Slutningen af habiliteringstalen på universitet i Trnava 1998

Allerede fra starten var det planen, at habiliteringen skulle afvises. Verifikationen i Trnava var en meget spændende begivenhed, som Ewa Leimer beskriver indgående i sin artikel "Mit liv med den Germanske begynder". Hun kan ses i videoen her.

Tidsvidne Ewa Leimer fortæller:

Habiliteringsproceduren var en farce. Der skulle have været 30 professorer til stede, men i sidste ende mødte kun 6 professorer op. Kun dr. Miklosko og prof. Pogady forstod, hvad Dr. Hamer mente. Med undtagelse af prof. Josef Miklosko kendte ingen af dem til Dr. Hamer's forskningsarbejde. Ingen havde læst habiliteringsafhandlingen! Et cirkus! Og det skete, som Dr. Hamer havde forudsagt - habiliteringen blev afvist.
Dr. Hamer havde altså haft ret. Universitetets forslag var på forhånd ikke redeligt. Det eneste formål med det hele var at "skaffe" et universitetsdokument, der "afviste" Dr. Hamer's opdagelse. Vi formoder, at universitetsklinikkens verifikation af resultaterne i forbindelse med patienterne kun var mulig, fordi universitetet kun skulle afvise habiliteringsafhandlingen...
Man havde sandsynligvis ikke noget udtrykkeligt forbud mod at verificere lovmæssighederne i Germanische Heilkunde. Universitetet kunne derfor beslutte stort set "uafhængigt" om dette.
Vi antager, at professorerne som var involveret i denne "sammensværgelse" ikke engang var klar over den store betydning af verifikationen. ... I sidste ende var den vigtigere end habiliteringsproceduren. Selve habiliteringsprocessen er i sidste ende kun en opfindelse af systemet, som allerede delvist er "afskaffet" med bekræftelsen af Dr. Hamer's resultater.

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (dansk)

Oversættelse: El Glauner