En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Hvorfor Germansk Heilkunde® ?

Navnet - Germanische Heilkunde

Fra "Brystkræft - den mest almindelige kræft hos kvinder?" (1. udgave, maj 2010) af Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer:

Nogle udtryk og definitioner skal opdateres. Der er mange grunde til dette. For eksempel blev jeg tvunget til at ændre navnet NY MEDICIN (NEUE MEDIZIN), fordi lige pludselig var der ganske mange gratis ryttere, der også brugte navnet:
Ny Medicin fra homøopati, Ny Medicin fra Rabbin Lenz, Ny Medicin fra Alba, Ny Medicin fra metamedicin - for blot at nævne nogle få .

Jeg valgte derfor navnet Germanische Neue Medizin® (Germansk Ny Medicin®), som førte til meget fjendtlighed mod mig og til nogle misforståelser, men et udtryk var skabt, som ingen turde bruge. Det eneste, jeg virkelig kunne lide ved det, var GERMANISCH (Germansk). Germanische Neue Medizin® kaldes også ofte kun “die GERMANISCHE ("den GERMANSKE") i dag.

Men faktisk er den Germanske Nye Medicin® ikke længere så NY efter 30 år, og jeg synes, ​​at udtrykket ikke helt passer længere. Men jeg vil også bruge det i fremtiden. I videnskabelige skrifter osv. vil jeg bestemt fortsætte med at bruge dette udtryk.

Men der er en anden meget afgørende årsag:
Navnet "MEDICIN" sammen med begrebet "læge" er så fyldt med skandaløs forbrydelse, elendighed, mord og død (begået massemordet på ikke-jødiske patienter på grund af religiøst vanvid), at jeg næppe kan bruge disse begreber sammen med min Germanische (Germanske).

Selv de læger, der hjalp med i denne forbrydelse som håndlangere, kan ikke længere tale sig ud af det og sige: ”Ja, det var bare jødiske onkolog-cheferne, vi kan ikke hjælpe det.” Åh nej, massemordet ville slet ikke være sket uden de mange «nyttige» medicyniske hjælpere (overs.note: Helfer-Medizyniker, Zyniker = kyniker, cyniker). Hele standen har diskvalificeret sig for evigt.

Derfor har jeg skabt en ny betegnelse:

Germanische Heilkunde
 

Dette udtryk forekommer mig stadig at være fri for odium fra massemordet, begået af Medicyn og dens Medicyniker.

Udtrykket ”Heilkunde” er vidunderlig. Det forbinder Germansk som udtryk for frihed, sandfærdighed og familie med (rod)-ordene:
Heil = at hele, lys (=hell), hellig  og  Kunde = at kynde, kyndig, kunst.

Alle disse ord (rod-ordene) kombineres i vidunderlig harmoni og danner den overordnede betegnelse Germanische Heilkunde.

Ordet LÆGE er i mellemtiden blevet til et besudlet begreb. I Germansk Heilkunde kan vi erstatte LÆGE nu med HEILKUNDIGER, den der kynder og er kyndig.

Man kan ikke forestille sig et renere og mere ærligt navn for “den Germanske” og dens HEILKUNDIGE.

Dr. Hamer

***

Alle såkaldte "alternative terapier", der kaldes komplementær-behandlinger i dag, forkert også "alternativ eller komplementær medicin", har en ting til fælles: De er baseret på den såkaldte konventionelle medicin. Denne konventionelle medicin har dog 5.000 hypoteser. Den er derfor ikke en naturvidenskab, den kan slet ikke være en.

I modsætning hertil er Germansk Heilkunde (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin®, eng. Germanic New Medicine®), opdaget i 1981, en streng naturvidenskab, der kun har 5 Biologiske Naturlove og ingen hypotese. For første gang i medicinhistorien findes der en videnskabelig medicin - som alle læger altid har længtes efter. Nu kan man streng videnskabelig  reproducere alle patienttilfælde.

Dette blev demonstreret den 8. og 9. september 1998 på universitetet i Trnava og officielt verificeret! I princippet kan en sådan verifikation gentages hver dag ved hvilket vom helst patienttilfælde. Den skal altid være korrekt.

Ud over de 5 Biologiske Naturlove:

 1. Kræftens Jern-Regel
 2. Loven om tofase-formen af alle SBS, forudsat at der en konfliktløsning (CL)
 3. SBS-ernes ontogenetisk betingede system (kræft-SBS og kræfækvivalent-SBS)
 4. Mikrobernes ontogenetisk betingede system
 5. Loven om forståelsen af hver såkaldte sygdom som en del af et (evolutionshistorisk fostået) Meningsfuldt Biologisk Specialprogram (SBS) af naturen

er der et par empiriske arbejdsregler:

Venstre- og Højrehåndethed, hvorfor konflikternes rækkefølge er på en bestemt måde osv. Men i princippet kan du med disse 5 Biologiske Naturlove, som sagt, reproducere enhver patienttilfælde, som blev demonstreret i Trnava.

Før Germansk Heilkunde så vi medicin stort set ideologisk og teologisk, som en kamp mellem ondt og godt, en kamp mellem det, der gør mennesker syge og det, der holder dem sunde. Vi betragtede "sygdomme" som naturens fejl eller sammenbrud, som organinsufficiens, også som Guds straf. Vi talte derfor om "ondartet vækst" (tumorer, kræft) og "godartet vækst" (f.eks. gamle, indkapslede processer).

Vi forestillede os, at kræftceller og mikrober var hære af ondskab eller "ondartethed", som vi var nødt til at bekæmpe med en hær af det "godartede" (f.eks. immunsystem), ved hjælp af gode læger og en masse god medicin (piller osv.), kirurgi, stråling osv. Vi troede endda, at vi ville være nødt til at fordrive djævelen, bekæmpe kræft med den værste cellegift. Den akademiske, konventionelle medicin var grundlæggende forkert, så vi havde aldrig været i stand til at finde et system inden for medicin før.

Germansk Heilkunde® gælder for mennesker, dyr og planter, selv for encellede organismer - for hele kosmos. Alle konflikter eller Meningsfulde Biologiske Specialprogrammer kører altid synkront på 3 niveauer: Psyken - hjernen - organerne. På grund af synkroniciteten kan vi beregne korrekt for første gang inden for medicin.

Patienten, der er "chef i proceduren" i Germansk Heilkunde, kan også beregne1. Derfor er ”sygdommens” symptomer ikke længere noget uforudsigeligt, skræmmende eller alarmerende for patienten. Patienten ved og kan beregne, hvorfor det Meningsfulde Biologiske Specialprogram (SBS) er startet, finder symptomerne, der er beskrevet der - og ved, hvordan det hele vil udvikle sig, nemlig inden for rammerne af de to faser, som vi tidligere troede var separate sygdomme.

Patienterne i Germansk Heilkunde - ærbødighed kaldet "la medicina sagrada" af spanierne – får ikke længere panik over symptomerne. De er klar over, at over 95%  af patienter bliver rask igen (f.eks. med kræft) med/i Germansk Heilkunde.

Denne viden og fortroligheden med deres eget Specialprogram frigiver energi og styrke hos patienterne i Germansk Heilkunde. Patienten, der ligger ydmygt på ryggen i sin sygeseng og skræmt lytter til overlægens dødsdom, bliver en suveræn chef i proceduren.

At arbejde med Germansk Heilkunde (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin®, eng. Germanic New Medicine®) er meget spændende og dejlig for både patient og Heilkundiger - konstruktivt og menneskeligt, at der til sidst ofte har udviklet sig et dybt venskab mellem patient og specialist, hjælper og kammerat "læge" (=Heilkundiger).

Dette gør GERMANISCHE - "la medicina sagrada" - til den eneste naturvidenskabelige og den mest humane medicin. Samtidig lukker den kløften (hvilken var opstået af et resultat af civilisation og store religioner), der er opstået mellem mennesker og ikke kun dyr, men resten af ​​det levende kosmos.

Der mangler indhold her endnu.

Bemærk: På grund af vedvarende undertrykkelsen og økonomisk boykot findes der endnu ikke original literatur af Dr. med. Ryke Geerd Hamer på dansk.
 

Ingen i konventionel medicin har længer interesseret sig for såk. kimlag. Ingen havde vidst, hvor vigtige de var, fordi til enhver af disse kimlag hører, evolutionshistorisk betinget,

 • en særlig del af hjernen
 • en bestemt type af konfliktindhold
 • en bestemt lokalisation i hjernen
 • en specifik histologi
 • specifikke kimlag-relaterede mikrober og desuden
 • en bestemt biologisk betydning.

Det er faktisk grunden til, at det aldrig har været muligt at systematisere kræftudviklingen.

Efter Universitetet i Trnava hvade verificeret Germansk Heilkunde (man kan gentage det når som helst igen), skulle der ikke gå nogen tid til at give vores patienter denne 95% chance for at overleve. Utallige patienter dør hver dag helt uden grund, selvom de let kunne have overlevet med Germanische Heilkunde og blive helt raske igen.

En velkendt professor i naturvidenskabens historie i Bonn kaldte det

 "den mest åbenlyse undertrykkelse af viden" og "den mest grufulde og værste forbrydelse i menneskets historie".

Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke gøres noget efter verifikationen?

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - overs. note: Patienterne (mennesker med symptomer), der har forstået systemet i Germansk Heilkunde, er klar over hvilke symptomer og ev. komplikationer de skal regne med. Hvert SBS - afhængig af konfliktens masse, kimlag-tilhørighed, syndrom (en SBS i pcl-fasen og en nyre-samlerør-SBS i ca-fasen samtidig), osv. - har sine symptomer. Derfor er det muligt for alle at verificere (på egen krop) og forstå (intensiv selvstudium af Dr. Hamers originale værker), Germansk Heilkunde. Læs mere om her.