En samling af forskellige

FORMÅLSBESTEMTE BIOLOGISKE SPECIALPROGRAMMER (SBS)

Germanische Heilkunde® af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Allergier - er varslingssignaler

I Germanische Heilkunde® ville det være absurd at spørge, om psykiske processer kunne "udløse" fysiske processer. I Germanische Heilkunde® er en psykisk proces lig med en parallel og synkron cerebral proces og også synkron med en fysisk-organisk proces. Germanische Heilkunde® skiller sig derfor grundlæggende fra alle tidligere medicinske retninger, især den såkaldte konventionelle medicin. Den er baseret på 5 Biologiske Lovmæssigheder, som kan anvendes i alle tilfælde af såk. sygdom hos mennesker og pattedyr.

Alle disse nye muligheder for at identificere og kunne helbrede beror på forståelsen af KRÆFTENS JERNREGEL (ERK) og det såkaldte DHS, som i mellemtiden er blevet til faste medicinske begreber.

Der er derfor nærmest ingen, der kan forestille sig, hvor meget Kræftens Jernregel vil ændre hele den medicinske verden. Men ERK's centrale element er DHS'et (Dirk Hamer-syndromet)! Fordi på det tidspunkt, hvor DHS'et sker, afgøres der, hvorhen patienten associerer sit konfliktchok.

DHS'et er et alvorligt, meget akut-dramatisk og isolativt (isoleret) konflikt-chok, der "fanger individet på det forkerte ben". Uforudsigeligheden af et sådant slag (*nedslag, chok, på tysk "Einschlag") er vigtigere end den "psykologiske vurdering" af konflikten. Oplevelsen er altid konfliktiv (en Biologisk Konflikt), ikke et skæbneslag eller en begivenhed, som personen alligevel ikke kunne have ændret.

Psykologerne ledte altid efter den slags konflikter, der tilsyneladende var psykologisk relevante, latente konflikter, der havde udviklet sig i lang tid, som regel helt fra barndommen og ungdommen. De havde altid undladt at medregne det moment, hvor man "ikke forventer noget". Derfor var alle deres psykosomatiske statistikker meningsløse, fordi de ikke havde lært at "tænke biologisk". Det er bl.a. sket, fordi specialister i psykosomatik gik for meget i psykologernes fodspor, i stedet for at stole på det solide fundament i biologi og adfærds- og primatforskning. Der var uendelig diskussion om stresspotentialer eller stressforskning uden at indse, at stressen kun var en konsekvens af DHS'et, et symptom på ca-fasen.

Når vi rammes af et sådant kraftigt konfliktchok, et DHS, som også samtidig rammer os i psykisk isolation, så er det ikke kun selve konflikten, der gemmes som engram i det øjeblik, hvor DHS'et indtræffer, men der dannes også et HAMER FOKUS (HH) i samme sekund, som markerer et specifikt sted i hjernen. For hver enkelt type konfliktchok, som vi kalder en Biologisk Konflikt, er et helt specifikt område i hjernen ansvarlig, og samtidig også et helt specifikt område i organet. Mennesker og dyr "mærker" dog også ledsagende aspekter i DHS'ets sekund uden at være bevidste om det. Disse ledsagende omstændigheder medfører senere den såkaldte allergi.

En professor i allergologi formulerede det engang lidt simpelt, da han forstod mekanismen: 

Hvis du bliver ramt af et DHS med en biologisk adskillelses-konflikt i forbindelse med afsked, og der kommer en ko forbi, får du efterfølgende en "koallergi", hvis du lige har bidt i en appelsin, får du en "appelsinallergi".

Det er en smule banalt, men i princippet er det rigtigt. Hvis individet senere mødes eller støder på en af ​​disse ledsagende omstændigheder, kan hele konflikten vende tilbage som et såkaldt recidiv (tilbagefald). Man kan forestille sig det sådan, at man altid kan køres ind på hovedskinnen1 fra en sådan sideskinne1.

venstre: sideskinner, højre: hovedskinner

I Germanische Heilkunde® betragtede vi skinner som særdeles relevante og ikke uvigtige, men ikke som centrale processer. Dette har ændret sig radikalt, efter at vi er blevet mere og mere opmærksomme på DHS'ets centrale elementære funktion. Fordi DHS'et har en meget speciel og meget specifik kvalitet i forhold til andre perioder eller øjeblikke i livet: Individet bemærker ikke kun de mindste detaljer i øjeblikket af DHS'et – som en flashlys-fotografering – men også toner eller lyde, lugte, sansninger af alle slags og smagsoplevelser, – individet gemmer disse indtryk dybest set for livet. Dette viser, at de er kvalitativt forskellige fra perioder eller øjeblikke i livet, som vi normalt oplever og mere eller mindre kan huske.

I gamle dage foregik den første kærlighed ofte i høet. Ofte opstod der komplikationer eller små katastrofer under den første intime kærlighedsakt. Hvis denne katastrofe var et DHS, blev lugten af hø normalt en del af konfliktkomplekset: en "skinne". Hver gang personen senere kom til at lugte hø, også uden at tænke over det, kom han tilbage på "skinnen". Typisk havde personen første gang fået en Biologisk Konflikt med "Det-her-stinker". Ved recidiv, som vi kalder allergier, og som vi kan teste med lapper, fik patienten derefter regelmæssigt "høfeber" i helbredelsesfasen. Selvfølgelig kunne patienten have fået denne høfeber (uden hø) på nøjagtig samme måde (i helbredelsesfasen), hvis han f.eks. igen havde været udsat for en tilsvarende katastrofe under samleje med den samme eller en anden kvinde.

Så det, vi taler om her, er et meget godt og meget vågent advarselssystem i vores krop. Hvis individet allerede er ramt af et DHS i samme eller lignende situation, er organismen mere opmærksom på denne form for Biologisk Konflikt.

  • Negativt kan vi sige: Patienten falder hele tiden i den gamle fælde.
  • Positivt kan vi sige: Patienten er meget opmærksom og reagerer direkte med et specialprogram.

Der findes ikke allergier på den måde, som vi plejede at forestille os. Alle allergier, som vi kan påvise med en allergitest, er altid "sekundære skinnespor" i forbindelse med et DHS.

Vi skal derfor lære at forstå de såk. allergier på ny. 

Allergier er advarselssignaler fra vores organisme, ligesom:

"Øjeblik, der skete et DHS i en situation som denne, pas på, at du ikke bliver fanget på det forkerte ben igen"!

Især for dyr er disse "allergier" (i følge forståelsen inden for den Germanische Heilkunde®) ekstremt vigtige advarselssignaler for overlevelsen.

Vi må være klar over, at vores forfædre og også dyrene i naturen ikke har et hjem, der kan aflåses, en seng, et fyldt køleskab og en telefon, men at de dag og nat må være på vagt mod forskellige fjender, rovdyr, konkurrenter osv. Og hvis nu et dyr har fået et DHS, fordi det har overhørt fuglenes advarselsråb og kun ved en heldig omstændighed og en sidste anstrengelse er undsluppet en leopards kløer, så vil alle disse ledsagende skinner fra DHS fremover være nyttige advarselssignaler:

"Pas på, for dengang havde fuglene også udsendt sådanne advarselsråb ... og inden længe var leoparden til stede"!

Vi mennesker bestræber os altid på at udelukke disse advarselssignaler, dvs. vores instinktive adfærd. Det er forkert. Biologisk set er der ganske vist nogle måder at overliste organismen på, som vi f.eks. kender det fra den såkaldte "desensibilisering". I så fald får organismen et kunstigt signal om, at den tidligere fare ikke længere eksisterer. Men grundlæggende har man forsøgt at desensibilisere uden logik og uden at kende den oprindelige konflikt. Det har ofte virket symptomatisk, men var biologisk set ikke fornuftigt. Fordi de fleste symptomer, som vi forstår som allergi, såsom eksantem på huden og allergisk rhinitis, allerede er helbredelsesfasen efter et kortvarigt recidiv (tilbagefald) af en konflikt.

Disse eksempler viser, hvor vigtigt det er at gå tilbage til DHS'et for at få et præcist billede af situationen på det tidspunkt, hvor DHS'et var sket.

Det er helt i modsætning til den traditionelle, såk. moderne medicin, som ser sygdomme som ondskabsfulde fjender, der kæmper imod mennesket, på samme måde som bakterier, virus, lopper, lus og lignende gør det.

Kræft forstås i den konventionelle medicin som en celle, der er gået amok, og som formerer sig vilkårligt og forsøger at ødelægge organismen ved først at ødelægge immunsystemet og derefter "æde" hele organismen. Biologiske røverhistorier uden mening og logik.

Forudsat at vores hjerne er organismens computer, så er den også hele organismens computer. Det giver ingen mening at forestille sig, at nogle processer i denne organisme skulle foregå "udenom computeren".

Det er faktisk mærkeligt, hvorfor man aldrig har tænkt på, at hjernen, som er organismens computer, kunne være ansvarlig for alle såkaldte "sygdomme".

Hele medicinen (lægevidenskaben) skal ændres fundamentalt!

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 skinne: Dr. Hamer bruger ordet skinner og ikke ordet spor. På tysk er ord som "Hauptschiene" (hovedskinne) og "Nebenschiene" (sideskinne) heller ikke almindelig sprogbrug, men "Hauptgleis" (hovedspor) og "Nebengleis" (sidespor) er. Vi holder os til originalen og bruger også de ord, der ikke er almindelige på dansk, som f.eks. hovedskinne eller sideskinne.

* oversætterens note