Erklæring om Bekræftelsen af Universitetet Trnava

  Verifikation af Ny Medicin den 11.09.98

 

Siden 11. september 1998 er verifikationen af den NYE MEDICIN officiel bekræftet af Universitetet i Trnava (Tyrnau). Verifikationen blev gennemført den 8. og 9. september.

Dette dokument blev underskrevet af prorektoren (matematiker), dekanen (onkolog) og formanden for den videnskabelige kommission, professor i psykiatri.

Der kan derfor ikke være nogen tvivl om undertegnedes kompetence.

Universiteterne i Vesteuropa, især universitetet i Tübingen, har absolut nægtet at gennemføre en sådan videnskabelig gennemgang i 17 år.

Selvom mange læger allerede har verificeret disse Naturlove i NY MEDICIN på 26 konferencer, hvor alle tilfælde uden undtagelse blev bekræftet som korrekte, blev disse dokumenter (notariserede dokumenter!) ikke anerkendt. Altid og overalt har man "argumenteret" med, at så længe denne gennemgang ikke blev udført officielt af et universitet, gælder den ikke - og så længe dette ikke var sket, gælder konventionel medicin som "anerkendt".

Den NYE MEDICIN, består af 5 Biologiske Naturlove - uden yderligere hypoteser - og gælder ens for mennesker, dyr og planter. Den NYE MEDICIN er så klar og logisk kohærent, at den nem og samvittighedsfuld kunne have været verificeret - som man kan se - ved det næste bedste tilfælde, og selvfølgelig skulle have været verificeret, hvis man havde været villig til det.

Ødelæggelse af min rygte, mediekampagne og medieoprør eller forbud mod ansættelse i offentlig tjenste, samt forskellige attentatforsøg og trussel om tvangspsykiatri (på grund af tab af virkelighed), op til arrestering (på grund af tre gange gratis information om den NYE MEDICIN [p.a. det tilbragte jeg mere end 1 år i fængsel]) erstatter ikke videnskabelige argumenter, for at modbevise en videnskabelig modstander. Var ikke undertrykkelse af viden/erkendelser - som det nu kan ses - kun et udtryk for ren vold, for at bevare den gamle medicins magt og eje?

NY MEDICIN er fremtidens medicin.

Dens yderligere forhindring gør forbrydelsen mod menneskeheden endnu større hver dag!

I officielle statistikker, f.eks. fra det tyske kræftforskningscenter i Heidelberg, kan man gang på gang læse, at kun ganske få patienter, der får en konventionel behandling med kemo (overs. note: kemoterapi), stadig er i live efter fem år.

Anklagemyndigheden i Wiener Neustadt (Østrig) måtte indrømme, at ud af 6.500 patientadresser, der blev konfiskeret fra politiet i "Centrum for Ny Medicin" i Burgau (hvoraf de fleste havde fremskreden kræft), mere end 6.000 patienter stadig var i live efter 4 til 5 år (over 90%).

Nu er kravet (videnskabelig gennemgang af et universitet) opfyldt. Nu har patienterne ret til at den mest grusomme og værste forbrydelse i menneskets historie bliver stoppet og at alle har den samme chance for officielt at blive rask med NY MEDICINENS 5 Biologiske Naturlove.

Jeg opfordrer alle ærlige mennesker til at gøre dette og beder om Deres hjælp.

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
(underskrift)

Oversættelse: El Glauner