En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Hvorfor Germanische Heilkunde®?

Navnet: Germanische Heilkunde®

Fra "Brystkræft - den mest almindelige kræft hos kvinder?" (1. udgave, maj 2010) af dr. med. mag. teol. Ryke Geerd Hamer:

Nogle udtryk og definitioner skal opdateres. Der er mange grunde til dette. For eksempel var jeg nødt til at ændre navnet NY MEDICIN (NEUE MEDIZIN), fordi lige pludselig var der ganske mange snyltere, der også brugte navnet:
Ny Medicin fra homøopati, Ny Medicin fra Rabbin Lenz, Ny Medicin fra Alba, Ny Medicin fra metamedicin – for blot at nævne et par .

Jeg valgte derfor navnet Germanische Neue Medizin® (Germansk Ny Medicin), hvilket gav anledning til megen fjendtlighed og nogle misforståelser, men resultatet var et begreb, som ingen turde bruge. Det eneste, jeg virkelig kunne lide ved det, var ordet GERMANISCH (Germansk). Og nu bruger mange mennesker ofte en forkortelse af Germanische Neue Medizin®: die GERMANISCHE ("den GERMANSKE").

Men faktisk er den Germanske Nye Medicin ikke længere så NY efter 30 år, og jeg synes ikke, at navnet er helt passende længere. Men jeg vil også bruge det i fremtiden. I videnskabelige skrifter osv. vil jeg bestemt fortsætte med at bruge dette udtryk.

Men der er en anden meget afgørende grund:
Navnet "MEDICIN" sammen med begrebet "læge" er så belastet med skandaløs forbrydelse, elendighed, mord og død (begået massemord på ikke-jødiske patienter på grund af religiøs galskab ), at jeg næppe kan bruge dette begreb sammen med min Germanische (Germanske).

Og de læger, der spillede en rolle som håndlangere i denne forbrydelse, kan ikke længere tale sig ud af det og sige: ”Det var kun de jødiske onkolog-chefer, der gjorde dette, det var ikke vores skyld". Åh nej, denne massemord ville slet ikke have været muligt uden de mange «nyttige» medi-cyniske hjælpere (*kyniker = cyniker). Hele standen har diskvalificeret sig for evigt.

Derfor har jeg skabt en ny betegnelse:

Germanische Heilkunde®
 

Dette udtryk forekommer mig stadig at være fri for fra det afskyelige massemord, begået af "Medicyn" og dens "Medicyniker".

Navnet ”Germanische Heilkunde” er vidunderlig. Det forbinder "Germanisch" (Germansk) – som står for frihed, sandfærdighed og familie – med grundordene:
Heil = at hele, lys (=hell), hellig  og  Kunde = at kynde, kyndig, kunst.

Alle disse ord (rod-ordene) kombineres i vidunderlig harmoni og danner den overordnede betegnelse Germanische Heilkunde®.

Ordet LÆGE er i mellemtiden blevet til et besudlet begreb. I Germanische Heilkunde® kan vi erstatte LÆGE nu med HEILKUNDIGER, den der kynder og er kyndig.

Man kan ikke forestille sig et mere harmonisk og mere ærligt navn for “den Germanske” og dens HEILKUNDIGE.

Dr. Hamer

***

Alle såkaldte "alternative terapier", der kaldes komplementær-behandlinger i dag eller på forkert vis også "alternativ eller komplementær medicin", har en ting til fælles: De er baseret på den såkaldte konventionelle medicin. Denne konventionelle medicin har dog 5.000 hypoteser. Den er derfor ikke en naturvidenskab, den kan slet ikke være en.

I modsætning hertil er Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), opdaget i 1981, en strikt naturvidenskab, der kun har 5 Biologiske Naturlove og ingen hypotese. For første gang i medicinhistorien findes der en videnskabelig medicin – som alle læger altid har længtes efter. Nu kan man streng videnskabelig  reproducere alle patienttilfælde.

Dette blev demonstreret den 8. og 9. september 1998 på universitetet i Trnava og officielt verificeret! I princippet kan en sådan verifikation gentages hver dag i hvilket vom helst patienttilfælde. Den skal altid være korrekt.

Ud over de 5 Biologiske Naturlove:

 1. Kræftens Jern-Regel
 2. Loven om tofase-mønstret af alle SBS, forudsat at der en konfliktløsning (CL)
 3. Det ontogenetisk betingede System af SBS (kræft-SBS og kræfækvivalent-SBS)
 4. Det ontogenetisk betingede System af Mikrober
 5. Loven om forståelsen af hver såkaldte sygdom som en del af et (evolutionshistorisk fostået) Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS) af naturen

er der et par empiriske arbejdsregler:

Venstre- og Højrehåndethed, og konflikternes rækkefølge, der er på en bestemt måde osv. Men i princippet kan man med disse 5 Biologiske Naturlove, som sagt, reproducere enhver patienttilfælde, hvilket blev demonstreret i Trnava.

Før Germanische Heilkunde® så vi medicin stort set ideologisk og teologisk, som en kamp mellem ondt og godt, en kamp mellem det, der gør mennesker syge og det, der holder dem sunde. Vi betragtede "sygdomme" som naturens fejl eller sammenbrud, som organinsufficiens, også som Guds straf. Vi talte derfor om "ondartet vækst" (tumorer, kræft) og "godartet vækst" (f.eks. gamle, indkapslede processer).

Vi forestillede os, at kræftceller og mikrober var hære af ondskab eller "ondartethed", som vi var nødt til at bekæmpe med en hær af det "godartede" (f.eks. immunsystem), ved hjælp af gode læger og en masse god medicin (piller osv.), kirurgi, stråling osv. Vi troede endda, at vi ville være nødt til at fordrive djævelen, bekæmpe kræft med den værste cellegift. Den akademiske, konventionelle medicin var grundlæggende forkert, så vi havde aldrig været i stand til at finde et system inden for medicin før.

Germanische Heilkunde® gælder for mennesker, dyr og planter, selv for encellede organismer – for hele kosmos. Alle konflikter eller Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer forløber altid synkront på 3 niveauer: Psyken - hjernen - organerne. På grund af synkroniciteten kan vi for første gang inden for medicin regne og beregne korrekt.

Patienten, der er "chef i proceduren" i Germanische Heilkunde®, kan også beregne1. Derfor er ”sygdommens” symptomer ikke længere noget uforudsigeligt, skræmmende eller alarmerende for patienten. Patienten ved og kan beregne, hvorfor det Formålsbestemte Biologiske Specialprogram (SBS) er startet, finder symptomerne, der er beskrevet der – og ved, hvordan det hele vil udvikle sig, nemlig inden for rammerne af de to faser, som vi tidligere troede var separate sygdomme.

Patienterne i Germanische Heilkunde® – af spanierne kærligt og ærbødigt kaldet "la medicina sagrada" – får ikke længere panik over symptomerne. De er klar over, at over 95%  af patienter bliver rask igen (f.eks. med kræft) med/i Germanische Heilkunde®.

Denne viden og forståelsen af deres eget Specialprogram frigiver energi og styrke hos patienterne i Germanische Heilkunde®. Patienten, der ligger ydmygt på ryggen i sin sygeseng og lytter til overlægens dødsdom, bliver en suveræn chef i proceduren. (*Med kendskab til Germanische Heilkunde® vil patienten ikke blive bange eller opfatte en dødsdom. Samtidig vil lægen i Germanische Heilkunde® aldrig tale "ned" til sine patienter, tværtimod vil han være empatisk og møde dem i øjenhøjde.)

At arbejde med Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) er meget spændende og dejligt for både patient og Heilkundiger2 – konstruktivt og menneskeligt, at der til sidst ofte har udviklet sig et dybt venskab mellem patient og specialist, hjælper og kammerat "læge" (=Heilkundiger).

Dette gør GERMANISCHE – "la medicina sagrada" – til den eneste naturvidenskabelige og den mest humane medicin. Samtidig lukker den kløften (som var opstået af et resultat af civilisation og store religioner), som ikke kun er opstået mellem mennesker og dyr, men resten af ​​det levende kosmos.

Fordi dyrene f.eks. har ligesom mennesket de samme Biologiske Konflikter på samme sted i hjernen (en såkaldt HAMER FOKUS – HH), og på samme sted i organerne, dvs. kræft eller kræftækvivalent i forbindelse med det aktiverede Formålsbestemte Biologiske Specialprogram. Men hvis mennesket og dyret reagerer med samme konflikt og samme organdel, så har vi ikke ret til at nægte, at vores medskabning dyret har en sjæl.

Den udløsende faktor for alle såkaldte sygdomme er altid en Biologisk Konflikt, en meget dramatisk chokoplevelse – som kaldes DHS.

Dette uventede chok efterlader spor i hjernen, som tydeligt kan ses ved hjælp af en computertomografi af hjernen: Et sådant fænomen i hjernen kaldes HAMER FOKUS (HAMERSCHER HERD = HH).

Med DHS skifter det vegetative nervesystem fra normotoni (normal dag/nat-rytme) til permanent sympaticotoni = stressfase. Dette giver det levende væsen en chance for at løse sin konflikt.

I splitsekundet af DHS begynder den konflikt-aktive fase (ca-fasen), og forandringen i organet går sin gang. Ved hjælp af en hjerne-CT kan man genkende Hamer Fokus i en skarpkantet såkaldt skydeskiveformation. Lægen i Germanische Heilkunde® kan nu præcist genkende, hvilken slags Biologisk Konflikt patienten oplevede i det øjeblik, hvor chokket skete; i hvilket organ ændringen finder sted, og han kan præcist beskrive, hvilken slags ændring det er: om der er tale om en celledeling (*celle-plus) eller cellereduktion (*celle-minus, antal).

Hvis det lykkes patienten at løse sin Biologiske Konflikt, kommer han ind i den anden fase af "specialprogrammet", helbredelsesfasen (pcl-fasen). I løbet af denne periode ændrer Hamer Fokusset også sin skydeskiveformation; den ødematiserer, hvilket tydeligt kan ses på hjerne-CT. Ved hjælp af hjerne-CT kan lægen (Heilkundiger) beskrive ændringen i det tilhørende organ med samme præcision. Hvis patienten overlever det dybeste stadium af konfliktløsningsfasen (pcl-fase), den epileptoide/epileptiske krise (EK), kommer patienten automatisk tilbage til normotoni. Hvis det ikke lykkes patienten at løse den Biologiske Konflikt, fortsætter han med at være i den permanente stressfase. Denne permanente stress opbruger hans livsenergi.

Der er 3 muligheder:

 1. Konflikten forbliver meget aktiv, og patienten kan i sidste ende dø på grund af kakeksi.
 2. Konflikten bliver transformeret ned, så patienten kan blive gammel med den.
 3. Patienten får f.eks. en konflikt med en HH i hjernebarken og endnu en konflikt på den modsatte hjernehalvdel. Så er han i skizofren konstellation, opbygger ingen konfliktmasse, kan stadig blive meget gammel med det.

Psykoser forløber også i henhold til de 5 Naturlove i Germanische Heilkunde®.

Germanische Heilkunde® er allerede blevet gennemtestet og anvendt i 30.000 kendte tilfælde med hjerne-CT osv. Antallet af patienter, der har hjulpet sig selv ved hjælp af bøgerne om Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), herunder lydbøger, kan næppe vurderes. Det kan være flere hundrede tusinde. Der er ikke noget tilfælde, hvor den Germanske ikke var absolut korrekt.

Hvad er et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS)?

Når en højrehåndet mor oplever, at hendes lille barn kommer ud for en ulykke, reagerer hun med en Biologisk Konflikt. Samtidig med dette chok, som vi kalder DHS, aktiveres det Formålsbestemte Biologiske Specialprogram. Det vil sige, at der i samme sekund dannes en Hamer Fokus med skarptskårne målringe i højre lillehjernen som tegn på aktivitet. Moderen har fået en mor-/barn-bekrymring-konflikt. Fra det tidspunkt er moderen i den aktive- eller stress-fase, taber sig, tænker på sit barn dag og nat og – der udvikler sig kræft i det venstre bryst.

Som jeg sagde, troede vi tidligere, at det var noget meget "ondartet". Det er det stik modsatte. Det er noget, der har Biologisk Betydning. Fordi brystkræftcellerne, som kun er beregnet til kortvarig "engangsbrug", producerer udmærket og rigeligt mælk, som f.eks. hos primitive folkeslag hjælper spædbørn eller småbørn, der har været udsat for en ulykke, med at komme sig hurtigere.

Disse processer forløber analogt hos en kvinde i vores civilisation, selv om hun ikke længere ammer, og efterligner formålet med at ”ønske at give mere mælk” til spædbarnet; men barnet er som regel ikke længere et spædbarn.

Når barnet er rask igen, skifter Moder Natur automatisk til anden fase eller helbredelsesfasen.

 1. Moderen sover meget, kommer sig, og tager hurtigt på i vægt. Vi siger, at hun er i den vagotoniske fase eller i helbredelsesfasen.
 2. Da brystkræfttumoren i brystet ikke længere er nødvendig, nedbryder den sparsomme Moder Natur den igen ved hjælp af svampebakterier (TB), men dette skader hverken barnet eller moderen.

Desuden skader tuberkelbakterierne ikke barnet, mens det bliver ammet. Tilbage resterer en kaverne.

Vi kan altså se: Hverken den konflikt-aktive fase var noget meningsløst eller "ondartet", eller helbredelsesfasen (pcl-fasen), hvor svulsten spontant nedbrydes igen.

Således er alle såkaldte "sygdomme", som vi troede at kende, hver især kun dele af Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer (brystkræft = ca-fase / brystkirtel TB = pcl-fase). Vi havde bare alle været blinde for at lægge mærke dem. Vi har altid forsøgt at fjerne symptomerne og har overset årsagerne.

Ingen i konventionel medicin har længer interesseret sig for såk. kimlag. Ingen havde vidst, hvor vigtige de var, fordi til enhver af disse kimlag hører, udviklingshistorisk betinget,

 • en særlig del af hjernen
 • en bestemt type af konfliktindhold
 • en bestemt lokalisation i hjernen
 • en specifik histologi
 • specifikke kimlag-relaterede mikrober og desuden
 • en bestemt biologisk betydning.

Det er faktisk grunden til, at det aldrig har været muligt at systematisere kræftudviklingen.

Efter Universitetet i Trnava hvade verificeret Germanische Heilkunde® (man kan gentage det når som helst igen), skulle der ikke gå nogen tid til at give vores patienter denne 95% chance for at overleve. Utallige patienter dør hver dag helt uden grund, selvom de nemt kunne have overlevet med Germanische Heilkunde® og blive helt raske igen.

En velkendt professor i naturvidenskabens historie i Bonn kaldte det

 "den mest åbenlyse undertrykkelse af viden" og "den mest grufulde og værste forbrydelse i menneskets historie".

Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke sker noget efter verifikationen?

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - overs. note: Patienterne (mennesker med symptomer), der har forstået systemet i Germanische Heilkunde®, er klar over hvilke symptomer og ev. komplikationer de skal regne med. Hvert SBS – afhængig af konfliktens masse, tilhørsforholdet til kimlag, syndrom (en SBS i pcl-fasen og en nyre-samlerør-SBS i ca-fasen samtidig), osv. – har sine symptomer. Derfor er det muligt for alle at verificere (på egen krop) og forstå (intensiv selvstudium af dr. Hamers originale værker), Germanische Heilkunde®.
2 - I Germanische Heilkunde® erstatter vi læge med HEILKUNDIGER.

* oversætterens note