Hvorfor er krokus symbolet på Germanische Heilkunde®?

Ewa Leimer, 21. Oktober 2020
Oversættelse: El Glauner 

I begyndelsen af ​​2000'erne boede Dr. Hamer i eksil i Spanien. Han var bekymret over, at hans vidunderlige opdagelse ikke blev accepteret i verden. En nat drømte han, at en sart krokus kom frem gennem sneen. Dr. Hamer forstod denne drøm som et symbol og et budskab. Ligesom krokus vil Germanische Heilkunde® (dengang stadig kaldet "Germansk Ny Medicin") også bane sig vejen til frihed.

Dr. Hamer plantede derefter mange krokusløg i sin have i Andalusien. Men denne blomst findes næsten kun i køligere områder. Men alligevel: På trods af det varme klima i Andalusien har en meget særlig krokus kæmpet sig vej frem i lyset i hans have.

Dr. Hamer tog et billede af denne krokus og placerede det på bagsiden af sin bog "Kurze Einführung in die Germanische Neue Medizin" (i dag "Germanische Heilkunde") i juli 2004.

Ligesom krokusblomstrene, som baner sig vej gennem sneen om foråret, vil Germanische Heilkunde® til sidst også sejre over det gamle, hårde og livsfjendtlige system vi lever i og dermed også få den anerkendelse, den fortjener ... og det sker i en tid, hvor krokuserne blomstrer....

Ikke kun selve krokus, men også dens dominerende lilla farve har en symbolsk betydning. Denne farve står for mental balance og beslutsomhed. Det er også farven for inspiration, mystik, magi (forstået som en indre transformation) og kunst.

I 2005 valgte forlaget Amici di Dirk for første gang at bruge et firmalogo med en krokus. I dag findes dette logo stadig på bøgerne og på hjemmesiden.

Efter at Dr. Hamer blev fængslet for anden gang i 2004, og hans bog “Einer gegen alle” ("En mod alle") blev udgivet, følte jeg et indre ønske om at oprette en international hjemmeside for Dr. Hamer (det polske websted eksisterede allerede siden 1998) og at tilføje en yderligere symbolik til krokus-symbolet.

For at få de nødvendige færdigheder deltog jeg i et 8-måneders kursus i webdesign. Derefter var jeg klar til at begynde at oprette Dr. Hamers websted.

Da jeg besøgte Dr. Hamer i Coin i Spanien, det var i 2006, viste jeg Dr. Hamer "min" krokus, og vi drøftede de nærmere detaljer vedrørende hans første hjemmeside. Indtil da var han kun med som "gæst" på Helmut Pilhars hjemmeside.

Kronbladene på den nye krokus fik ud over den lilla farve også en gul, orange og rød farve. Disse farver symboliserer de tre kimlag endodermen, mesodermen og ektodermen. Denne krokus udkom for første gang sammen med Dr. Hamers første websted, som fik en blå baggrundsfarve efter hans ønske. Han ønskede sig også den gamle tyske skrifttype på sit websted, som han allerede brugte i sine bøger. I 2010 blev Dr. Hamers bog "Brystkræft" udgivet. I denne bog kaldte han sin "Germanske Nye Medicin" Germanische Heilkunde for første gang.

Banner 2006-2010 (drrykegeerdhamer.com)
Banner 2010-2019 (drrykegeerdhamer.com)

Dr. Hamer blev og bliver stadig bagvasket af sine modstandere bl. a. på grund af Fraktur-skriften. Ikke informerede og misinformerede mennesker tror, at denne skrift har noget at gøre med det Tredje Rige.
Vi får en masse løgn at høre... Tværtimod! I Tyskland holdt frakturen sig til 1941, hvor den efter officielt dekret blev forbudt af nazisterne! (se dokument 1)
 

Vores farverige krokus med blå baggrund står uafhængigt, oprejst, ubøjeligt og helt alene. Ligesom Dr. Hamer, som dengang allerede har kæmpet alene i mere end et kvart århundrede for at gøre denne vidunderlige viden, som er uundværlig for os mennesker, tilgængelig for alle mennesker.

 

2011 (Dr. Hamer var allerede i eksil i Norge på det tidspunkt) bad Dr. Hamer mig om at oprette hjemmesiden for Universitet Sandefjord, som han havde grundlagt.
Domænet var: universitatsandefjord.com
Krokuslogoet blev igen ændret. Manrunen (Algiz) blev integreret som et yderligere symbol.

Manrunen repræsenterer et menneske, der kommunikerer med guderne. Et oprejst menneske, der beder med armene løftet mod himlen et frit menneske med værdighed, frit som vores germanske forfædre var. Ikke som de ufrie kristne, der knæler som slaver, uværdige foran Gud og præsten, og som bøjer deres hoveder og sænker deres blik af påtvungen skyld.

At bruge Manrunen er allerede grund nok til, at det herskende system diskriminerer mennesker... Men folk begynder at opdage, at denne symbolik ikke har noget med nationalsocialisme, det 3. rige og Hitler at gøre ... Tværtimod hjælper den os med at genfinde forbindelsen med vores forfædres kultur. Den bringer os tilbage til vores rødder. Globalisterne og kommunisterne har sat sig som mål at udrydde alt, hvad der er empatisk og menneskeligt, og derfor nedgør de folk, der bruger denne symbolik.
Sæt dig ind i dette tema. Men for at få de verificerbare (sande) oplysninger skal man først grave dybt...
 

Universitet Sandefjord blev dog forbudt efter meget kort tid. Dr. Hamer blev truet med straf, hvis han ikke omgående slettede hjemmesiden af Universitet Sandefjord. Så fik jeg en ny "opgave". Dr. Hamer bad mig om at oprette et nyt websted med et nyt domæne og uden universitetets logo.

Det blå websted eksisterede fortsat, og et nyt websted med et ændret logo ("universitetskrokus" med afrundede kronblade) blev oprettet...

Banneret fra det websted, der blev oprettet efter Sandefjord Universitetets websted belv forbudt.

Begge websteder, det blå websted og efterfølgerwebsted af Universitet Sandefjord, eksisterede indtil 2019.
Forholdsvis kort tid efter Dr. Hamers afsked fandt en gruppe mennesker (venner af Germanische Heilkunde og gode venner af Dr. Hamer) sammen for at fortsætte arbejdet for Germanische Heilkunde, arven fra Dr. Ryke Geerd Hamer og sin søn Dirk.


Heldigvis kunne jeg overlade mit tidligere, relativt amatøragtige webdesignarbejde til Irina. Hun er uddannet informatiker, som blev opmærksom på Germanische Heilkunde i 2009 og kontaktede Dr. Hamer i 2016 på grund af sit eget SBS. Hun begyndte allerede før 2017 med at oversætte hans bøger og korrespondance til russisk.
Endelig har Dr. Hamer fået en professionel, international hjemmeside!
Alt det indhold, der tidligere blev offentliggjort på de forskellige websteder, bliver nu overført til www.germanischeheilkunde-drhamer.com. Det vil tage et stykke tid, før alle artikler, breve og dokumenter er online igen.
Irina har tilpasset udseendet af Dr. Hamers sidste websted til "Amici di Dirk"-webstedet.

I mellemtiden har Hans, som har været en ven af Dr. Hamer i mange år, og som med sit kunstneriske talent yder et værdifuldt bidrag til Germanische Heilkunde, designet en ny krokus til gravstenen. Skriften på stenen skal være let at læse for alle. Derfor valgte Bona og Hans den smukke Lithos-skrift.

Denne krokus og skrifttype bliver nu brugt som logo på Dr. Ryke Geerd Hamers nydesignede websted:


Til Dannelsesprogrammet bibeholdt jeg dog min første krokus med blå baggrundsfarve med gammel tysk skrift1.

Jeg designede et logo til Dannelsesprogrammet, som er samtidig logoet til vores badge. Designet svarer til Dr. Hamers oprindelige, allerførste websted.

Det er afgørende vigtigt for fremtiden, at den kohærente systematik i Germanische Heilkunde bevares. Hvis man lærer Germanische Heilkunde kun fragmentarisk, går al kohærens i Dr. Hamers opdagelse tabt. Ingen har gavn af en forkortet og forfalsket Germanische Heilkunde.

Kun et solidt kendskab til den komplette og oprindelige systematik i Germanische Heilkunde er et pålideligt værktøj i hænderne på en Heilkundiger2 (i øjeblikket kun familien og dig selv).

Lyset omkring krokus på vores logo for Dannelsesprogrammet symboliserer den renhed vi skal bevare.

Alle, der har kendskab til Germanische Heilkunde, forstår, hvorfor spanierne kalder den

“La Medicina Sagrada”

“Den Hellige Medicin”. 


1 - I dag "bruger" nynazister denne skrifttype på tøj, til tatoveringer osv., mens andre bruger den til at advare mod den såkaldte "brune fare". Endda i tegneserier taler nazisterne med Fraktur-skrift.

På baggrund af denne kendsgerning er det overraskende, at nationalsocialisterne ikke var tilhængere af Fraktur-skriften. De nazistiske ledere, og ikke sejrsmagterne, gjorde en ende på den gamle tyske skrift. Hitlers fortrolige Martin Bormann har den 3. januar 1941 afskaffet "den såkaldte gotiske skrift" ved et hemmeligt dekret. Tryksager blev ændret til latinsk antikva, og samtidig blev der ikke længere undervist i tysk kursivskrift i skolerne. Det betød, at børnene hvade problemer med at læse deres forældres breve.

2 - Et menneske, der har forstået Germanische Heilkunde® og lever i harmoni med denne viden. Dr. Hamer skriver i en artikel om navnet Germanische Heilkunde® og om begrebet “læge”. I Germanische erstatter vi læge også med HEILKUNDIGER.

 

Oversættelse: El Glauner