En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Nomenklatur
Sproget i Germanische Heilkunde® - den Nye Terminologi

Forklaring af sproget eller terminologien i Germanische Heilkunde® (tidligere: NY MEDICIN, Germansk Ny Medicin) er særlig vigtig for at undgå misforståelser i forvejen. På grund af de helt nye synspunkter og nomenklaturen, der er baseret på disse synspunkter, kan sprogproblemer meget let opstå mellem den tidligere medicin og Germanische Heilkunde®. For at kunne forstå og anvende lovmæssighederne korrekt i alle diagnostiske, terapeutiske og almenmenneskelige konsekvenser er systemimmanent tænkning en absolut nødvendig forudsætning.
På grund af de dogmatiserede hypoteser kan nomenklaturen i konventionel medicin ikke længere skelne mellem fakta og hypotesebaserede prognoser. Derfor kan vi stort set ikke anvende nomenklaturen. Germanische Heilkunde® er nødt til at skabe en NY nomenklatur, en NY terminologi et helt NYT sprog!

Indhold:
DHS, Biologisk Konflikt, Konfliktindhold, Konfliktmasse, SBS, ca-fase, Conflictolyse (CL), pcl-fase, Epi-krise (EK), HH, Storhjerne-marvlager, Skinner, Sympatikotoni og Vagotoni

Dirk Hamer Syndrom se DHS

Biologisk Konflikt
… en konflikt1 hos mennesker eller pattedyr, der slår ned2 med et DHS.
Biologiske Konflikter kan kun forstås som arkaiske konflikter (udviklingshisorisk), der principielt er analoge hos mennesker og dyr. Dyret mærker/føler3 stadig de fleste Biologiske Konflikter som reel/virkelig, vi mennesker på en transponeret måde. ⇢ For dyret er en “klump”4, der ikke kan sluges, i virkeligheden (reel) et stykke mad, for mennesker kan det også være mange penge eller en lotteri gevinst.
Alle relæer i hjernestammen indeholder konflikter, der handler om at få en klump, være i stand til at sluge den, fordøje den, være i stand til at udskille afføringen osv.
Nyrens Samlerør-Ca5 (se grafik) f.eks. skal forhindre organismen i at tørre ud i tilfælde af en "flygtninges- eller eksistenskonflikt"; urinen er højkoncentreret.

Se også Kode-adfærd - Grundlag for Biologiske Konflikter

 

 

Gult: “NYRE-SAMLERØR” (endoderm)

Orange: nyreparenkym (mesoderm)
Rødt: nyrebækken, urinleder (ektoderm)


1 Dr. Hamer mener med begrebet “konflikt” altid en Biologisk Konflikt.

2 Dr. Hamer bruger ordet “einschlagen” (slå ned, strejke) eller “Einschlag” (nedslag). I et sekund, i et øjeblik opstår et DHS. Noget dramatisk er sket, der “fanget os på det forkerte ben” - se definition af DHS, Kræftens-Jern-Regel.

3 på tysk “empfinden” - der findes desværre ikke et dansk ord som svarer præcist til det tyske ord “empfinden”. Man kan ikke oversætte det som “føle” (fühlen) men heller ikke som “mærke” (spüren, bemerken). Det er også svært at finde det rigtige ord f.eks. på engelsk eller polsk…

4 “Brocken”  = “klump” eller et stykke mad. En "klump" er normalt ikke længere en mad-klump, men en "klump i figurativ forstand". Vi reagerer dog stadig biologisk-"arkaisk". Læs mere om her: 5. Biologiske Naturlov

5 Ca = carcinom.

 

Konfliktindhold
Biologiske Konflikter er arkaiske konflikter, der gælder analog på mennesker og dyr. Vi troede, at såkaldte "psykologiske konflikter", mere præcist psykologiske problemer, var de eneste eller mest vigtige konflikter. Det var en fejltagelse. Ændringer og skifte (tysk: Umschaltungen) i hjernen sker kun i tilfælde af Biologiske Konflikter, som er analoge for mennesker og dyr. Navngivningen af ​​konfliktindholdet tager højde for det faktum, at disse konflikter quasi er "interanimale", i det mindste for "os pattedyr".

Vores medkreaturer, dyrene får/lider (tysk: erleiden) alle disse konflikter på lignende måde, i en meget reel forstand, mens mennesker ofte får/lider (*at få en konflikt, se DHS) disse konflikter i en figurativ forstand (f.eks. ofte verbalt). Se Biologisk Konflikt.
Grundlæggende har der altid været et fælles biologisk sprog hos mennesker og dyr (især pattedyr). Det viser det faktum, at vi føler os meget forbundet med hunde, heste eller køer, at vi kan kommunikere med dem og opfatter dem som "kvasi-mennesker". Så (eller derfor) lider vi også den samme tab-konflikt, når vores menneskelige partner eller hundepartner dør. Er f.eks. en ung hund syg, så oplever menneske-kvinden også en "mor-barn-bekymrings-konflikt" (tysk: Mutter-Kind-Sorge-Konflikt) med brystkræft i det venstre bryst, når det drejer sig om en højrehåndede kvinde. Omvendt får (føler, mærker1) dyret også Biologiske Konflikter for os mennesker, som partnere osv.
Viden om inholdet af konflikterne, håber jeg, vil endelig åbne en ny æra i forholdet mellem mennesker og dyr; væk fra den forfærdelige forståelse af dyret som en ting, der kulminerede med udryddelsen af ​​mange sjældne dyrearter og helt unødvendige dyreforsøg, der er en skændsel for hele menneskeheden.


1 på tysk “empfinden” - der findes desværre ingen ord som svarer til det tyske ord “empfinden”. Man kan ikke oversætte det som “føle” (fühlen) men heller ikke som “mærke” (spüren, bemerken). Det er også svært at finde det rigtige ord f.eks. på engelsk eller polsk…

 

Konfliktmasse
Konfliktens masse beregnes som produktet af konfliktintensitet og konfliktvarighed. Konfliktens masse er afgørende for, om et individ overlever sin helbredelsesfase (pcl-fase) (f.eks. hjerteanfald) eller ej. Et fænomen sikrer, at næsten ingen konfliktmasse opbygges: den schizofrene konstellation.

Naturens Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer se SBS

ca-fase
Konflikt-aktiv fase: Permanent Sympatikotoni, kold hud og ekstremiteter (lemmer), sovnløshed, nedsat eller ingen appetit, tanker drejer sig kun om konfliktens indhold. HH (Hamerscher Herd = Hamer Focus) i hjernen har en skydeskive-formation med skarpt markerede linjer, på organet er der kræftvækst (gammel-hjerne-styrede organer) eller nekroser eller ulcera (storhjerne-styrede organer).

 

Skydeskive

 

Skydeskive-formation af HH

Conflictolyse (CL)
Conflictolyse, konfliktløsningen1 af Biologisk Konflikt. Vendepunkt fra permanent sympatikotoni til permanent vagotoni, resp. fra permanent dag-rytme til permanent nat-rytme eller fra stress-tonus til hvile-tonus.

Se også konfliktløsning i kapitlet Germanische og dyr.


1 overs. note: Det er meget vigtigt at forstå, at en Biologisk Konflikt ikke kan løses med intellektet (med tanker, kun ved at forstå), ved at meditere, åndelig helbredelse, osv. CL er IKKE en process. CL er kun et splitsekund hvor stenen falder fra dit hjerte, du er lettet - tidskvaliteten er ligesom hos et DHS.

 

pcl-fase
Postconflictolytiske fase: helbredelsesfasen, der begynder med conflictolysen (CL) og ender med renormaliseringen eller normotonien. På lavpunktet af den vagotoniske pcl-fase, også permanent-nat-fase, finder vi den epileptiske/epileptoide krise.

Cerebral: oedematisk opløsning af den skarpkantede skydeskive-formation på HH (oedematiserede cirkler/ringe i hjernen, intra- og perifocal oedem af HH)
Psykisk: Konflikten er ikke længere et problem.
Organisk: Storhjerne-styrede (undtagen SBS med funktionsnedsættelse) og Storhjerne-marvlager-styrede organer: „helings-vækst“1.
Gammel-hjerne-styrede organer: nedbrydning af tumor gennem mikrober.

Alle mikrober, som vi kender, ”arbejder” (*mikroberne er vores kirurger) kun i pcl-fasen, ikke før og heller ikke efter. Det betyder: hvis vi manglede de relevante mikrober, f.eks TB-"syre-resistente bacilli", i pcl-fasen, så bliver tumoren ikke nedbrudt, den forbliver "uostet”2 (=unverkäst). Tuberkelmykobakterier efter pcl-fasen er ikke længere nyttige til det eksisterende karcinom. De kan kun hjælpe os hos en senere karcinom. De gamle karcinomer, der har eksisteret i lang tid, bliver ikke længere "angrebet".3


1 overs. note: „Heilungswachstum“ = cellevækst i pcl-fasen, celle-plus

2 overs. note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster. Nedbrydning af tumor gennem oste-processen.

3 overs. note: dvs. hvis man ikke har mikrober i forvejen, sker der ingen nedbrydning af kompakte tumorer. Hvis man får mikroberne efter pcl-fasen, så bliver kompakte tumorer, der har eksisteret i lang tid ikke bearbejdet (”angrebet”) af mikroberne, men nye/senere kompakte tumorer vil “have gavn af" disse mikrober. Også hvis man først får mikrober efter CL i pcl-fasen, så bliver kompakte tumorer, der opstår i ca-fasen, ikke “ostet”, da mikroberne, der er styret af det Gamle-hjerne kun formerer sig i ca-fasen.
 

Epi-krise (EK)
Epileptisk krise: = epileptisk tonisk-klonisk anfald, vagotoniens lavpunkt i helbredelsesfasen efter en Motorisk Konflikt1. Den epileptiske krise er det vendepunkt, hvorfra vores organisme bevæger sig henimod renormalisering, som først nås ved afslutningen af ​​helbredelsesfasen (pcl-fasen). Den epileptiske krise er et kvasi-fysiologisk og obligatorisk konflikt-recidiv, der er oprettet af naturen midt i helbredelsesfasen, quasi imaginær. I denne epileptiske krise oplever patienten hele sin Biologiske Konflikt af den konfliktaktive fase (ca-fase) igen i kort tid (ligesom time-lapse). Som et resultat er organismen i stand til at presse ødemer og at styre mod renormaliseringen (med diurese-fasen).

Epileptoid krise: Bortset fra Motoriske Biologiske Konflikter, der har en epileptisk krise i helbredelsesfasen (pcl-fase), har primær alle “sygdomme” en epileptoid krise. Epileptoid betyder: epilepsi-lignende. Hos epileptoide kriser forekommer tonisk-kloniske anfald ikke ligesom hos motoriske konflikter, men enhver type Biologisk Konflikt og ”sygdom” har sin egen specifikke type epileptoid krise. For eksempel: absencen er den epileptoide krise i helbredelsesfasen efter en Sensorisk Adskillelse-Konflikt. En typisk epileptoid krise er hjerteinfarktet = EK af revir-konflikt med ulcera i koronar-intima (udviklet fra gællebuen, ektodermal!), hvorved vi adskiller den periinsulære højre-cerebral-styrede venstre-hjerteinfarkt fra den periinsulære venstre-cerebral-styrede højre-hjerteinfarkt, der er betinget af (går hånd i hånd med) ulcera i koronarvenerne i ca-fasen.
Højre-hjerteinfarkt er ensbetydende med lungeemboli og epileptoid-krisen af ​​livmoderhalskræft i pcl-fasen. Forholdet mellem disse to organer forklares af det faktum, at mennesket fra et evolutionært synspunkt engang var et ringformet væsen. I denne meget tidlige fase af udviklingen lå begge organer meget tæt på hinanden.

En anden epileptoid krise er f.eks. den såkaldte "lysis" hos pneumonien (pneumoni er pcl-fasen af bronkial-karcinom).
Også tumorer styret af hjernestammen har sådanne epileptoide kriser i pcl-fasen, med eller uden mycoser eller TB, dvs. med eller uden oste-processen2 og fjernelse af tumoren.
Ligesom vi så hjerteanfaldet eller lungeemboli som en egen sygdom, kender vi nu to typer astma i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine), der har en schizofren konstellation til fælles.

Alle ”sygdomme” har en såkaldte "tissefase" eller diuresefase umiddelbart efter EK. Fra EK udskiller organismen det overskydende lagrede vand igen. I denne fase kan patienter ofte udskille mellem tre og fem liter væske. Når de ved det, er de rolige. Hvis de ikke kender sammenhængene på forhånd, er de forfærdet over, at de har mistet et par kilo. Når tissefasen er overstået, vender organismen tilbage til renormalisering. Normalt sker der ikke meget mere.


1 Dr. Hamer mener med begrebet “konflikt” altid en Biologisk Konflikt.
2 overs. note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster. Nedbrydning af tumor gennem oste-processen.


HAMERscher HERD (HH) se Hamer Fokus

Storhjerne-marvlager
I konventionel medicin betegnes den som "hvid substans". Dr. Hamer skabte begrebet "Grosshirnmarklager" (storhjerne-marvlager), som er den hvide substans under storhjernebarken.

Skinner se Skinner
Hvis en person lider en Biologisk Konflikt gennem et DHS, så er i DHS-øjeblikket ikke kun selve konflikten indgraveret, men også visse ledsagende omstændigheder. Hvis en af ​​disse ledsagende elementer forekommer igen senere, kan hele konflikten gentage sig som et såkaldt recidiv. Man kan betragte det på denne måde: man altid kan køres ind på hovedskinnen fra en sådan sideskinne. Derfor kaldes det en skinne.

venstre: sideskinner, højre: hovedskinner

1 skinne: Dr. Hamer bruger ordet skinner og ikke ordet spor. På tysk er ord som "Hauptschiene" (hovedskinne) og "Nebenschiene" (sideskinne) heller ikke almindelig sprogbrug, men "Hauptgleis" (hovedspor) og "Nebengleis" (sidespor) er. Vi holder os til originalen og bruger også de ord, der ikke er almindelige på dansk, som f.eks. hovedskinne eller sideskinne.

 

Sympatikotoni og Vagotoni
Det vegetative nervesystem, Central computer der styrer kroppens biologiske rytme
Når vores organisme er sund, svinger den i såkaldte rytmer og på samme tid i større cykler. Vi kalder denne rytme dag/nat-rytme eller vågen/søvn-rytme eller anspændthed/restitutions-rytme eller sympatikotonisk/parasympatikotonisk (= vagoton) rytme. Denne dag/nat-rytme svinger som pendulet i et ur i mennesker og dyr, derfor har nogle dyrearter ("natjægere") anspændthedsfasen (*aktivitet) om natten og hvilefasen om dagen. Denne rytme, som vi også kalder vegetativ rytme, er en central del af vores organisme, faktisk af hele vores liv. Alle organfunktioner koordineres af denne vegetative rytme. Nervesystemet, der er ansvarligt for denne koordinering, kaldes det vegetative eller det autonome nervesystem. Man sammenligner det ofte med to tøjler på en hest. Vores organisme går mellem tøjlerne som en hest. Den ene tøjle, sympaticus, trækker mod anspænding, den anden, parasympaticus, mod afslapning (restitution), hvile.

I næsten alle kulturer står natten for mørke, kulde, død, dag for livet, lys og varme. I naturen er der dog afslapning, ro, vagotoni om natten, stress og konflikter i løbet af dagen, hvis man som sagt ser bort fra såkaldte "natjægere", der har en omvendt rytme end deres bytte. Og naturen tager hensyn til dette, da byttedyr i pcl-fasen af deres SBS kun kan falde i søvn omkring kl. 3 eller 4 om morgenen, når det bliver lyst, for ikke at blive angrebet og dræbt af natjægeren i mørke og i dyb søvn. Vi vil skabe et nyt udtryk for denne OP og NED i biologien:

Den Biologiske Bølge-rytme
(der Biologische Wellen-Rhythmus)

Både normotonien og tofase-mønstret af Naturens Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer (SBS) er varianter af denne Biologiske Bølge-rytme. Efter min mening er den Biologiske Bølge-rytme livets ur-motor.

Sympatikotoni
Første fase af "sygdommen" eller Biologisk Specialprogram. I forstand af permanent-sympatikotoni, er det det samme som ca-fasen. Som innervering: permanent forskydning af den vegetative balance mod N. sympaticus (grænsestrengen af sympaticus = Truncus sympaticus).
Symptomer: mydriasis, takykardi, hyperhidrose, gastrisk hypoaciditet, paralytisk lammelse af tarmen osv. Tidligere blev dette generelt betragtet som en vegetativ lidelse (vegetativ labilitet). Fakta var korrekte, men der var en manglende forståelse af årsagerne.

Vagotoni
Vegetativ innervation af parasympaticus, også parasympatikotoni. I forstand af ​​permanent-vagotoni er det det samme som pcl-fasen. Vagusnerven er kendt som en separat kraniale nerv, der har flere dele, Nucleus dorsalisNervus ambiguus og Nervus tractus solitarii. Vagotoni (efter Eppinger, Haas 1910): Permanent forskydning af den vegetative balance i form af øget excitabilitet eller overvægt af det parasympatiske nervesystem. Tidligere blev dette primært forstået som konstitutionel vegetativ labilitet.
Symptomer: hypotension, bradykardi, miosis, gastrisk hyperaciditet, tarmkolik, øget spytudskillelse. Det, som vi i dag kalder pcl-fase i Germanische Heilkunde®, blev naturligvis observeret tidligere, men kunne ikke rigtig forstås. Derfor blev pcl-fasen forkert fortolket som "vegetativ labilitet" eller "dystoni". Fakta var korrekte, men fortolkningen af fakta var forkerte.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
 Oversættelse: El Glauner


* oversætterens note