En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

4. Biologisk Naturlov
MIKROBERNES ONTOGENETISK BETINGEDE SYSTEM

Indtil nu havde vi forstået mikroberne kun som årsagen til såk. infektionssygdomme og dette synspunkt syntes at være indlysende, fordi vi altid fandt disse mikrober ved såk. infektionssygdomme. Men det havde ikke været rigtigt. Da disse formentlige infektiøse sygdomme altid blev indledt af en konflikt-aktiv fase. Og først når konflikten er løst, må disse mikrober blive aktive. De styres og aktiveres nemlig af vores hjerne. Og de hjælper os på den måde, at de fjerner konsekvenserne af den kræft, der er blevet overflødig - dvs. den tumor, der ikke længere er nødvendig, efter at den har afsluttet sin opgave - eller idet bakterier og virus (?) hælper til at genopbygge huller, nekroser, ødelagt væv som tilhører storhjerne-gruppen. Så de er vores trofaste hjælpere, vores gæstearbejdere. Ideen om immunsystemet, som kæmper mod onde mikrober, havde simpelthen været forkert. Fordi mikroberne ikke er årsagen til sygdom, men optimerer helingsfasen.

Den 4. Naturlov i Germansk Heilkunde (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin®, eng. Germanic New Medicine®), mikrobernes ontogenetisk betingede system, tildeler nu ligeledes mikroberne til de tre kimlag, fordi til hver kimlag-relateret organgruppe også hører specifikke kimlag-relaterede mikrober.

Samtidig med programmeringen af vores organer - i de forskellige hjernerelæer af  vores computer = hjerne - er vores trofaste specialarbejdere, mikroberne, også blevet programmeret.

Heraf følger at:

  • endodermens ældste mikrober, svampe og svampebakterier (mykobakterier) er ansvarlige for organerne, der styres af den gamle hjerne og betinget ansvarlige for lillehjerne-mesodermen.
  • de gamle mikrober, nemlig bakterierne, er ansvarlige for mesodermen og alle organerne, der er dannet fra dette kimlag.
  • de unge, såkaldte mikrober, nemlig virus (?, hvis de eksisterer), som i streng forstand ikke er ægte mikrober, dvs. ikke levende væsener, er udelukkende ansvarlige for ektodermen resp. for organerne styret af hjernebarken.

Kommentar: Dr. Hamer troede i de tidlige stadier af sit forskningsarbejde (fordi det var sådan, det blev lært under hans studier), at såkaldte virus eksisterer. Men fra begyndelsen, så han dem som hjælpere. Efter hans følgende opdagelser, begyndte han at tvivle på eksistensen af virus... det er forståeligt, at han i sine senere publikationer, der beskrev forløbet af vagotoni i ektodermale dele af organer, brugte udtrykket: "virus, hvis de eksisterer." I den sidste fase af hans forskning var han sikker på, at organismen i den vagotoniske, restituerende fase af ektodermal væv, ikke havde brug for yderligere hjælpere.

”Ansvarlig” betyder, at enhver mikrobe-gruppe kun "behandler" bestemte organgrupper, der har den samme kimlag-tilhørighed, dvs. kommer fra det samme kimlag. Tidspunktet hvorfra mikroberne får lov til at "behandle", afhænger ikke af eksterne faktorer, som vi fejlagtigt har antaget, men bestemmes udelukkende af vores computer = hjerne.

Vi så også mikroberne som noget "ondartet" , som vi måtte udrydde. Det var rent vrøvl! Vi har akut behov for mikroberne - nemlig hele omfanget - der er almindelig i vores breddegrad. Mangler vi f.eks. "af hygiejniske årsager" mykobakterier (TB), så kan vores tumorer ikke længere nedbrydes i helingsfasen.

Dette har katastrofale følger for en lang række tumorer:

F.eks. skjoldbruskkirtel-ca: til trods for løsning af konflikten, kan den ikke nedbrydes og fortsat vil danne store mængder thyroxin. Årsagen til dette er, at mykobakterierne mangler, som normalt nedbryder tumoren og får tyroxinniveauet til at falde tilbage til normale værdier. Tyktarm-ca kan også forårsage betydelige komplikationer og skal fjernes kirurgisk, hvis der ikke er nogen mykobakterier "til stede".

Mykobakterier har eksisteret så længe eller næsten så længe som encellede organismer, altså længe før der var dyr eller mennesker. De har en klar opgave, nemlig at oste (overesætterens note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster) og nedbryde tumorer, der styres af den gamle hjerne, fra starten af helingsfasen. Men ligesom selve tumorer, som skal nedbrydes af dem (mykobakterier), når de først har opfyldt deres funktion, formeres mykobakterierne også i den konflikt-aktive fase.

Så vi ved nu, at vi er nødt til at have disse mykobakterier (TB), også kaldet "syre-resistente bacilli" - fordi mavesyren ikke kan skade dem - fra DHSet af! Hvis vi først får dem, efter at konflikten er løst, i helingsfasen, vil de ikke længere være til nogen nytte for os i dette SBS (SinnvollesBiologischesSonderprogramm = Meningsfuldt/Betydningsfuldt Biologisk Specialprogram), fordi de kun forøges i den konflikt-aktive fase. Tilsyneladende producerer vores organisme – i samarbejde med sin ven, mykobakterien – kun så mange syrebestandige bacilli, som senere vil blive brugt til at oste (overesætterens note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster) svulsten. Og vi dårer troede, at vi skulle udrydde tuberkulose.

I modsætning hertil hører bakterierne til storhjerne-gruppen, og som alle organer, der er styret af storhjerne – her især af storhjernemarvlager , laver/danner de celle-formering (celleproliferation) i helingsfasen. Derfor multiplicerer sig bakterierne kun med Conflictolysen (konflikt-løsning).

Virus (?) er ikke uafhængige organismer som bakterierne, men kun komplicerede endogene proteinmolekyler, der formerer sig - kun i helingsfasen efter konfliktopløsning - og hjælper med til at genopbygge ulcera i huden og slimhinderne.

Nu kan vi se, at  mikroberne - i udviklingshistoriens forstand - passer sig ind i processen af SBS på en meningsfuld måde. De voksede (oversætter: udviklede sig) ligesom med os og for os. De er hver del af et/en kredsløb/regelkreds, som vi ikke vidste. Men naturens kredsløb/regelkreds kan ikke fungere, hvis vi vilkårlig fjerner nogen faktorer. Alt hvad vi som "moderne læger"1 havde gjort, var stort set vrøvl.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - Dr. Hamer skriver i originalen: "moderne Schul-medizyniker" . Zyniker = kyniker