En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Fakta i Germanische Heilkunde®

Den 11. september 1998 har Universitetet i Trnava (Tyrnau) bekræftet verifikationen af Germanische Heilkunde.
Verifikationen fandt sted den 8. og 9. September.

Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) består af 5 Biologiske Naturlove – har ingen hypoteser – og gælder både for mennesker, dyr og planter. Den er så klar og logisk kohærent, at den på redelig, samvittighedsfuld måde kunne have været verificeret i hvilket som helst (patient-)tilfælde, og selvfølgelig skulle have været verificeret, hvis man bare havde været villig til det.

Det er faktisk ganske simpelt at reproducere patienttilfælde efter Germanische Heilkunde's Biologiske Naturlove: Der er 3 niveauer (psyke, hjerne, organ), der forløber synkron og der er 2 sygdomsfaser (den aktive konflitkfase og hvis konflikten er løst, helbredelsesfasen), og normotoni-fasen inden den sympatikotone konflikt-aktive fase og (re)normalisering-fasen ved slutningen af den vagotoniske konflikt-løste helbredelsesfase.

Vi har altså ikke kun 4 faseafsnit hver på 3 niveauer, men også 3 karakteristiske punkter (DHS, CL og epi-krisen1) hver på 3 niveauer, således 21 kriterier (4x3 + 3x3), som vi kan undersøge hver for sig i henhold til de 5 Biologiske Naturlove.

Da de 5 Biologiske Naturlove tilsammen indeholder mindst 6 kriterier, inklusive histologiske kriterier, cerebral-topografiske, organ-topografiske, konflikt-colorative (*"farve" af konflikten, dvs. alt hvad der hører til den biologiske konflikt) og mikrobiologiske kriterier, får man hvis man nøje kan undersøge alle 3 niveauer 126 (21x6) verificerbare og reproducerbare fakta for et enkelt fald (*fald = et SBS i et patienttilfælde).

Det er meget usandsynligt, at man tilfældigt finder et fald, hvor alle disse 126 reproducerbare fakta tilfældigvis er korrekte, fordi det altid er ét ud af millioner mulige tilfælde. Hvis patienten kun har to sygdomme, der kan forløbe parallelt eller successivt, udgør de reproducerbare fakta 252 (2x126). Sandsynligheden udvides til næsten uendelige sandsynlighedsværdier! (Dr. Hamer skriver i originalen: astronomiske sandsynlighedsværdier)

Et ekstremt vigtigt kriterium er også inkluderet i beregningen: lokalisationen af ​​HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) i hjernen er prædestineret. Dette betyder, at relæet – et af flere hundrede mulige relæer – allerede er fastlagt (programmeret). Og dette relæ – i tilfælde af såk. sygdom et HH (Hamer Fokus) – skal nu have nøjagtigt den formation, der hører til den tilsvarende fase.

Men de fleste patienter har flere kræftformer eller lammelser, diabetes eller lignende, dvs. Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer (SBS = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) og for hver såk. sygdom skal alle kriterier være opfyldt igen!

Men i DHSets øjeblik bestemmer den Biologiske Konflikt også både lokalisationen af SBS i hjernen (som såk. Hamerscher Herd = HH, Hamer Fokus) og lokalisation i organet som kræft eller kræftækvivalent. Ligeledes er konfliktindholdet (af den Biologiske Konflikt), lokalisationen i hjernen og lokalisationen i organet determineret i DHSets øjeblik. Den Biologiske Konflikt slår ned ("einschlagen" - rammer et individ) synkront på samme tidspunkt og i samme sekund (øjeblik), på alle 3 niveauer og er konstaterbart, synligt og målbart der!

Skydeskive

Ligeledes kan DHSet ikke overses af patienten, hvis han ved hvad et DHS er, og den behandlende læge kan heller ikke overse det. I det mindste kan skydeskivens nye, klare ringe ikke overses i hjerne-CT (computertomografi). I organet vokser nye celler, eller der opstår huller eller ulcera på grund af celletab. (*Dr. Hamer skriver: "Zellen schmelzen ein" = celler smelter ned = celletab/celle-minus).

Det er næsten uvigtig hvor mange patienter der undersøges, fordi 2 patienter, med hver 3-4 såkaldte sygdomme (SBS) og i alt 600-800 kontrollerbare fakta, giver allerede en næsten astronomisk sandsynlighed for rigtigheden af ​​Germanische Heilkunde®.

At lave og evaluere statistikker er inden for såkaldt medicinsk videnskab en af metoderne til at få fakta. Så længe fakta lægges sammen, er statistikker i orden. Men hvor fakta fra forskellige serier skal forbindes på en statistisk kausal måde, er der noget galt. Indtil videre har statistik kun været en numerisk opsummering af fakta, de antagne årsager blev statistisk konstrueret.

I retrospektiv var problemet med alle "lægevidenskabens" statistikker, at de kun bevægede sig på det organiske niveau, og selv her blev loven om sygdommenes tofase-mønstret på grund af manglende kendskab til sammenhængene ikke taget i betragtning; det samme var tilfældet med det psykiske niveau og det cerebrale niveau, betydningen af venstre- og højrehåndethed.

Desuden er statistikkerne om kræftfremkaldende stoffer generelt baseret på dyreforsøg. I den forbindelse ignorerede man, at forsøgsdyrene havde en psyke og intelligens. På grund af uvidenhed har man derfor aldrig inddraget forsøgsdyrets specifikke biologiske hjernekode i forsøgsplanlægningen. Der blev ikke engang taget hensyn til adfærdsforskning.

Det, der adskiller Germanische Heilkunde® fra konventionel medicin, er altså en højere naturvidenskabelig sensitivitet2, der gør det muligt at skelne mellem rene fakta og fortolkninger af fakta, som strengt taget ikke længere er fakta, men i første omgang kun arbejdshypoteser, der ofte præsenteres som fakta. Det samme gælder for diagnosticeringen,for også her skal der være en streng og klar adskillelse af fakta fra fortolkninger og vurderinger af visse hypoteser i den konventionelle medicin.

Så hvis der f.eks. er anført "metastaser" i en diagnose, er der tale om en ubevist og endog falsk hypotese om, at eventuelle sekundære karcinomer, såkaldte dattertumorer, stammer fra det primære karcinom. At der findes et sekundært eller endog et tredje karcinom benægtes ikke, i hvert fald ikke i princippet, men under alle omstændigheder er vurderingen af dette objektive faktum omstridt.

På samme måde er tumormarkører ubestridelige fakta. Ordet "markør" kan bruges uden forbehold. I princippet kan man finde sådanne uspecifikke såvel som specifikke markører for alle processer i forbindelse med kræftvækst eller en helbredelsesfase af alle former for kræft. Den mest uspecifikke af dem er blodcellesedimentationshastigheden (ESR).

Men fortidens medicin kunne ikke skelne mellem sygdommens konflikt-aktive fase og helbredelsesfasen. Selvfølgelig vidste man endnu mindre om, at der er en Biologisk Betydning, der ligger i en af disse to faser. Man udviklede således markører, der var forhøjet én gang i den aktive konfliktfase, og andre, der kun viste forhøjede værdier i helbredelsesfasen. Nogle var relevante for gammelhjerne-styrede organer, nogle for storhjerne-styrede organer. Dermed blev de korrekte fakta til falske diagnoser, eller i det mindste til misvisende diagnoser, fordi alle helbredelsesfase-markører i princippet også kan kaldes vitalitetsmarkører.

I Germanische Heilkunde® skal vi lære at evaluere alle disse markører på en ny og meningsfuld måde, som naturligvis er nogle ubestridelige fakta. Vi må ordne dem efter de forskellige kimlag og efter de to forskellige SBS-faser. Først på den måde vil de være nyttige for os og ikke længere skabe panik hos patienterne.

Så - hvis du har fulgt mine tanker så langt er det ikke svært at erkende, at jeg ved hjælp af en mere præcis og naturvidenskabelig metode, der tager flere faktorer i betragtning, er stødt på 5 Biologiske Naturlove og har udviklet en ny terapeutisk metode baseret på dem. Med hensyn til patienten kræver diagnosen både laboratoriedata og data fra billeddannende teknikker (CT, MR, rtg.) osv.

Under terapien, som primært består af konfliktløsning, kan patienten selv beregne forløbet af sit SBS, hvilket giver ham præcis den ro i sindet, han har brug for, og hjælper ham med at slippe ud af panikkens lænker.

Når man verificerer et naturvidenskabeligt system, der kun består af fem Biologiske Naturlove og ikke indeholder en eneste hypotese, er terapien - hvor patienten er hovedpersonen - allerede inkluderet i systemet. For det er netop det specielle ved et videnskabeligt reproducerbart system, at terapiens forløb kan beregnes med en vis sandsynlighed (forudsat at der ikke opstår nye biologiske konflikter eller konflikt-recidiver [=tilbagefald]).

Terapiforløbet er derfor faktisk en del af et gennemprøvet system.

For dem, der kun vurderer overfladisk og ikke tager hensyn til det enorme spektrum af rent naturvidenskabeligt-empirisk baserede fakta, som danner grundlaget for terapien i Germanische Heilkunde, kan dette virke helt uberettiget og "totalitært". Erkendelserne i Germanische Heilkunde er ikke intolerante og selvvalgte meninger i social forstand, men naturlove, som jeg har fundet frem til og genopdaget, og som til mange kritikeres beklagelse helt sikkert eksisterer og gælder hver dag, selv uden mig!

Og netop fordi den konventionelle medicin tilskriver sig selv sin påståede videnskabelighed, bør den efterhånden begynde at spørge sig selv, om den ikke for længst har forladt naturvidenskabens vej, fordi den ikke er i stand til at forlade eller ændre den engang valgte vej, f.eks. inden for kræftbehandlingen på trods af statistisk dokumentered fiasko og om den derfor ikke selv er dogmatisk og totalitært, selv om den slet ikke har noget naturvidenskabeligt grundlag!

Den konventionelle medicin, som er fokuseret på sin egen opfattelse af kræft (f.eks. årsag og behandling), har tydeligvis ikke forstået, at jeg rent faktisk forbinder biologi og medicin, og at denne forbindelse omfatter alle levende væsener (dyr, planter) uden undtagelse.

På baggrund af denne vidensdimension virker det irrelevant at påpege, at jeg, som i princippet kritiserer onkologien, ikke har noget imod de tekniske fremskridt inden for nød- eller ulykkesmedicin, anatomi, kirurgi (undtagen for visse onkologisk-kirurgiske indikationer), patologisk anatomi (undtagen for diagnostiske "maligne"/"godartede" konklusioner), intern medicin, alle specialiserede diagnoser inden for andre medicinske områder, topografi, radiologi, balneologi, biokemi, fysiologisk kemi, humanbiologi.

For at kunne forstå de 5 Biologiske Naturlove i Germanische Heilkunde med alle diagnostiske, videnskabelige, terapeutiske og almen menneskelige konsekvenser de indebærer, er systemimmanent tænkning en absolut nødvendig forudsætning!

Netop denne måde at tænke, er altid blevet afvist af konventionel medicin! Desuden skal det understreges, at selve det faktum, at de grundlæggende naturlove nu for første gang er blevet opdaget inden for lægevidenskaben (som i øvrigt længe har været tilfældet inden for andre naturvidenskaber), for første gang ville være reel chance for lægevidenskaben at blive en rigtig naturvidenskab i egentlig forstand!

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - epi-krise: Det er en ældre text af Dr. Hamer. I gamle udgaver tegner Dr. Hamer epi-krisen som en punkt (en pil). På denne hjemmeside kan du finde aktuelle grafikker, med epi-krisen som en fase. Epi-krisen kan være et kort øjeblik, men også længere - det er afhængig af flere faktorer.
2 - sensibilitet = “evne”

* oversætterens note