En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den første Biologiske Naturlov
KRÆFTENS JERN-REGEL

(engelsk: IRON-RULE OF CANCER)

den har 3 kriterier

1. KRITERIUM

Hvert SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram) starter med et DHS (Dirk Hamer Syndrom), dvs. med et meget alvorligt, meget akut-dramatisk og isolativt konflikt-oplevelse-chok, samtidig på 3 niveauer: i psyken, i hjernen og i organet. 

“fanget på det forkerte ben”

DHSet er et alvorligt, meget akut-dramatisk og isolativt konflikt-chok, der "fanger individet på det forkerte ben", men samtidig også er en chance for naturen til at kompensere for ”skaden". Fordi i dette øjeblik er et specialprogram tændt, praktisk talt synkront: i psyken, i hjernen og i organet, og det er også konstaterbart, synligt og målbart der!

Uforudsigeligheden af et sådant slag (overs. note: nedslag, chok, på tysk "Einschlag") er vigtigere end den "psykologiske vurdering" af konflikten. Oplevelsen er altid konfliktiv, ikke et skæbneslag eller en begivenhed, som personen alligevel ikke kunne have ændret.

Præcist fra DHSet er patienten permanent stresset, dvs. patienten har meget kolde hænder og fødder, tænker dag og nat på sin konflikt og prøver at løse den. Han kan ikke længere sove om natten, eller kun hver halve time i den første halvdel af natten, han har ingen appetit og taber sig.

2. KRITERIUM

Den Biologiske Konflikt bestemmer i DHS-øjeblikket både lokalisation af SBSet (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram) i hjernen som såk. HH (Hamerscher Herd = Hamer-Fokus), og lokalisation i organet som kræft eller kræftækvivalent.(Alt, der ikke er kræft, er kræftækvivalent – dvs. alle såkaldte sygdomme)

Der er ikke nogen konflikt som sådan, men hver konflikt har et specifikt indhold, og det defineres i et sekund af DHS (overs. note: DHS-øjeblik). Konfliktens indhold er associativt, dvs. en uvilkårlig/ufrivillig tildeling af tanker og for det meste forbi vores tankes filter.
Du tror, at du tænker, i virkeligheden har konflikten allerede - i hastigheden af et sekund - rammt dig, inden du begynder at tænke.
Dette uventede chok efterlader spor i hjernen, der kan fotograferes ved hjælp af computertomografi (hjernescanning, CT).
Et sådant relæ kaldes et Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH).
Disse Hamer Fokusser (HH) ligner koncentriske cirkler på en skydeskive eller et billede af en vandoverflade, hvor man har kastet en sten i.

Dette betyder, at hvert enkelt konfliktindhold har en meget specifik kræftform og et meget specifikt sted i hjernen. Men det fascinerende ved Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) er, at vi ikke kun kan bestemme typen af den Biologiske Konflikt, dvs. konfliktindholdet ved hjælp af en hjerne-CT, eller hvilket organ der påvirkes, og om cellevækst eller cellereduktion finder sted, men også - ligesom på kriminologisk måde - kan finde ud af om konflikterne er i konfliktaktiv fase (ca-fase) eller allerede i helbredelsesfasen (pcl-fase).

3. KRITERIUM

Forløbet af SBSet på alle tre niveauer (psyke-hjerne-organ), fra DHSet til konfliktløsningen (Conflictolysis = CL) og epileptisk/epileptoid krise på toppen af pcl-(helbredelses)fasen og tilbage til normalisering (normotonia), er SYNKRONT !

På grund af den permanente stress (sympatikotoni), som i princippet er noget planlagt, kommer hjerne-nervernes kommunikations-ledningerne nu i stigende grad til skade, dvs. et stadigt voksende område påvirkes, eller det berørte område bliver altereret mere intenst. Samtidig udvikler kræften i organet sig også. Kropsorganet forstørres, reduceres eller - i hvert fald - ændres af kræften.

Det betyder: Når konflikten bliver mere intens, er organet også stærkere påvirket; bliver konflikten mindre intens, bliver også de andre niveauer mindre påvirket. Når konflikten løser sig, er der også konfliktløsning på alle 3 niveauer. Er der et recidiv, dvs. konflikten vender tilbage, er der et recidiv på alle 3 niveauer.

Men mere kan ske i ​​DHSets sekund (overs. note: øjeblik), da skinnerne også er lagt i dette sekund. Skinner er yderligere konfliktaspekter eller yderligere elementer i DHSets øjeblik. Fordi mennesker og dyr “lægger” i DHSets sekund (note: øjeblik) også "mærke til" - uden at være opmærksomme på det - de ledsagende omstændigheder ligesom hos et snapshot med flash-lys, det inkluderer også lyde eller lyd, lugt, sansninger af alle slags og smag-sansninger, og de husker disse elementer livslang. Hvis patienten senere kommer på en sådan skinne, kan det komme til et recidiv af hele konflikten.

Hvis det lykkes patienten at løse sin Biologiske Konflikt, går han ind i den anden fase af Specialprogrammet, helbredelsesfasen. Fordi eksakt i starten af helbredelsesfasen begynder organismen at reparere skaden - ved enten celleformering eller nedbrydning af celler i kropsorganet - og selvfølgelig også det berørte hjerne-relæ. Og jo længere konflikten varede, jo større er reparationerne eller jo længere vil reparationerne tage.

Når konflikten er løst, skifter organismen fra stressfasen til hvilefasen, kaldet vagotoni.

På organ-niveau ser vi nu, hvad der blev betragtet som det vigtigste indtil nu: Kræften stopper! Og på hjerne-niveau ser vi parallelt, at Hamer Fokusset (HH) får ødemer.

 

Computertomografi (CT) af hjernen
Også klart genkendelig for en ukyndig: en skydeskive-formation (i starten af løsingsfasen) med ødematøse ringe.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
Oversættelse: El Glauner