En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

1. Biologisk Naturlov
KRÆFTENS JERN-REGEL

(engelsk: IRON-RULE OF CANCER)

den har 3 kriterier

1. KRITERIUM

Hvert SBS (SinnvollesBiologischesSonderprogramm = Meningsfuldt/bedydningsfuldt Biologisk Specialprogram) opstår med et DHS (Dirk Hamer Syndrom), dvs. med et meget alvorligt, meget-akut-dramatisk og isolativt konflikt-oplevelse-chok, samtidig resp. på 3 niveauer: i psyken, i hjernen og i organet. 

“fanget på det forkerte ben”

DHSet er et alvorligt, meget-akut-dramatisk og isolativt konflikt-chok, der "fanger individet på det forkerte ben", men som samtidig er en mulighed for naturen til at kompensere for ”skaden/ulykken”. Fordi i dette øjeblik er et specialprogram tændt, praktisk talt synkront: i psyken, i hjernen og i organet, og det er også konstaterbart, synligt og målbart der!

Den uventede måde, hvordan man bliver ramt, er vigtigere end den "psykologiske indholdsvurdering" af konflikten. Oplevelsen er altid konfliktiv, ikke et skæbneslag eller en begivenhed, hvor den pågældende ikke kunne have ændret noget alligevel.

Præcist fra DHSet er patienten permanent stresset, dvs. patienten har meget kolde hænder og fødder, tænker dag og nat på sin konflikt og prøver at løse den. Han kan ikke længere sove om natten, og hvis, kun hver halve time i den første halvdel af natten, han har ingen appetit og taber sig.

2. KRITERIUM

Konflikten (Biologisk Konflikt) bestemmer i DHS-øjeblikket både lokalisation af SBS (SinnvollesBiologischesSonderprogramm = Meningsfuldt/bedydningsfuldt Biologisk Specialprogram) i hjernen som såk. HH (HamerscherHerd = Hamer-Fokus), og lokalisation i organet som kræft eller kræftækvivalent.(Alt, som ikke er kræft, er kræftækvivalent – dvs. alle såkaldte sygdomme)

Der er ingen konflikt i sig selv, men hver konflikt har et meget specifikt indhold, og dette er defineret i sekundet af DHS. Konfliktets indhold er associativt, dvs. ved uvilkårlig tildeling af tanker og for det meste forbi vores sinds filter.
Du tror, at du tænker, i virkeligheden har konflikten allerede - i hastigheden af et sekund - rammt dig, inden du begynder at tænke.
Dette uventede chok efterlader spor i hjernen, der kan fotograferes ved hjælp af computertomografi (CT) af hjernen.
Et sådant relæ kaldes et Hamer Fokus (HamerscherHerd = HH).
Disse Hamer Fokusser (HH) ligner koncentriske cirkler på en skydeskive eller et billede af en vandoverflade, hvor man har tabt en sten i.

Så det betyder, at til ethvert konfliktindhold hører en meget specifik kræft og et meget specifikt sted i hjernen. Men det fascinerende ved Germansk Heilkunde (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin®, eng. Germanic New Medicine®) er, at vi ikke kun med det samme kan bestemme typen af Biologisk Konflikt resp. konfliktindholdet fra hjernens CT, eller hvilket organ der påvirkes, og om cellevækst eller cellereduktion finder sted, men også - ligesom på kriminologisk måde - kan finde ud af om konflikterne er i konfliktaktiv fase (ca-fase) eller allerede i helingsfasen (pcl-fase).

3. KRITERIUM

Forløbet af SBS på alle tre niveauer (psyke-hjerne-organ), fra DHS til konfliktløsning (Conflictolysis = CL) og epileptisk/epileptoid krise på toppen af pcl-(helings)fasen og tilbage til normalisering (normotonia), er SYNKRONT !

På grund af den permanente stress (sympatikotoni), som i princippet er noget planlagt, kommer hjerne-nervernes kommunikations-ledningerne nu i stigende grad til skade, dvs. et stadigt større område påvirkes, eller det berørte område bliver altereret mere intenst. Samtidig udvikler kræft i organet sig også. Kropsorganet forstørres, reduceres eller - i hvert fald - ændres af kræften.

Det betyder: Hvis konflikten bliver mere intens, er organet også påvirket stærkere; bliver konflikten mindre intens, bliver også de andre niveauer mindre påvirket. Hvis konflikten løser sig, er der også konfliktløsning på alle 3 niveauer. Er der et recidiv, dvs. hvis konflikten vender tilbage, er der et recidiv på alle 3 niveauer.

Men mere kan ske i sekunden af ​​DHS, fordi skinnerne også er lagt i dette sekund. Skinner er yderligere konfliktaspekter eller yderligere receptioner i øjeblikket af DHS. Fordi mennesker og dyr i DHSets sekund "lægger også mærke til" - uden at være opmærksomme på det - de ledsagende omstændigheder ligesom med et snapshot med flash-lys; også lyde eller lyd, lugt, sansninger af alle slags og smag-sansninger, og husker disse receptioner livslang. Hvis patienten senere kommer på en sådan skinne, kan det komme til et recidiv af hele konflikten.

Hvis det lykkes patienten at løse sin Biologiske Konflikt, går han ind i den anden fase af Specialprogrammet, helingsfasen. Fordi eksakt i starten af ​​helingsfasen begynder organismen at reparere skaden - ved enten celleformering eller nedbrydning af celler i kropsorganet og, selvfølgelig, det berørte hjerne-relæ. Og jo længere konflikten varede, jo større eller resp. længere vil reparationerne tage.

Når konflikten er løst, skifter organismen tilbage fra stressfasen til hvilefasen, kaldet vagotoni.

På organ-niveau ser vi nu, hvad der blev betragtet som det vigtigste hidtil: Kræft stopper! Og på hjerne-niveau ser vi parallelt, at Hamer Fokusset (HH) får ødemer.

 

Computertomografi (CT) af hjernen
Også klart genkendelig for en ukyndig: en skydeskive-formation (i starten af løsingsfasen) med ødematøse ringe.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
Oversættelse: El Glauner