TRNAVSKÁ UNIVERZITA

Hornopotocná 23, 91843 Trnava

BEKRÆFTELSE

Den 8.9. og 9.9.1998 blev syv patienttilfælde med mere end 20 sygdomme undersøgt på det Onkologiske Institut St. Elisabeth i Bratislava og den Onkologiske Afdeling af syghuset i Trnava. Prorektoren for Universitetet i Trnava, Dekanen for Fakultetet for plejevæsen og socialvæsen af Universitetet i Trnava og i alt 10 docenter og professorer var til stede. (De medicinske protokoller, som dr. Hamer har udarbejdet for disse tilfælde, er vedlagt som bilag.) Formålet var at afklare, om verifikationen af hans system kunne bekræftes i henhold til videnskabelige regler i reproducerbarhedskontrollen.

Det var tilfældet.

Der er cirka 100 fakta man kan undersøge hos enhver sygdom efter reglerne i ”NY MEDICIN”. Ikke alle fakta kunne undersøges, fordi undersøgelsesresultaterne ikke var komplette, men de fakta der kunne undersøges viste, at alle Naturlove i "NY MEDICIN” kan bekræftes.

De undertegnede antager derfor med stor sandsyndlighed, at præsentationen på to verifikationskonferencer beviser hans system. Vi værdsætter dr. Hamers menneskelige, etiske og tålmodige engagement og hans nye holistiske tilgang til patienten. Efter at have taget alle disse faktorer i betragtning, har vi indtryk af, at spørgesmålet om at anvende ”NY MEDICIN", hurtig bør følges op.

Trnava, 11.9.1998

Prof. MUDr. J. Pogady, DrSc, Prof. F. Psykiatri, Formand for kommissionen ... underskrift

Prof. MUDr. V. Krcmery, DrSc, Fakultetets Dekan ... underskrift

Doc. RNDr. J. Miklosko, DrSc, Prorektor f. forskning ... underskrift


 

Ifølge videnskabelige regler kan en officiel verifikation af et universitet kun tilsidesættes af det faktum, at den anden (falsificerede) side, nemlig den såkaldte konventionelle medicin, beviser det modsatte. Men det kan den ikke. For med 5000 hypoteser kan den konventionelle medicin ikke bevise, modbevise eller verificere noget som helst.

Dr. Hamer

 

Dr. Miklosko om Verifikationen af Germanische Heilkunde:  

1. Internationale Kongres for Ny Medicin i maj '99 i Biel (Schweiz)

Undertekst til videoen:

Langsomt, ok?
Må jeg komme med nogle kommentarer? Jeg vil i hvert fald fortsætte med at kæmpe og altid stå ved dr. Hamers side.
Nu er vi (note: byen Trnava) også berømte på grund af denne sag. Ikke alle er stolte af det, men det er jeg.
Dr. Hamer siger, at han ikke behøver at være professor eller docent. Det er jeg sikkert på. Han er patienternes ven.
Jeg er personlig overbevist om metoden, at den i princippet virkelig er korrekt og fungerer.
Vi er nødt til at overbevise mange folk, især nogle læger, professorer og sandsynligvis også nogle politikere.
Om denne bekræftelse fra Trnava kan jeg virkelig sige, at den er korrekt, at alle disse tre personer frivilligt har underskrevet dokumentet. Og en af dem, dekanen, sagde meget tydeligt: "Denne idé er korrekt, men kom for tidligt!" 
Vi har underskrevet, at vi - tre forskere og repræsentanter for universitetet - mener, at der er stor sandsynlighed for at denne metode er korrekt, og er interesseret i at forfølge den videre og bruge den i praksis.

Oversættelse: El Glauner