En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Hormoner
og hvordan de påvirker vores liv
(psykisk, cerebral og organisk)

Hormoner har måske engang været de ældste "sendebud" i menneskers og dyrs organismer. Hormonerne har indflydelse på hver eneste celle i vores organisme, er lavet af biokemiske byggesten (kønshormoner dannes af sterol eller kolesterol) og når effektororganet via blodbanen. Deres funktion blev senere videreudviklet og koordineret i hjernen (som er vores store computer), fordi det har vist sig nyttigt og effektivt.

Når vi ser på vores nærmeste biologiske familie, pattedyrene, er det let at forstå hvilken opgave eller hvilket formål de forskellige hormoner har:

 1. Det mandlige hormon eller testosteron sørger for, at det mandlige individ er i stand til og villigt til at frembringe afkom.
 2. Det kvindelige hormon, brunsthormonet eller østrogenet forårsager brunst, løbetid, eller hos mennesker: Lyst til kærlighed og ægløsning hos kvinder.
 3. Graviditetshormonet styrer og opretholder graviditeten.

Selv om vi allerede kender så mange detaljer om de forskellige hormoner, som jeg desværre ikke kan nævne her på grund af pladsmangel, så er vi først nu begyndt at forstå lidt om deres indflydelse på vores biologiske konflikter og sammenhæng med vores computer, dvs. vores hjerne.

Der findes f. eks. revir-områderne, der har at gøre med revir-konflikter: 

venstre: relæer i kvindelig (hunlig) revir-område
højre: relæer i mandlig (hanlig) revir-område
 • hankøn - rettet udad,
 • hunkøn - rettet indad.

Selvfølgelig har disse konflikter også noget eller meget at gøre med hormoner. Hvis hormonniveauet eller hormonernes „summa summarum“ ændrer sig, kan den biologiske identitet "miste sin balance" og skifte, f.eks.

 • i overgangsalderen,
 • når man tager hormoner (det gælder også for p-piller),
 • ved graviditet,
 • indurerede (hård, hærdet) cyster i æggestokkene eller testiklerne,
 • kemo"terapi",
 • efter kastration,
 • efter en Biologisk Konflikt – som straks "lukker" (blokerer) den berørte side af hjernen på biologisk vis.

Såden set reagerer den højrehåndede mand og den venstrehåndede kvinde ved "revir-konflikter" med et Hamer Fokus i det højre peri-insulære kortikale område, mens den venstrehåndede mand og den højrehåndede kvinde reagerer ved tilsvarende biologiske revir-konflikter1 i det venstre peri-insulære kortikale område (håndethed!). [NB: kortex = hjernebark]

En højrehåndet kvinde, der blev ramt af et seksuelt konflikt-DHS, har ingen ægløsning så længe konflikten varer, dvs. hendes østrogenproduktion er hæmmet. Hun har igen ægløsning indtil den seksuelle konflikt er løst, dvs. når samlejet har fundet sted igen.

Så hvis en højrehåndet kvindes hormonniveau ændrer sig – enten på grund af en seksuel konflikt i det kvindelige revir-område i venstre side eller af de grunde, der er beskrevet ovenfor – reagerer hun fra det tidspunkt med højre side af hjernen og ægløsningen ophører.

Ved seksuel konflikt med livmodermund/-hals-ulceration2 og koronarvene-ulceration ændres udover ophør af menstruationsblødning og ændring af hjerneside også den måde at føle på, hvilket betyder, at kvinden fremover føler "som en mand". Hun bliver enten maskulin lesbisk eller foretrækker en feminin, dvs. kvindelig mand. "Hun" er nu "manden" for den kvindelige mand, hvilket betyder, at hun ønsker sex med feminine mænd ("softies"), hvis hun overhovedet ønsker det.

En sådan kvinde anses for at være "frigid" og det er hun også, pga. af en seksuel Biologisk Konflikt. Hvis denne kvinde er udsat for endnu en revir-konflikt med seksuelt indhold, denne gang i højre side af hjernen, så befinder hun sig fra det tidspunkt ikke kun i en skizofren konstellation i revir-området, men også i en manio-depressiv, post-mortal konstellation. Hvis konflikten i venstre hjernehalvdel er konfliktmæssigt mere belastet end i den højre side af hjernen (mere vægt i venstre side), er hun også i nymfomanisk konstellation, dvs. at hun kan lide at "flirte platonisk med mænd", selv om hun faktisk ikke ønsker sex med mænd.

Når den skizofrene konstellation nu genopretter balancen mellem hjernehalvdelene, får patienten sin menstruation igen og kan blive gravid – hvis den højre hjernehalvdel er konfliktmæssigt mere belastet (vægtreglen!) –, og patienten har en let eller alvorlig depression. Men så snart accentueringen skifter til venstre side i hjernen (mere vægt i venstre side), bliver en sådan kvinde bogstaveligt talt trukket ind i den (maniske) post-mortale konstellation og kan i sidste ende begå selvmord.

En venstrehåndet kvinde har i modsætning til en højrehåndet kvinde en helt anden hormonprofil efter den 1. seksuelle konflikt i revir-området (i højre side af hjernen). Hun har fortsat ægløsning, dvs. hun har sin menstruation og kan blive gravid – på trods af en eventuel seksuel konflikt i det højre revir-område. Hun er dobbelt så kvindelig, men alligevel depressiv og psykisk-seksuelt "blokeret".

Selv om hun bliver ramt af et 2. konflikt-DHS, nu i venstre side af hjernen og også i det (kvindelige) revir-område, får hun stadig sin ægløsning, medmindre hun allerede er ved at komme i overgangsalderen. Men hun får kun sin menstruation, hvis den højre side af hjernen er accentueret, dvs. hun er depressiv. En venstrehåndet kvinde kan forresten blive ramt af en seksuel konflikt to gange i træk: først i højre side af hjernen og derefter igen i venstre side.

NB (oversætterens note):
Det venstre billede viser en højrehåndet kvinde (med normal hormonstatus). Første konflikt i revirområdet i venstre side. Her en seksuel biologisk konflikt.

Det højre billede viser en venstrehåndet kvinde (med normal hormonstatus). Første konflikt i revirområdet i højre side. Her en seksuel biologisk konflikt. Hun bliver rammt af en 2. konflikt i revirområdet. Altid i den modsætte side. Den 2. revirkonflikt har også seksuel indhold og fra nu af er hun i skizofren konstellaton.

Med netop disse to Biologiske Konflikter og i netop denne rækkefølge er den venstrehåndede kvinde også i den såkaldte nymfomaniske konstellation. På den ene side er hun konstant "på jagt efter mænd", på den anden side er hun frigid, dvs. hun er ikke i stand til at elske og knytte sig til nogen. Derudover plejer hun at være et meget "behageligt" menneske, så længe hun ikke er tvunget eller bliver tvunget til at gifte sig.

Hvis den venstre-cerebrale maniske komponent er dominerende (mere vægt i venstre side af hjernen), er disse kvinder normalt meget glade, selv om ingen kan forstå hvorfor. Hvis den højre-cerebrale depressive komponent er dominerende (mere vægt i højre side af hjernen), er de berørte personer "meget ulykkelige". Ofte er hun endnu mere ulykkelig og depressiv end en venstrehåndet kvinde med kun én cerebral konflikt i højre hjernehalvdel.

Heldigvis forekommer det ikke så ofte hos venstrehåndede kvinder, at de "ryger" ind i den post-mortale konstellation. Men hvis en accentuering af den maniske venstre-cerebrale komponent trækker dem dybere ind i den suicidale konstellation, ender det med, at de begår selvmord.

Vigtig:

Efter den 2. konflikt er slået ned (*nedslag, DHS) begynder vejningen; dvs. nu er det afgørende, hvilken konflikt vejer mere (vægt!).

Så længe den skizofrene konstellation (storhjernebark) består, ophobes der stort set ingen konfliktmasse.

   

En højrehåndet mand, der blev ramt af et revir-konflikt-DHS, føler(*reagerer)3 normalt kun i venstre, kvindelige hjernehalvdel af storhjernen, fordi den højre side af hjernen er nu lukket (overs. note: blokeret) på grund af revir-konflikten. Hvis konflikten fortsætter, bliver han soft, (platonisk) homoseksuel (beta-ulv-fænomen). Hvis han ikke formår at løse revir-konflikten, som er slået ned i højre hjernehalvdel, inden for max. 6-9 måneder, så må han biologisk set ikke længere løse den, for ellers ville han dø af et venstre hjerteinfarkt, altså et koronararterie-hjerteinfarkt.

Fra det øjeblik, hvor den 2. revir-konflikt slår ned, – nu i den kvindelige venstre hjernehalvdel –, er han i skizofren konstellation og bliver Casanova, hvis begge konflikter havde seksuel indhold. Casanovaer kan ikke ingå dybe psykiske forhold med hverken kvinder eller mænd og er faktisk heller ikke interesseret i det. Derfor har de ingen venner og bliver ofte bedømmt som typiske egoistister. Men en sådan mand befinder sig også samtidig i en manio-depressiv og post-mortal konstellation, som ender med, at han begår selvmord, hvis den maniske komponent er stærkt accentueret.

I biologien er den skizofrene konstellation meget vigtig og har en Biologisk Betydning – på flere måder. Hvis han- eller hundyret eller en dreng eller pige får en skizofren konstellation i tidlig alder, stopper udviklingen af modenhed straks efter konstellationen er opstået. Det betyder, at deres modenhed forbliver på det aldersniveau, hvor de har fået en 2. konflikt i revir-området.

Dyr opdager med det samme hvor moden deres artsfæller er.

Men vi "dumme" mennesker lader os ofte narre eller fange af f.eks. "intellektuel plapren". Vi lægger ikke mærke til, at den voksne, slet ikke dumme person vi har at gøre med, har et modenhedsniveau som et 10-årigt barn.

I ulveflokken bliver en sådan kammerat f.eks. ikke taget alvorligt. Han er "beskyttet ligesom en hvalpe", men hans rang er – i modsætning til arten homo sapiens – den laveste i flokken. På den måde er hans overlevelse sikret, og hans opgave i ulveflokken er at lege med hvalpene. Den Biologiske Betydning er, at flytte individet "uden for konkurrence".

Der findes naturligvis også mange specielle konstellationer, som har en specifik Biologisk Betydning, f.eks. svævekonstellationen, som nedtoner konfliktproblemer efter devisen: "tænk ikke på det og lad være med at gøre noget ved det".

Særligt interessant er, at psykoser ikke engang er "meningsløse", som alle medicinstuderende tidligere har måttet lære, men at psykoser også har deres egen specifikke Biologiske Betydning.

De to følgende kriterier er også vigtige i Germanische Heilkunde®:

 • I det øjeblik, hvor den 2. konflikt indtræffer, dvs. den konflikt, der forårsager konstellationen, begynder vejningen! Nu kan patienten være
  • permanent manisk, hvis accentueringen konstant ligger i venstre (kortikale) hjernehalvdel, eller
  • permanent depressiv, hvis accentueringen ligger konstant i højre hjernehalvdel, eller
  • i en permanent skiftende manisk eller depressiv tilstand, hvis accentueringen ofte skifter, dvs. at patienten kommer præcis på de skinner, der accentuerer den første eller den anden konflikt (højre = depression, venstre = mani)

Dette kan også bruges terapeutisk, da man kan hjælpe en person ud af sin depression ved kunstigt at accentuere den maniske side. I manisk tilstand er de fleste mennesker glæde.

 • Hvor indtræffer den tredje konflikt?
  • Hos en højrehåndede person indræffer den 3. konflikt dér, "hvor vedkommende befinder sig i øjeblikket", dvs. hvis vedkommende er manisk indtræffer den 3. konflikt i venstre hjernehalvdel / hvis vedkommende er depressiv, i højre hjernehalvdel. (Dette gælder både mænd og kvinder.)
  • Hos den venstrehåndede person indræffer den 3. konflikt "med springerens træk" (skak, "Rösselsprung"), dvs. på den modsatte side af "hvor vedkommende befinder sig i øjeblikket". Så hvis vedkommende er manisk, så indtræffer (slår ned) det 3. konflikt-DHS i højre hjernehalvdel. Hvis vedkommende er depressiv, så indtræffer det 3. konflikt-DHS i venstre hjernehalvdel.

Hos bi-seksuelle skifter accentueringen af relæerne (manisk - depressiv). Når de er maniske, er de mere mandlige, og når de er depressive, er de mere kvindelige.

Den venstrehåndede mand rammes af den første revir-konflikt i venstre cerebrale hjernehalvdel.

Selv om denne side faktisk er den "kvindelige revirside", er den venstrehåndede mands konflikt klart en mandlig revir-konflikt. Fra det tidspunkt er den venstre hjernehalvdel "lukket". Hvis konflikten er længerevarende, bliver han til en "psykologisk kastreret macho-bøsse", hvilket ser ud til at være selvmodsigende. Hans opførsel er supermaskulin (macho), men i virkeligheden er han en kujon, psykologisk kastreret og uegnet som revir-chef, som regel homoseksuel.

Alligevel er han i nævnte tilstand stadig i stand til og villig til at parre sig. I dyreverdenen er det f.eks. helt naturligt, at en ulv bliver konfronteret med floklederen og skånselsløst angribet af ham, indtil han rammes af et 2. revir-konflikt-DHS, nemlig i højre hjernehalvdel, og hvorefter han er i skizofren konstellation. Herefter er hans libido faktisk på nul, selv om han stadig kan få en erektion. Denne tilstand gør, at floklederen (alfa-ulven) lader ham være i fred.

Hos vores pattedyr, som vi er beslægtede med, er homoseksualitet inden for visse grænser helt normalt. Der kan kun være én leder i en flok, kun én chef i reviret. Yngre hanner, som endnu ikke må parre sig (kun lederen må parre sig!) og ældre individer, som ikke længere må parre sig, er en fakultativ luksus i naturen hvis der sker en uventet katastrofe, – hvis lederen og hans arving dør. De udgør "reservebænken". Det er dog kun beta-ulve i skizofrenen konstellation, som er kandidater til lederpladsen.

Overført til mennesker er en sådan venstrehåndet mand allerede psykisk eller klinisk manisk med 1. revir-konflikt! Hvis konflikten kun er kortvarig, fungerer manien som dobbelt sympatikotoni og fungerer som "brændstof" til at generobre reviret. Men hvis konflikten varer i længere tid, må den ikke længere løses, fordi patienten i så fald vil dø af et såkaldt koronarvener-"hjerteanfald" med lungeemboli. Følgelig mister han også trangen til at generobre sit revir eller til at erobre et andet revir. Han er ikke længere interesseret i kvinder, selv om hans adfærd stadig er supermaskulin.

Hvis en sådan venstrehåndet mand nu rammes af en 2. revirkonflikt, mens han stadig var i stand til at kæmpe for sit revir, så kan han kun få denne konflikt højre-cerebralt, –der hvor den højrehåndede mand får sin 1. revirkonflikt. Dermed befinder den venstrehåndede mand sig straks i "casanova-manisk konstellation". Han virker "mere behagelig" over for sin omverden, eftersom hans macho-manerer er blevet mindre. På den anden side bliver han Casanova, som konstant "lægger an på" kvinder, selv om han slet ikke kan få en ægte og dybtgående tilknytning til dem, fordi han er psykisk impotent og mere eller mindre midlertidig homoseksuel. Denne mand ophober heller ikke nogen konfliktmasse. Casanova'erne er derfor også kandidater til "reservebænken" i nødstilfælde.

En venstrehåndet mand kan også komme ind i en post-mortal konstellation (mere sjældne), men normalt er det mere sandsynligt, at en højrehåndet mand får en post-mortal konstellation. Man hvis han er i denne konstellation, er risikoen for selvmord langt større, fordi en venstrehåndet mand har en tendens til at blive manisk.

I naturen giver alt mening og alting har sit formål, også homoseksualitet. I modsætning til os mennesker, hvor homoseksualitet normalt bliver til en biologisk blindgyde, bliver et sådant "reserveeksemplar" hos dyr ofte revirleder, hvis et revir er ledig (uden leder). Han forandrer sig lynhurtigt og bliver et helt heteroseksuelt, pragtfuldt eksemplar af en revir-chef!

Denne konstellation er ikke en fejl i naturen, men har sin Biologiske Betydning. Fordi sådanne venstrepotede ulve i skizofren konstellation er – hvis floklederen dør eller hvis alfahunnen af en eller anden grund ikke kan overtage den midlertidige ledelse af flokken – de eneste, der kan lede reviret, forudsat at begge konflikter er løst. De andre beta-ulve med en ensidig revir-konflikt må ikke løse deres konflikt og ønsker instinktivt ikke at løse den, fordi de ellers ville dø af et hjerteinfarkt (koronararterier- eller koronarvener-infarkt). 

Hos mennesker er det faktisk først et revir, der skal forsvares, der gør en mand til en mand. Når man i dag ser på vores mange single-softies, spekulerer man altid over, om de er softies, fordi de ikke har et revir, eller om de ikke har et revir, fordi de er softies. Men også her er hjernen, nemlig organismens computer, det styringscenter, der bestemmer, hvilken funktion et individ får.

Men drengene eller teenagerne, mellem 10 og 15 år, er også ret homofile: de går "gennem tykt og tyndt", lover hinanden blodsbroderskab, er meget tætte venner og er næsten uadskillelige. Men det er kun en midlertidig fase, en meget normal og nødvendig fase, fordi denne homoerotiske fase beskytter drengene. Den giver dem mulighed for at have et frirum indtil 15/16-årsalderen, fordi mændene ikke ser dem som konkurrenter eller rivaler.

Det er det samme med kvinder: før og i begyndelsen af puberteten er unge piger altid sammen – "bedste veninder". De hyggesnakker og fniser hele dagen – og det er helt normalt.

De lesbiske og homoseksuelle forhold, som vi ser på et senere tidspunkt i livet, er alle forårsaget af Biologiske Konflikter. Konflikten kan opstå i en meget tidlig alder, sådan at det ser ud som om, at han/hun altid har været "anderledes".

Eksempel: Piger får normalt deres første menstruation omkring 11-årsalderen. Det var også tilfældet med denne pige, men da hun var 12 år, skete der følgende:

En dag, da hendes mor ikke var hjemme og pigen allerede lå nøgen i sin seng, klar til nattesovn, kom faren ind i værelset. Han satte sig ned ved fodenden af sengen og sagde, at han skal lære hende "alt det". Med disse ord trak han dynen væk, og hun lå nøgen foran ham. Pigen var forstenet af rædsel, og var ude af stand til at sige et ord eller bevæge sig. Hun forstod straks, hvad "alt det" betød – at hendes far ville misbruge hende seksuelt.

Faren, der var forvirret over pigens reaktion, trak sig tilbage uden at gøre noget.

Men der skete ikke "ingenting" – der skete "alt", nemlig i pigens sjæl! Patienten fik i dette sekund fem konflikter på én gang, som jeg ikke kan komme nærmere ind på her:

 1. en seksuel konflikt. Hun mistede straks sin menstruation og den er ikke kommet igen i næsten 20 år. Hendes menstruation må ikke komme tilbage, da hun ellers vil dø af lungeemboli.
 2. en talamuskonflikt
 3. en angst-ækel-konflikt angående, hvad hendes far var ude på,
 4. en tabskonflikt angående hendes far, som hun havde beundret, og
 5. en angst-i-nakken-konflikt4, fordi hun var bange for, at han stadig kunne gennemføre det, han havde planlagt.

Som 16-årig blev hun tvunget til at forlade skolen og kom i lære. I den forbindelse fik hun:

 • en revir-konflikt, da hun nu reagerede som en mand ("mandligt"), fordi den venstre side af hendes hjerne stadig var lukket (blokeret) på grund af en aktiv seksuel konflikt – og det er den stadigvæk,
 • siden da var hun depressiv – og er det stadigvæk. Siden da har hun været manio-depressiv i skizofren post-mortal konstellation, dvs. hun tænker nu meget ofte på, hvad der vil ske, når hun dør,
 • en modstandskonflikt (diabetes), fordi hun – mod sin vilje – blev tvunget til at forlade skolen,
 • en flygtningekonflikt (nyre-samlerør-karcinom), fordi hun følte sig som en flygtning uden for den skole, hvor hun følte sig godt tilpas.

Men dette er blot ét eksempel blandt mange andre, som viser os, hvilken virkning psyken har på de cerebrale og organiske processer. Kvindelige eller mandlige reaktioner kan også skifte ved hjælp af såkaldte seksualhormon-blokkere (dette gælder også for p-piller). F. eks., en kvinde, som tidligere altid har reageret meget kvindeligt og derfor havde en kvindelig-seksuel konflikt med livmoderhals-ulceration, reagerer mandligt efter hormonblokaden, og livmoderhals-ulcerationen, som nu er stoppet, bliver nu til en koronar-ulceration.

Hvis man giver hormonblokkere til en venstrehåndet ung kvinde, som har en seksuel konflikt – og som venstrehåndet kvinde en depression – og de fysiske symptomer på en mandlig revir-konflikt, så opstår der en ulceration i livmoderhalsen.

Det samme kan også ske for patienter, der bestråles eller "behandles", dvs. pseudo-behandles, med cytostatika. Operationer er også indgreb i hele organismen, f.eks. kastration! Det er ikke bare et tab af ét eller to små organer som f.eks. æggestokkene, men resulterer omgående i et skift til den modsatte side.

Det betyder: En højrehåndet patient, som har fået sine æggestokke "ovariektomeret", reagerer efter kastrationen ikke længere med den venstre kvindelige hjerneside, men med det højre "revir-område" periinsulært. Dermed får den samme "begivenhed" (*Biologiske Konflikt) en helt anden betydning og kvalitet, end den ville have fået før. Resultatet er en helt anden kræftsygdom, f.eks. ulceration i bronkierne, hvorimod denne kvinde normalt ville have haft en ulceration i strubehovedet før kastrationen.

Ud fra et psykisk og cerebralt perspektiv er dette så farligt, at man kun kan fortvivle over lægernes uvidenhed og skødesløshed. De er ikke andet en medicinske troldmands lærlinge!

Germanische Heilkunde® kan kun blive en velsignelse for menneskeheden, hvis den bliver grundlaget for lægevidenskab og biologi.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 revir-område: Det er et område i storhjernebarken der kaldes revir-område i Germanische Heilkunde. På hjerne-CT kan man se, om eller hvor patienten har fået en revir-konflikt (f.eks.: revir-ærgrelse-konflikt, revir-angst-konflikt, osv.)
2 ulceration, (lat. ulceratio), inden for medicin sårdannelse. (Den Store Danske)
3 føle, (tysk "empfinden"), føle, mærke, noget meget individuelt og i den Germanske noget biologisk, en biologisk reaktion. Dyr, embryoner, planter (alle levende væsener) kan også føle/mærke på denne biologiske måde. "Empfinden" kan ikke oversættes direkte.
4 overs. note: angst i nakken betyder, at individet er bange for en ukendt fare, der kommer bagfra; frygt for røveren/rovdyret. (angsten ånder en i nakken)

* oversætterens note