En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den første Biologiske Naturlov
KRÆFTENS JERN-REGEL = ERK

(Die Eiserne Regel des Krebs = ERK)

den har 3 kriterier

1. KRITERIUM

Hvert SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram) starter med et DHS (Dirk Hamer Syndrom), dvs. med et meget alvorligt, meget akut-dramatisk og isolativt1 konflikt-oplevelse-chok, samtidig på 3 niveauer: i psyken, i hjernen og i organet. 

“fanget på det forkerte ben”

DHSet er et alvorligt, meget akut-dramatisk og isolativt1 (isoleret) konflikt-chok, der "fanger individet på det forkerte ben" (*NB: fuldstændig overrumpler individet), men samtidig også er en chance for naturen til at kompensere for ”skaden". Fordi i dette øjeblik starter et specialprogram, – samtidligt i psyken, i hjernen og i organet, dvs. synchront, og det er også konstaterbart, synligt og målbart der!

Uforudsigeligheden af et sådant slag (*nedslag, chok, på tysk "Einschlag") er vigtigere end den "psykologiske vurdering" af konflikten. Oplevelsen er altid konfliktiv (*en Biologisk Konflikt), ikke et skæbneslag eller en begivenhed, som personen alligevel ikke kunne have ændret.

Præcist fra DHSet er patienten permanent stresset, dvs. patienten har meget kolde hænder og fødder, tænker dag og nat på sin konflikt og prøver at løse den. Han kan ikke længere sove om natten, eller kun hver halve time i den første halvdel af natten, han har ingen appetit og taber sig.

2. KRITERIUM

Den Biologiske Konflikt bestemmer i DHS-øjeblikket både lokalisation af SBSet (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram) i hjernen som såk. HH (Hamerscher Herd = Hamer-Fokus), og lokalisation i organet som kræft eller kræftækvivalent.(Alt, der ikke er kræft, er kræftækvivalent – dvs. alle såkaldte sygdomme)

Der er ikke nogen konflikt som sådan, men hver konflikt har et specifikt indhold, og det defineres i DHSets sekund (*DHS-øjeblik). Konfliktens indhold er associativt, dvs. en uvilkårlig/ufrivillig tildeling af tanker og for det meste forbi vores tankers filter.
Du tror, at du tænker, i virkeligheden har konflikten allerede - i hastigheden af et sekund - rammt dig, inden du begynder at tænke.
Dette uventede chok efterlader spor i hjernen, der kan fotograferes ved hjælp af computertomografi (hjernescanning, CT).
Et sådant relæ kaldes et Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH).
Disse Hamer Fokus (HH) ligner koncentriske2 cirkler på en skydeskive eller et billede af en vandoverflade, som en sten er blevet kastet ned i.

Det betyder, at der for hvert konfliktindhold findes en meget specifik kræftform og et meget specifikt sted i hjernen. Men det fascinerende ved Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) er, at vi ved hjælp af en CT-scanning af hjernen ikke blot kan fastslå, hvilken type af Biologisk Konflikt der er tale om, eller hvilket indhold konflikten har, eller hvilket organ der er berørt, og om der er tale om cellevækst eller celledød, men at vi også kan konstatere, om konflikterne er i den konfliktaktive fase (ca-fase) eller allerede i helbredelsesfasen (pcl-fase).

3. KRITERIUM

Forløbet af SBSet på alle tre niveauer (psyke-hjerne-organ), fra DHSet til konfliktløsningen (Conflictolysis = CL) og epileptisk/epileptoid krise på toppen af pcl-(helbredelses)fasen og tilbage til normal tilstand (normotonia), er SYNKRONT !

På grund af den permanente stress (sympatikotoni), som i princippet er noget planlagt, bliver kranienervernes kommunikationskanaler nu mere og mere beskadiget, dvs. at et større og større område påvirkes, eller at ændringerne i det oprindeligt berørte område forstærkes. Samtidig udvikler sig også kræften i organet, organet bliver større, mindre eller i hvert fald ændres.

Det betyder:
Når konflikten bliver mere intens, er organet også stærkere påvirket; bliver konflikten mindre intens, bliver også de andre niveauer mindre påvirket. Når konflikten løser sig, er der også konfliktløsning på alle 3 niveauer. Er der et recidiv, dvs. konflikten vender tilbage, er der et recidiv på alle 3 niveauer.

Men der kan ske endnu mere i dette sekund af DHS, for i det samme sekund bliver skinnerne lagt. Skinner er yderligere aspekter af konflikten eller yderligere fornemmelser i DHSets øjeblik. Fordi i øjeblikket af DHSet "lægger" mennesker og dyr også "mærke til" ledsagende omstændigheder, såsom lyd, lugt, sansninger af alle slags og smage, – uden at være klar over det. Det hele sker i et øjeblik, som en "blitz-fotografi", og de husker disse omstændigheder ubevidst faktisk resten af livet. Hvis patienten senere kommer på en sådan skinne, kan der opstå et recidiv3 af hele konflikten.

Hvis det lykkes patienten at løse sin Biologiske Konflikt, så begynder den anden fase af Specialprogrammet, helbredelsesfasen. Fra starten af helbredelsesfasen begynder organismen med at reparere "skaden" – ved enten cellevækst eller nedbrydning af celler i kropsorganet, og selvfølgelig også i det berørte hjerne-relæ. Jo længere konflikten varede, jo længere tid vil det tage at helbrede.

Når konflikten er løst, skifter organismen fra stressfasen til hvilefasen, kaldet vagotoni.

På organ-niveau ser vi det, som man engang troede var det vigtigste: Kræften stopper! Og på det cerebrale niveau ser vi samtidig, at Hamer Fokusset (HH) får ødem.

 

Computertomografi (CT) af hjernen
Også klart genkendelig for en ukyndig: en skydeskive-formation (i starten af løsingsfasen) med ødematøse cirkler.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
Oversættelse: El Glauner


1 isolativ: overs. note: man er alene med chokoplevelsen, chokket forårsager at personen er helt "stiv" , "afskåret", "isoleret" fra omgivelserne. Man kan overhovedet ikke tale om det eller har ingen mulighed at tale med nogen om det.
2 koncentrisk: med fælles centrum eller midtpunkt
3 recidiv: tilbagefald

* oversætterens note