Slutningen af Dr. Hamers tale efter habilitationsproceduren på universitet i Trnava 1998

Allerede fra starten var det planen, at habilitationen skulle afvises. Verifikationen i Trnava var en meget spændende begivenhed, som Ewa Leimer beskriver indgående i sin artikel "Mit liv med den Germanske begynder". Hun kan ses i videoen her.

Tidsvidne Ewa Leimer fortæller:

Habilitationsproceduren var en farce. Der skulle have været 30 professorer til stede, men i sidste ende mødte kun 6 professorer op. Kun dr. Miklosko og prof. Pogady forstod, hvad Dr. Hamer talte om. Bortset fra dr. Jozef Miklosko kendte ingen af dem til Dr. Hamers forskningsarbejde. Ingen havde læst habilitationsafhandlingen! Et cirkus! Og det skete, som Dr. Hamer havde forudsagt - habilitationen blev afvist.
Dr. Hamers mistanke blev altså bekræftet. Universitetets forslag var på forhånd ikke redeligt. Det eneste formål med det hele var at "skaffe" et universitetsdokument, der "afviste" Dr. Hamer's opdagelse. Vi formoder, at verifikationen på grundlag af patienttilfælde kun var mulig, fordi universitetet kun fik til opgave at afvise habilitationsafhandlingen...
Man havde sandsynligvis ikke noget udtrykkeligt forbud mod at verificere lovmæssighederne i Germanische Heilkunde. Universitetet kunne derfor træffe beslutning om dette "uafhængigt".
Vi antager, at professorerne som var involveret i denne "sammensværgelse" ikke engang var klar over den store betydning af verifikationen. ... I sidste ende var den vigtigere end habilitationen. Selve habilitationen er i sidste ende kun en opfindelse af systemet, som i princippet blev "(delvist) afskaffet" med bekræftelsen af Dr. Hamers resultater.

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (dansk)

Oversættelse: El Glauner