psyke, hjerne, organ), som forløber synkron og der er 2 sygdomsfaser (den aktive konflitkfase og - hvis konflikten bliver løst - helingsfasen), dertil normotoni-fasen inden den sympatikotone konflikt-aktiv fase og (re)normalisering-fasen ved afslutningen af den vagotone konflikt-løste helingsfase.

Så vi har ikke kun 4 fasesektioner hver på 3 niveauer, men også 3 karakteristiske punkter (DHS, CL og epi-krisen) hver på 3 niveauer, således 21 kriterier (4x3 + 3x3), som vi kan kontrollere hver for sig i henhold til de 5 Biologiske Love.

Da de 5 Biologiske Love tilsammen indeholder mindst 6 kriterier, inklusive histologiske kriterier, cerebral-topografiske, organ-topografiske, konflikt-colorative og mikrobielle kriterier, får du - hvis du nøje kan undersøge alle 3 niveauer - 126 (21x6) verificerbare og reproducerbare fakta for et enkelt fald (patienttilfælde).

Det er meget usandsynligt, at man tilfældig finder et tilfælde, hvor alle disse 126 reproducerbare fakta tilfældigvis er korrekte, fordi det altid er ét ud af millioner mulige tilfælde. Hvis patienten kun har to sygdomme, der kan køre (forgå) parallelt eller successivt, udgør de reproducerbare fakta 252 (2x126). Men sandsynligheden udvides til næsten uendelige sandsynlighedsværdier (Dr. Hamer skriver i originalen: astronomiske sandsynlighedsværdier)!

Som et ekstremt vigtigt kriterium indgår det faktum, at placeringen af ​​HH (HamerscherHerd = Hamer Fokus) i hjernen er prædestineret. Dette betyder, at relæet - et af flere hundrede mulige relæer - allerede er forudbestemt. Og dette relæ - ved såk. sygdom et HH (Hamer Fokus) - skal nu have nøjagtigt den formation, der hører til den tilsvarende fase. (Sandsynligheden i tilfælde af kun et SBS er allerede utrolig høj.)

Men de fleste patienter har flere kræftformer eller lammelser, diabetes eller lignende, dvs. Meningsfulde Biologiske Specialprogrammer (SBS = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) og alle kriterier skal opfyldes igen for hver enkelt sygdom!

Men i DHSets øjeblik bestemmer også den Biologiske Konflikt både lokalisation af SBS i hjernen (som såk. Hamerscher Herd = HH, Hamer Fokus) og lokalisation på organet som kræft eller kræftækvivalent. Ligeledes er konfliktindholdet af den Biologiske Konflikt, lokalisationen i hjernen og lokalisationen i organet determineret i DHSets øjeblik. Den Biologiske Konflikt slår ned på samme tid, og i samme sekund (øjeblik), på alle 3 niveauer og er konstaterbart, synligt og målbart der!

Ligeledes kan DHSet ikke overses, af patienten selv, hvis han ved, hvad et DHS er, og den behandlende læge kan heller ikke overse det. I det mindste kan den nye, skarp definerede skydeskive ikke overses i hjernens CT (computertomografi). I organet vokser nye celler, eller der opstår tab af væv i form af huller eller ulcera.

Det er næsten uvigtig hvor mange patienter skal undersøges, fordi 2 patienter, med hver 3-4 såkaldte sygdomme (SBS) og i alt 600-800 kontrollerbare fakta, giver allerede en næsten astronomisk sandsynlighed for rigtigheden af ​​Germanische Heilkunde.

At lave og evaluere statistikker er inden for såkaldt medicinsk videnskab en af metoderne til at få fakta. Så længe fakta tælles sammen, er statistikker lovlige. Men hvor fakta fra forskellige serier skal forbindes på en statistisk kausal måde, er sagen mangelfuld. Indtil videre har statistik kun været en numerisk opsummering af fakta, de antagne årsager blev konstrueret resp. tilføjet statistisk.

Der mangler indhold her endnu.
Bemærk: På grund af vedvarende undertrykkelsen og økonomisk boykot findes der endnu ikke original literatur af Dr. med. Ryke Geerd Hamer på dansk.

Hvad der adskiller Germansk Heilkunde fra konventionel medicin, er en øget videnskabelig baseret evne for at genkende forskellen mellem rene fakta og fortolkninger af fakta.
 

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner