En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den 5. Biologiske Naturlov
KVINTESSENSEN
Loven om forståelsen af hver såkaldte sygdom som en del af et (evolutionshistorisk forstået)
Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS)

Da jeg opdagede "Kræftens Jern-Regel" (1. Biol. Naturlov) og den tofasede natur af sygdomme (2. Biol. Naturlov) i 1981 og sendte den ind som en habilitation til Univesitetet i Tübingen i oktober 1981, troede jeg, at jeg havde opdaged systemet for kræft.

To år senere bemærkede jeg i løbet af min forskning, at ikke kun kræft (karcinom-sygdomme), men også alle andre sygdomme forløber efter disse to Biologiske Naturlove.

I 1987 lykkedes det mig at finde den tredje og fjerde biologiske naturlov baseret på embryologi og adfærdsforskning.

Til min overraskelse fandt jeg, at alle sygdomme i al medicin kan forklares i henhold til disse fire Biologiske Naturlove og kan reproduceres i hvert enkelt tilfælde. Denne biologiske erkendelse ført mig næsten uundgåelig til en betagende konsekvens:

Da jeg kiggede på de enkelte kimlags sygdomme hver for sig, fandt jeg, at der tydelig er en Biologisk Betydning.

Jeg bemærkede, at såk. sygdomme ikke er meningsløse fejl i naturen, der skal bekæmpes, men at enhver sygdom er en formålsbestemt/meningsfuld begivenhed, så var jeg nødt til at stille følgende spørgesmål angående alle sygdomme:

  • Hvordan opstod denne "sygdom"?
  • Hvilken biologisk betydning har den?

Det viste sig for mig, at vi kun kan forstå den Biologiske Betydning af mange sygdomme gennem embryologien. Det viste sig også, at vi skal inkludere den biologisk-sociale kontekst i forståelsen af denne Biologiske Betydning. Endelig skulle spørge mig selv, om vores tidligere forståelse af ​​sygdomme med udtrykket "sygdom" ikke var forkert, fordi vi ikke var klar over den Biologiske Betydning af "sygdomme".

Jeg var i stand til at bevise, at den Biologiske Betydning af såkaldte sygdomme er afhængig af kimlag. Dette er ekstremt vigtigt og også en central søjle til forståelse af hele Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine). Dette gav mig en helt ny nosologisk forståelse af det tidligere begreb: sygdom. Af denne grund skulle vi faktisk ikke længere tale om sygdom i tidligere forstand, men om et Formålsbestemt Specialprogram af naturen. Starten af ​​dette specielle program, DHSet, er allerede en meningsfuld proces til aktivering af dette Meningsfulde/Betydningsfulde Biologiske Specialprogram (SBS).

Da vi ikke længere forstår de formentlige "sygdomme" som "ondskab", uheld af naturen eller Guds straf, men som dele eller enkelte faser af Naturens Meningsfulde Biologiske Specialprogrammer, har den Biologiske Betydning, der er indeholdt i hvert SBS, naturligvis fået en afgørende betydning.

Så Specialprogrammet har et meningsfuldt biologisk formål, eller: der skal opnås noget meningsfuldt eller noget meningsfuldt-biologisk nødvendigt med SBSet. Som vi har set (se kimlag-diagram = 5 Biologiske Naturlove), er den Biologiske Betydning en gang i den konflikt-aktive fase og en anden gang i den konflikt-løste fase. Her har Moder Natur simpelthen taget sig friheden til at realisere begge ting, men med system og i forskellige kimlag-grupper - selvom gammel-hjerne-styrede organerne og storhjerne-styrede organerne forholder sig ellers diametralt modsat til hinanden:

Organerne, der styres af den gamle hjerne, danner cellevækst i ca-fasen, de organer, der styres af hjernebarken, danner celletab (celle-minus) i ca-fasen. Men med hensyn til deres Biologiske Betydning må vi ikke glemme, at Moder Natur (se svampe og mykobakterier) regner med pcl-fasen allerede fra DHS. Derfra (DHS) multiplicerer mykobacterier (TB) sig, men de kommer først ”i brug” med conflictolysen (CL), dvs. følgelig er kun så mange mykobakterier produceret i forvejen, som efterfølgende er nødvendig til at fjerne tumoren.

Eksempel: Hvis en klump (mad-klump) - der er blevet fortæret for grådig, da konkurrenten ikke skulle få den - sidder fast i tarmen, fordi den er for stor, lider individuet af kolik. Sammen med denne kolik, som i dette tilfælde er DHSet, aktiveres nu et SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram), dvs. tyktarmskræft vokser nu proximalt, dvs. opad eller mod munden. Det betyder, hurtig cellevækst (konventionel medicin: stærk mitotisk vækst, meget ondartet)! Samtidig formeres mykobakterierne lige så hurtigt (forudsat at individet havde mindst en af sorten ”på lager”).

Den Biologiske Betydning er: Tarmkræft består af millioner af "engangsceller", der producerer meget fordøjelsessaft til "engangsbrug". Der produceres bogstaveligt talt fordøjelsessaft liter efter liter, og dermed fordøjes klumpen, der var for stor. Den reduceres i størrelse, og på et tidspunkt bliver den lille nok og glider ud. Dette er Confliktolyse. Fra dette øjeblik arbejder mykobakterierne - styret af hjernen. Disse mykobakterier har millioner af års erfaring, og ”ved” hvilke (engangs-)celler må nedbrydes ved at oste (overes. note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster) og hvilke celler der ikke må nedbrydes – og fjerner kun ”engangscellerne”, dvs. tumoren. Det hele sker under stærk typisk nattesved sent om nætten (inden morgenen) og høj temperatur - senere subfebril temperatur (overs. note: ”højere temperatur end normalt, men ikke egentlig feber"). Kort sagt: de ny-dannede celler brydes ned ved oste-processen, til en arflade (ar-plade) er tilbage.

Patienten skal nu lære at forstå, hvordan man overfører det. Hos os er denne "hæslige ufordøjelige konflikt" på grund af den "ufordøjelige klump" normalt ikke længere en klump af mad, men en "ufordøjelig klump i figurativ forstand". Altså: en bil, et hus, en arv, en ødelagt forretning eller en tabt retssag.

Vi reagerer dog stadig biologisk - "arkaisk", som om det stadig var den ufordøjelige mad-klump, der udløser den "hæslige ufordøjelige konflikt". Noget lignende sker i det kvindelige bryst: (Biologisk Betydning: i ca-fasen).

Når en højrehåndet kvinde får en mor/barn-konflikt, vokser adenoid brystkræft i hendes venstre bryst, dvs. brystkirkelvævet vokser. Den Biologiske Betydning er  at hjælpe spædbarnet – som f.eks. gennemgår en udviklings-forstyrrelse pga. et ulykke – idet barnet nu får mere modermælk. Morens organisme forsøger at kompensere for den ”skade”, der er opstået. Så længe konflikten fortsætter, vokser den såkaldte brystkirtel-tumor, dvs. øget mælkeproduktion. Konflikten løses kun i det øjeblik, hvor babyen er helt fin igen, dvs. brystkirtel-vækst stopper. Et hulrum forbliver senere. Dette kan enten være et hulrum fyldt med (mere eller mindre) væske eller et slags ud-tyndt område, som en svamp eller en schweizisk ost. Under alle omstændigheder er brystet ret meget tilbage til det, det var før, er også funktionelt, både hvad angår aktuell amning og fremtidig amning. For kvinder i de såkaldte civiliserede lande foregår disse processer stort set uden for amning. 

Så hvis en kvinde i civilisationen får en mor/barn-konflikt, mens hun ikke længere ammer, så vokser en brystkirtel-tumor og efterligner formålet med at ”ønske at give mere mælk” til spædbarnet; men barnet er som regel ikke længere et spædbarn.

Det er anderledes hos vand- og væskekonflikten (storhjerne-mesoderm): her observerer vi en nekrose i nyrevævet i den konflikt-aktive fase, og samtidig øges blodtrykket. Blodtykket kompenserer for hullet i nyrevævet, der blev dannet af nekrosen og bevirker at tilstrækkelig urin og urinstof kan udskilles. I pcl-fasen der hvor nekrosen var opstået dannes en fremspring, der er fyldt med væske.

Vi kalder det en nyrecyste. Stærk cellevækst finder sted nu inde i cysten. Efter 9 måneder er der blevet dannet et fast cellevæv med eget blodkar-system. Inden cysten har et fast cellevæv er den vokset fast i området, men når cysten er indureret (blev hård) så løsner sig den af sig selv fra området.

Her ligger den Biologiske Betydning i pcl-fasen, dvs. i en permanent forstørrelse/udvidelse, både parenkymatisk og funktionel i slutningen af helingsfasen. Vi kan endnu ikke helt forstå, hvorfor Moder Natur håndterer dette på den måde. Det er muligt, at en reel parenkymatisk og funktionel organforstørrelse - som skal være permanent - ikke er mulig "så hurtig", som det er tilfældet hos den hurtige mitose af "engangscellerne", fordi det alligevel ikke betyder så meget = fordi disse celler kun bruges i kort tid og derefter ”demonteres” alligevel.

Storhjernebark-styrede carcinomer har deres Biologiske Betydning i ca-fasen, da i modsætning til organerne med cellevækst i ca-fasen (styret af den gammel hjerne), sker det modsatte her: nemlig et celletab af pladeepitel-slimhinden, som opbygges igen i helingsfasen.

Da ingen vidste noget som helst, blev restitution eller ”genopfyldning” af nekroser og ulcera i pcl-fasen betegnet som kræft eller sarkom, fordi celledeling (mitoser) med store celler og store kerner også finder sted - men med det formål at heles.

Nu kan vi også forstå, hvorfor vi aldrig kunne forstå udviklingen af kræft, så længe vi ikke havde forstået disse sammenhænge og frem for alt den evolutionshistoriske udviklings-mekanisme af vores biologiske konfliktprogrammer. La medicina sagrada (som spanierne siger til Germanische Heilkunde®) har vendt alt rundt, intet er mere korrekt, end fakta.

Men ikke kun hvert Formålsbestemt Biologisk Specialprogram har sin Biologiske Betydning, men også kombinationen af SBSer som en skizofren konstellation har igen en meget speciel Biologisk Betydning, quasi en "meta-betydning". Dette betyder ikke noget transcendentalt, ideologisk eller åndeligt, men at Moder Natur tilsyneladende har mulighed for, resp. har indøvet, til at åbne op for nye dimensioner i tilsyneladende håbløse situationer (f.eks. psykoser), som individet stadig har en chance med til at klare denne vanskelige situation igen. Også her åbner Germanische Heilkunde® op for nye dimensioner til fornuftig, meningsfuld terapeutisk støtte (pleje).

Med den 5. Biologiske Naturlov er Germanische Heilkunde® endelig blevet komplet. Den er kvintessensen eller quinta essencia. Vi kan i al beskedenhed for første gang se og endda forstå, at ikke kun hele naturen er systematisk organiseret, men at hver eneste proces i naturen også giver mening, også inden for helheden. Og at de processer, vi tidligere havde kaldt ”sygdomme”, ikke var meningsløse fejl, der måtte repareres af troldmands lærlinge, men vi er forbavset over at se, at dette ikke var noget meningsløst, ondsindet eller patologisk.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner