En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Immunsystem
hvad er det egentlig?

I den konventionelle medicin betragtes ”sygdom” generelt som ”fejl i naturen”, som såk. ”immunsystemets” kollaps, som noget ”ondartet”, der prøver at ødelægge organismen. Og derfor skal den med alle midler, med medicinsk-militærisk strategi bekæmpes og udryddes.

Man troede også, at ”immunsystemet” (uanset hvad man man forstillede sig under et immunsystem - i det mindste en slags forsvarshær af kroppen) - var svækket, så de dårlige små kræftceller eller mikrober kunne finde et hul til at trænge ind i vævet og sprede sig. Og så ville det være et spørgsmål om at mobilisere vores krops forsvarshær, det såkaldte ”immunsystem”, mod den ondsindede hær af angribere (mikrober og kræftceller), der ville ødelægge os.

Men Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine) har fundet ud af, at der slet ikke er nogen ”sygdomme” i den forstand, som vi troede – men at symptomerne, som vi tidligere har kaldt såk. sygdomme, er Naturens tofasede ”Formålsbestemmte Biologiske Specialprogrammer”. Det, som vi kaldte "sygdom" (den formentlige sygdom) repræsenterer kun en fase af et SBS.

Alle såkaldte sygdomme består af to faser (tofased). Tidligere observerede vi i uvidenhed om disse sammenhæng omkring 1.000 sygdomme. 500 af dem var kolde sygdomme, hvor patienten havde indsnævret hudkar, var bleg og havde tabt sig. De andre var 500 varme såkaldte sygdomme, med feber, udvidede kar, god appetit, men stor træthed.

Alle disse formentlige sygdomme blev betragtet som ”sygdomme” i sig selv. De blev beskrevet i vores lærebøger, og vi var nødt til at lære dem udadtil til statseksamen. Nu ved vi, at intet af det var rigtigt. De var kun halve ​​sygdomme, og derfor er der nu kun stort set 500 Formålsbestemmte Biologiske Specialprogrammer (SBS), der består af to faser:

 •  Den 1. fase er altid den kolde, konflikt-aktive, sympatikotone stress-fase.
 • Den 2. fase er, hvis konflikten er løst, altid den varme, konflikt-løste, vagotoniske helingsfase.

Tredje Loven i Germanische Heilkunde® "Tumorernes og kræftækvivalenternes ontogenetiske system", inddler alle såkaldte sygdomme i henhold til kimlag-tilhørighed: det indre, midterste og ydre kimlag, der udvikler sig i begyndelsen af udviklingen af embryoet.

Hver celle eller organ i kroppen kan ikke kun tildeles én af disse såkaldte kimlag, men udviklingshistorisk betinget tilhører disse kimlag

 • en særlig del i hjernen,
 • en bestemt type konfliktindhold,
 • en specifik lokalisation i hjernen,
 • en meget specifik histologi
 • og også specifikke kimlag-relaterede mikrober.

Derudover har hver SBS en meget speciel Biologisk Betydning.

Indtil videre har vi forstået mikroberne kun som årsagen til såkaldte infektionssygdomme, og dette synspunkt syntes at være indlysende, fordi vi altid fandt disse mikrober i tilfælde af såk. infektionssygdomme. Men vi havde kun glemt eller overset den første fase af disse såk. (formentlige) infektionssygdomme, da disse formentlige infektionssygdomme altid blev indledt af en konflikt-aktiv fase. Og først når konflikten er løst, må disse mikrober blive aktive. Så mikroberne er ikke vores ”fjender”, men hjælper os og ”arbejder” på vores kommando, på kommando af vores organisme, dirigeret af vores hjerne.

Lad os forestille mikroberne som tre slags arbejdere:

 • Dem, der skal rydde op i affald (affaldsopsamlere), mycobacterium tuberculosis, som f.eks. fjerner tarmens tumorer (af det indre kimlag) i helingsfasen (kun cellenedbrydning!). Vi vil samtidig nævne, at mykobakterierne - i samme rytme som svulsterne af gammel-hjerne-styrede organer  af endo- og (gamle) mesoderm - formerer sig i den konflikt-aktive fase, men kun „arbejder“ i den konflikt-løste fase (pcl-fase).
   
 • Dem, der igen skal udjævne et bombekraterfelt (terræn-arbejdere). Vira (hvis de eksisterer1), der fylder ulcera, dvs. at bringe dem til niveauet for det omgivende væv (celleopbygning, celle-plus). Vira (hvis de eksisterer) findes kun i helingsfasen og kun hos Storhjerne-styrede organer af det ydre kimlag. Symptomer er: vagotoni, normalt feber, hævelse af epidermis (overhuden) eller slimhinder og faktisk kun hævelse af pladeepitel-slimhinden (overs. note: der findes forskellige slimhinder).
   
 • Dem, der kun “bearbejder” organ-defekter (osteolyser, nekroser) af det midterste kimlag. Bakterierne, der bedst kan sammenlignes med gravemaskiner, der graver på en murbrok-plads, så der kan bygges et nyt hus; med andre ord, så organismen korrekt kan genopfylde defekten (celle-nedbrydning og celle-opbygning!). Men også her formerer bakterierne sig kun i helingsfasen eller efter skader, hvor bakterier altid er til stede.

Mangler de "specielle mikrober", forløber helingsfasen (pcl-fasen) biologisk ikke optimalt, f.eks. non-A, non-B, non-C hepatitis. Levergangene, som er beklædt med pladeepitel, og som ændrer sig ulcerøst under den Biologiske Konflikt af revir-ærgrelse2, således at udstrømningen af galde forbedres med en større diameter (= biologisk betydning), lukkes netop på grund af hævelse. Konsekvens: Galde ophobes og kan ikke længere løbe ud. Hvis mange galdeveje i leveren er påvirket samtidig, bliver patienten gul: icterus, gulsot, brun urin, lysegul misfarvet afføring på grund af manglende galdepigment.

Der mangler indhold her endnu.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - Dr. Hamer troede i de tidlige stadier af sit forskningsarbejde (fordi det var sådan, det blev lært under hans studier), at såkaldte virus eksisterer. Men han så dem altid som hjælpere. I den sidste fase af hans forskning var han sikker på, at organismen i den vagotoniske, restituerende fase af ektodermal væv, ikke havde brug for yderligere hjælpere.

2 - overs. note: revir: område eller territorium hvor et dyr holder til - det gælder i Germanische Heilkunde® også for mennesker. Biologiske Konflikter er arkaiske konflikter. revir-ærgrelse, tysk: Revierärger