En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Dirk Hamer Syndromet - DHS

Mennesker har altid følt, at der er en sammenhæng mellem psykiske konflikter, emotioner og drastiske oplevelser og traumer i livet, f.eks. død af en partner eller et barn osv. Vores talemåder og forskellige udtryk er et tydelig eksempel på dette.

Vi udtrykker faktisk inholdet af en Biologisk Konflikt og også hvilken slags Biologisk Konflikt det er i vores sprog:

  • Det gik gennem marv og ben.
  • Et pludseligt slag har ramt mig.
  • Jeg var som bedøvet.

Det var først i det 20. århundrede, at den viden, som i virkeligheden altid har eksisteret, forsvandt helt fra lægevidenskaben og forskningen. Det kan man i høj grad undre sig over, efter at man allerede delvist havde nærmet sig sagens kerne.

Vi mennesker har efterhånden stort set mistet kontakten med verden omkring os og vores søskende i dyreriget. På denne måde kunne der opstå en mere eller mindre instinktløs opfattelse af "intellektuelle konflikter", adskilt fra den biologiske virkelighed. Mennesker føler og mærker i virkeligheden i overensstemmelse med arkaiske biologiske kredsløb, dvs. føler konflikterne biologisk, mens de forestiller sig at tænke løsrevet fra naturen.

Konflikt-chokket har jeg kaldt DHS (Dirk Hamer Syndrom), da jeg selv fik et chok og blev syg med testikelkræft efter min søns død. Det er et alvorligt, meget akut, dramatisk og isolativt (isoleret) konflikt-oplevelse-chok, der fanger individet "på det forkerte ben".

DHSet har følgende egenskaber og betydninger:

  • det opstår som en uventet chokoplevelse af en Biologisk Konflikt – på et enkelt sekund,
  • det bestemmer konfliktens biologiske indhold – den efterfølgende konflikt fortsætter på denne "skinne",
  • det bestemmer lokalisationen af ​​Hamer Fokusset (HH = Hamerscher Herd) i hjernen – gennem indholdet af den Biologiske Konflikt,
  • det bestemmer lokalisationen af ​​kræft i organet – ved at bestemme indholdet af den Biologiske Konflikt og bestemme lokalisationen af ​​HH i hjernen,
  • det ændrer øjeblikkeligt den vegetative tonus, forårsager permanent stress – såkaldt permanent sympatikotoni.

Der er ingen konflikt i sig selv, men hver konflikt har et meget specifikt indhold, som defineres i et sekund, nemlig det øjeblik, hvor DHS sker. Konfliktens indhold opstår associativt, dvs. ved ufrivillig forankring af tanker og for det meste forbi vores sinds filter.

Det er udelukkende fornemmelsen i øjeblikket af DHSet som bestemmer konfliktens indhold og dermed også den ”skinne”, som den Biologiske Konflikt fortsættes (forløber) på. Det er sådan, at vores underbevidsthed forbinder konfliktindholdet af den Biologiske Konflikt, der udløses af DHS, med et biologisk “forestillings-område”, f.eks. mor/barn-forhold, revir1, vand, angst-i-nakken2, selvværd eller lignende områder. 

Også her differencerer underbevistheden automatisk i DHSets sekund: Aldrig forårsager et „svækkelse i selvværd”3 (SelbstWertEinbruch = SWE) på det seksuelle område f.eks. ("du er impotent") osteolyser i halshvirvelsøjlen, men altid kræft i bækkenet. En SWE-konflikt i mor/barn-forhold ("din ravnemor") ville aldrig forårsage osteolyser i bækkenet, men altid kræft i Caput humeri (humerushoved, skulder) på venstre side (hos en højrehåndede mor).

Du tror, at du tænker, i virkeligheden har konflikten allerede – i løbet af et enkelt sekund – rammt dig, inden du begynder at tænke.

Dette konfliktchok, som overrasker individet eller "fanger individet på det forkerte ben", er dog nødvendigt, så organismen kan skifte til et nødprogram eller et Specialprogram for at kunne klare den uventede situation. I dette øjeblik er et Specialprogram tændt, praktisk talt synkront: i psyken, i hjernen og i organet, og det er også konstaterbart, synligt og målbart der! Dette uventede chok efterlader spor i hjernen (Hamer Fokus), der kan fotograferes ved hjælp af en computertomografi (CT) af hjernen.
Et sådant relæ kaldes et Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH). Disse Hamer Fokus (HH) ligner koncentriske ringe, der ser ud som en skydeskive eller et billede af en vandoverflade, som en sten er blevet kastet ned i.

HH i starten af konflikt-aktivitet,
fra DHSet af

Præcist fra DHSet er patienten under permanent stress, dvs. patienten har meget kolde hænder og fødder, tænker dag og nat på sin konflikt og forsøger at løse den. Han kan ikke længere sove om natten, og selv hvis han kan sove, så er det kun en halv time ad gangen i den første halvdel af natten, han har ingen appetit og mister vægt. Denne tilstand vil først ændre sig, når patienten løser sin konflikt. En immobilisering finder sted derefter og patienten bliver tvunget til at hvile sig. Psyken skal hvile. Patienten føler sig slap og træt, men er lettet, har god appetit, kroppen er varm, ofte med feber og hovedpine. Patienten sover godt, men som regel ikke før kl. 3 om natten. Denne mekanisme er udviklet af naturen, sådan at individer i vagotoni først falder i sovn om morgenen, så at en potentiel fare (f.eks. rovdyr) ikke overrasker dem i deres søvn. Alle patienter i vagotoni sover meget og gerne om dagen.

Da vi normalt ønsker og også skal rekonstruere dette DHS senere, er det faktum, at vi er i stand til at finde DHSet på alle 3 niveauer, en stor chance eller hjælp for vores psykisk-organisk-kriminalistiske efterforskning!

Nu er det muligt for anden gang inden for lægevidenskaben at vi kan beregne vores formentlige "sygdomme" – som vi i dag kalder dele af "Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer" (SBS) – ligesom vi kunne beregne graviditeten.

Dette kriterium er grundlaget for, at Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) helt fra begyndelsen har været en videnskab i strikt videnskabelig-biologisk forstand. Det gør det muligt for os at rekonstruere og reproducere ethvert tilfælde, som aldrig har været muligt inden for medicin før.

DHSet er grundlaget for Kræftens Jern-Regel og er det centrale element for al diagnostik. Det er vidunderligt, at vi nu kan beregne og forstå. Vi er nødt til at sætte os ind i patienten og forestille os hvordan situationen generelt har været på netop dette tidspunkt af DHS (et enkelt sekund). Kun ud fra situationen dengang (hvor DHS skete) kan vi forstå, hvorfor dette problem var en Biologisk Konflikt, der har rammt et menneske - hvorfor det var så dramatisk - hvorfor personen var isoleret på det tidspunkt, eller ikke havde nogen at tale med om det - og hvorfor problemet var konfliktivt. Hvis man rører ved en persons DHS, får vedkommende normalt våde øjne – et tegn på personens følelsesmæssige affektivitet. Det er derfor vigtigt, at man forstår DHS virkelig godt, så kan man sige, at man har forstået halvdelen af Germanische Heilkunde®.

venstre: sideskinner, højre: hovedskinner

Men flere ting kan ske i øjeblikket af et DHS:
I dette enkelte sekund bliver skinnerne lagt, eller mere præcis de ledsagende skinner. “Toget ruller” på disse skinner igen og igen i den efterfølgende tid.
Mennesker og dyr "mærker" også, i øjeblikket af DHS de omstændigheder, der ledsager denne DHS, selvom de ikke er klar over det, dvs. ubevidst. Individet registrerer ikke kun de mindste detaljer i DHS-øjeblikket – som en flashlys-fotografering – men også lyde, lugt, alt mulige slags sanseindtryk (også smagssans) – individet beholder (*gemmer) disse indtryk praktisk resten af livet. Disse detaljer (snapshots) har en anden kvalitet end de indtryk vi normalt oplever og mere eller mindre kan huske. Hvis en af ​​disse ledsagende omstændigheder eller side-omstændigheder opstår igen senere, kan hele konflikten gentage sig som et såkaldt recidiv. Det betyder, at man altid kan komme på hovedskinnen fra en sådan sideskinne. Derfor kaldes det en skinne. Hvert konflikt-recidiv opstår ikke snigende, men kun med et nyt DHS.

Alle de psykologiske spørgeskemaundersøgelser, som man troede var objektive –, f.eks. når man kun undersøgte "tab af en partner" og ville se, om dette medfører en stigning i antallet af kræfttilfælde –, er mislykkedes på grund af disse psykologiske karakteristika eller den meget specielle fornemmelse i det øjeblik, hvor DHS var sket.

Kræft opstår altid i DHSets sekund! (*øjeblik, et enkelt sekund)

En god læge skal derfor være i stand til at sætte sig ind i et spædbarns sjæl eller endog et embryos sjæl, i en gammel mands sjæl, i en ung piges sjæl eller også i et dyrs sjæl. Samtidig skal han også være i stand til at sætte sig ind i den situation, hvor DHSet skete, og fornemme hele situationen ud fra deres perspektiv. Kun på den måde kan en Heilkundiger (læge i Germanische Heilkunde) finde ud af om det er en af de problemer, som vi har hundredeviser af – eller en Biologisk Konflikt.

Et DHS, der kan bevises med et Hamer Fokus i det øjeblik, hvor et konflikt-chok sker, kan ikke længere benægtes på religiøs-filosofisk måde.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - overs. note: revir: et område, som et dyr betragter som sit territorium. I Germanische Heilkunde gælder revir også for mennesker. Der findes det kvindelige (hunlige) og mandlige (hanlige) revir område.
2 - overs. note: angst i nakken betyder, at individet er bange for en ukendt fare, der kommer bagfra; frygt for røveren/rovdyret. (angsten ånder en i nakken)
3 - overs. note: ikke i psykoterpaeutisk forstand! -"kollaps i selvværd"

* oversætterens note