En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

HAMER FOKUS
og hvordan de ændrer al medicin

Det var faktisk mine modstandere, der nedsættende omtalte disse hjernestrukturer, som jeg opdagede, som "de mærkelige Hamer Fokus".

I 1982, allerede et år efter opdagelsen af Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), var jeg i stand til prospektivt at finde en enorm Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH) hos en patient med en revir-konflikt2 i pcl-/helbredelsesfasen og hjerteanfald i epileptoid-krisen. Fra dette tidspunkt vidste jeg, at der ikke eksisterer hjernesvulster, men at disse fænomener hænger sammen med helbredelsesfasen (pcl-fasen) af en Biologisk Konflikt.

Da jeg dengang snart havde fundet loven om sygdommenes tofase-mønstret, vidste jeg selvfølgelig, at hver helbredelsesfase-proces involverer en konfliktaktiv-proces. Men det blev ikke accepteret af radiologerne: "Hr. Hamer, vi kan ikke finde noget dér."

HAMER FOKUS (HH). Skydeskive-formation i starten af løsning-fasen (pcl-fase).

Da jeg ikke havde mit eget CT-udstyr, var jeg ikke i stand til at gennemføre systematiske undersøgelser. Jeg kunne kun få det, der "faldt fra mænds bord", og det var ikke meget. I tilfælde af kræft (og selvfølgelig fokuserede jeg på det på det tidspunkt, fordi jeg troede, at jeg kun opdagede mekanismerne i kræftudviklingen) var det dengang heller ikke almindeligt at lave en computertomografi (CT) af hjernen.

Jeg så mange Hamer Fokus (HH), men kunne ikke forstille mig, at det var kræft. Der var f. eks. motoriske, sensoriske og periost-sensoriske relæer i hjernen, der ikke danner kræft på organ-niveau, men er kræftækvivalenter. Men jeg regnede ikke med disse "sygdomme", kun med kræft.

Så begyndte jeg at lave en topografi over HH i hjernen. Det var meget besværligt, da det, hvad man kunne se i hjernen, også kunne have været en gammel proces, der allerede var afsluttet og ikke længere havde noget at gøre med patientens aktuelle konflikt-proces.

Jeg fandt også overgribende konflikter med lignende konflikt-indhold. I dag forstår jeg, at de dækkede flere relæer med et enkelt HH, dvs. patienten havde haft en eller flere konflikter, hver med forskellige aspekter, alle slå ind (rammte) i samme sekund af DHSet og alle var samlet i en stor HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus)

Derudover var der patienter, der havde flere HH på meget forskellige steder i hjernen. Men alle disse fokus havde noget tilfælles: De repræsenterede helbredelsesfasen, hvis patienten ellers havde alle symptomer, der svarer til den konflikt-løste fase (pcl-fase). 

Men svarende til alle Hamer-Fokus i helbredelsesfasen, skulle man dog kunne finde en dannelse i hjernen, der ville svare til konflikterne i den aktive fase, og som man kunne synliggøre med en slags apparatur.

Der så jeg nogle gange skydeskive-formede ringe eller halvcirkelformede strukturer. Det skete også, at patienten havde en enorm tumor og "intet" kunne ses på hjerne-CTen. Andre havde en lille tumor, der var i helbredelsesfasen, men et stort Hamer-Fokus var synligt i hjernen.

Hamer Fokus (HH), eller skydeskive-formationer, blev fejlinterpreteret af radiologerne som cirkelformede artefakter. Men når de senere hen udviklede ødem og blev til såk. ”hjernesvulster”, var det ikke umagen værd at radiologerne konstaterede, at denne formentlige hjernesvulst allerede før var synlig som skydeskive-formation dvs. som HH (Hamer Fokus) i den konflikt-aktive fase.

Radiologerne var ikke villige til at samarbejde.

Nogle af dem havde en strålingsenhed og udførte såkaldt røntgen-strålebehandling. Og sådan nogen tidligere kolleger havde ikke råd til at tro, at mine resultater endda var mulige.

Andre fortalte mig lige ud (på det tidspunkt var der ikke mange radiologer, der havde en CT-scanner), at klinikkerne ikke vil arbejde sammen med dem længere, hvis de syntes at Hamers teori kunne være rigtig. Fordi der blev kun lavet hjernescanninger hos dem, til at finde ”hjernetumorer” eller ”hjerne-metastaser”.

Der var ingen anden vej end at gøre det hvad alle videnskabsmænd skal gøre; at arbejde som en god håndværker med 99% transpiration og 1% inspiration – og at sammenligne alle hjernescanninger (CT) jeg kunne få fat i, inklusive alle tilsvarende eller formentlig tilsvarende organ-diagnoser, med andre hjernescanninger (CT) og tilsvarende organ-diagnoser.

I starten var der en yderlige vanskelighed: jeg havde endnu ikke erkendt betydningen af venstre- og højrehåndedheden (lateraliteten). Hvis jeg ikke altid havde haft organet i fokus (gik ud fra organet), vil jeg have taget fejl meget oftere. Fordi fra organet til hjernen eller fra hjernen til organet er korrelationen altid enetydelig. Kun hos korrelationen mellem psyken og hjernen eller hjernen og psyken er venstre- og højrehåndedheden (lateraliteten) vigitg.

Eksempel: Hæmorider får enten en højrehånded kvinde ved en identitet-konflikt i helbredelsesfasen eller en venstrehånded mand ved en revir-ærgrelse-konflikt2 også i helbredelsesfasen (pcl-fase, vagoton fase). Når jeg kan se et HH (Hamer Fokus) med ødem i et bestemt område, på venstre storhjerne-siden i venstre temporallap, så har patienten altid et hæmoride- dvs. rektum-pladeepitel-ulcus i helbredelsesfasen. Omvendt, når en patient har rektum-ulcera i helbredelsesfasen, altså hæmorider, så har han altid i hjernen, på dette område i venstre temporallap en HH i helbredelsesfasen.

Det lykkedes mig endelig at lære at skelne mellem kræft og kræftækvivalenter og bestemme den korrekte lokalisering eller korrelativ topografi til organet ved hjælp af hundredvis af hjerne-CTer, senere mange tusinder.

Men der var stadig en uenighed/tvist om de såk. ring-artefakter, som lejlighedsvis forekommer (såk. artefakter af apparatet) og som jeg i princippet benægtede på det tidspunkt, resp. har betragtet som Hamer Fokus i den konflikt-aktive fase.

Siden underskrivelsen af ​​Siemens-protokollen i 1989 er denne diskussion om angivelige artefakter sandsynligvis afsluttet.

Kun en gang mente en radiolog, at han også så disse skydeskive-formationer på organer, og der ”måtte de da virkelig være artefakter”.

Fra det øjeblik var jeg meget interesseret i denslags organ- skydeskive-formationer, og jeg undersøgte dem systematisk. Jeg fandt ud af, at der var skydeskive-formationer synlige i kompakte organer, som vi kan lave CT'er af, såsom leveren, milten, nyreparenkymet, knogler osv.  Men de var stort set kun synlige i begyndelsen, mul. blev synlige i knoglen senere igen, når knoglen er rekalcificeret.

Jeg fandt ud af, at hjernens og organets skydeskive-formation korresponderer med hinanden og at disse skydeskive-formationer også havde et bestemt forløb i organet. Så kan vi f. eks. observere en typisk skydeskive-formation i starten på et solitær leverkarcinom. Senere bliver det solitære leverkarcinom mørk i tomographien og skydeskive-formationen kan ikke længere ses. I tilfælde af naturlig helbredelse gennem TB kan vi dog se antydninger på kalkringe, især hvis der ikke opstod en total kaverne, dvs. et hul i leveren.

Når man betragter det hele korrekt, så har vi på den ene side hoved-hjernen (tysk: Kopfgehirn), og på den anden side er der organceller, som hver har en kerne. Alle organceller er forbundet med hinanden, og hver cellekerne, dvs. mini-hjerne, er netværket med alle mini-hjerner i kroppen. Vi kan se summen af ​​disse mini-hjerner som en anden hjerne. Det vil dog betyde, at i tilfælde af en Biologisk Konflikt svarer et område af hovedets hjerne, som vi kalder Hamer Fokus, til et andet område af organ-hjernen, som vi tidligere kaldte kræft eller kræftækvivalent eller organændring. F. eks. i tilfælde af en sensorisk stimulus, sender organ-hjernen information til hoved-hjernen, omvendt, i tilfælde af motorisk reaktion sender hoved-hjernen information og kommandoer til organ-hjernen.

Men hvad er disse Hamer Fokus i hjernen, som,

 • når de tydeligt er synlige, dvs. allerede er i helbredelsesfasen, som neuroradiologerne kalder hjernetumorer eller hjernemetastaser;
 • når de kan ses mindre tydeligt, forårsager generel forvirring;
 • når de viser et meget stærkt perifokalt ødem, og Hamer Fokus bliver synlig med kontraststof, kaldes hurtigt voksende hjernetumorer;
 • når de danner/viser et stort ødem, men Hamer Fokussen ikke er synlig (som det normalt er tilfældet ved Hamer Fokus i marvlageren3), igen forårsager generel forvirring;
 • når de er placeret i hjernebarken, fejlagtigt fortolkes som tumorer i hjernehinderne, men som stort set altid er det samme:

kun forskellige faser eller stadier af en Hamer-Fokus (HH)!

Nå, bestemt ikke hjernesvulster!

Hjernetumorer findes pr. definitionem ikke, fordi hjerneceller ikke deler sig efter fødslen, selv ikke under forhold, der tidligere var blevet fortolket som hjernesvulster, simpelthen under ingen forhold.

Det som kan multiplicere sig er ufarligt glia - bindevæv i hjernen - som har nøjagtig den samme funktion som bindevæv i vores krop. Disse lyse glia-komprimerede HH (HamerscherHerd = Hamer Fokus), som kan ses i computertomogrammet, er organismens reparationer af HH, hvilket man kan glæde sig over i stedet for at være skræmmt eller endda udføre en operation på hjernen.

Men gliacellerne lagres ikke kun til reparation af HH, men hvor som helst, når noget i hjernen skal repareres eller arres (f.eks. Efter en operation!). Der hvor gliacellerne lagres (langs målringene), kan man senere se en hvid farvning af HH med kontraststof, som det tydeligt kan ses i mange eksempler. Men en opereret hjerne - ligesom en hjerne, der er blevet skadet på en anden måde - kan aldrig svinge i grundrytmen igen.

Fra starten af helbredelsesfasen kan Hamer Fokusset farves med kontraststof. Dette er muligt på grund af et meget forøget stofskifte i HH-området og gennem lagring af glia for at reparere det berørte relæ.

„Skydeskive“ med klart synlige ringe betyder, at HH (Hamer Fokus) er i konflikt-aktiv fasen.

Skydeskive

Med DHS er det ansvarlige relæcenter markeret i hjernen, dvs. der dannes skarpe ringe, vi siger også koncentriske ringe, der ligner skydeskiver. Dette sted i hjernen opstår ikke tilfældigt, men er computerrelæet, som individet "associerer" i DHSets øjeblik i henhold til konfliktindholdet. Hamer Fokussen (HH) påvirkes det organ, der korrelerer med HH, i samme splitsekund af DHSet.

Ligesom konflikten skrider frem, gør HH også i hjernen, dvs. et stadigt større område påvirkes, eller det berørte område bliver altereret mere intenst. Samtidig udvikler kræften sig også i organet, dvs. tumoren bliver

 • gennem ægte cellemitose større i masse – i det indre kimlag samt i den lille-hjerne-styrede del af det midterste kimlag,
 • "større" i nekrose – i det storhjerne-marvlager-styrede del af det midterste kimlag,
 • ulcerøs større, mere udstrakt, på grund af mange små ulcera (sår)  – i det ydere kimlag.

Så snart vi ser denne skydeskive-formation i CCT i et bestemt relæ, ved vi, at et Specialprogram er aktiv i dette relæ, dvs. organismen blev "fanget på det forkerte ben" i denne konflikt-, hjerne- og organområdet og har tændt et Specialprogram.

Dette Specialprogram sikrer, at organismen kan klare den uventede situation, som ikke kun kan påvirke patienten som individ, men muligvis f.eks. også hans biologiske gruppe (klan, familie osv.).

Men så længe det Specialprogram eksisterer i HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) i form af skydeskive-formation, dvs. er i konflikt-aktive fase, er hjerne-relæet tydeligt påvirket. På grund af den permanente sympathikotoni, der grundlæggende er noget planlagt (bare for meget af en god ting), bliver kranienervernes kommunikationsledningerne nu mere og mere beskadiget, ligesom organet forstørres, bliver mindre eller i det mindste ændres af kræften, til at tage hensyn til den særlige nye uventede situation.

Konfliktaktiviteten, dvs. skydeskive-formationen i hjernen fortsætter, indtil konflikten er løst. I hjernen har begge faser naturligvis deres HH på samme sted, men i en forskellig tilstand:

 • I konflikt-aktive fasen, altid med tydelig markerede ringe, den såkaldte ”skydeskive”-formation,
 • I konflikt-løste fasen er HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) opsvulmet, ødematøs.

Vi kalder ødemet i den inderste cirkel som "intrafokalt ødem", ødemet omkring den ydre cirkel som "perifokalt ødem".

Indtil slutningen af den konflikt-aktive fase sker der tilsyneladende ikke noget særligt på HH, i det mindste hvad der angår CCTen. I virkeligheden er det dog helt anderledes, fordi vi kun kan vurdere skaden, når konflikten er løst. Først da kan vi overse forandringens fulde omfang.

Præcis fra begyndelsen af ​​helbredelsesfasen (pcl-fasen) begynder organismen at reparere skaderne af dette Specialprogram -

 • en celleproliferation i krops-organet,
 • eller en cellereduktion i kropsorganet
 • og selvfølgelig det berørte hjerne relæ.

Hvis der samtidig er en flygtningekonflikt med væskeretention af samlerørene aktiv, såkaldt SYNDROM, retineres der ikke kun mere vand i det tilsvarende organ end normalt, dvs. organet svulmer usædvanligt op, men også i det tilknyttede hjernelæ er der enorm væskeretention, med et stort ødem. Men det har intet at gøre med ​​konfliktens masse, det er "syndromet".

Reparationen gennem glia-ophobning har generelt fordelen, at HH (Hamer Fokusset) heles biologisk, dvs. at HH er fuldt funktionsdygtig igen efter reparationen ved hjælp af gliaceller, så hjernen derefter kan svinge igen i sin grundrytme.

Prisen er helbredelsesfasen, reparationen på det psykiske, cerebrale og organiske niveau, for at opnå den best mulige, optimale tilstand. Først når helbredelsesfasen eller reparationen på alle 3 niveauer er afsluttet, kan organismen vende tilbage til normal. Men nu er vævet fra Hamer Fokusset dog ikke længere så elastisk. Og det betyder desværre, at hjernevævet kan rive (cyste) i tilfælde af et konfliktrecidiv (samme sted). I slutningen af ​​helbredelsesfasen, dvs. efter den såkaldte "tisse-fase", udskilles ødemet spontant.

HAMER Fokus (HH), dvs. harmløse gliomer, blev tidligere betegnet som "hjernetumorer" (f.eks. astrocytomer, oligodentrogliomer, glioblastomer osv.) eller også "hjernemetastaser", fordi man ledte på dogmatsik vis kun efter hjernetumorer og metastaser på hjerne-CTer i stedet for at lede efter computerrelæer i hjernen.

I vikeligheden var de heldigvis HH (Hamersche Herde = Hamer Fokus) i helbredelsesfasen resp. HH hvor helbredelsesfasen er afsluttet.

Men selv i dag ønsker folk ikke at vide noget om det, fordi det ville omstyrte eller revolutionere hele den såkaldte konventionelle medicin og dens 5000 hypoteser.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - overs. note: dvs. hoved-hjernen og organ-hjernen er i korrespondance med hinanden
2 - overs. note: revir: område hvor en flok dyr holder til. tysk: Revier
3 - marvlager = storhjerne-marvlager, se hvor den befinder sig i hjernen, grafik