Årets begivenheder 1981

Juni 1981: Efter dr. Hamer blev rask igen, bliver han ansat som internistisk overlæge i en kræftklinik, der var tilsluttet Uniklinikken Großhadern i München. Han går ud fra, at sin egen kræftsygdom har noget at gøre med sin søns død. Indtil September 1981 spørger han omkring 200 kræftpatienter, om de også havde oplevet noget dramatisk i deres liv, inden de blev syg med kræft. Han får sin formodning bekræftet.

Oktober 1981: Efter dr. Hamer havde undersøgt 170 patienter, troede han at have fundet et system i kræftens genesis og han ringede til hr. Oldenburg fra Bayerske TV. Han kom til Oberaudorf og lavede en lille film, der blev sendt den 4. oktober 1981 på Bayerske TV (Tyskland). Samtidig blev filmen sendt på det Italienske TV RAI. Det overraskede hans modstandere.
Dr. Hamer fortsætter med at undersøge ligesom "dag og nat" og finder tofase-mønstret af kræftsygdommen, når konflikten er løst (CL). Efter han havde holdt et referat om sine forskningsresultater, skulle han vælge mellem at tilbagekalde sine opdagelser eller at erklære, at han tog fejl, ellers måtte han gå med det samme. Han gik.

02.11.1981: Dr. Hamer indsender sine forskningsresultater i form af en habiliteringsafhandling på 50 sider inklusive 200 rapporter om patienttilfælde til Universitetet i Tübingen (fakultet for klinisk medicin). Afhandlingens titel er: “Hamer-Syndromet, kaldt efter Dirk Geerd Hamer, og Kræftens Jern-Regel". Formålet ved det var, at dr. Hamers resultater skulle undersøges for at patienterne kunne få gavn af hans opdagelse så snart som mulig. Han håbede ikke på at få titel og anerkendelse, men han regnede med kollegernes anstændighed og ærlighed... 

I omkring 1000 timers psykisk hårdt arbejde havde jeg undersøgt 200 patienter og interviewet dem i dybden om tiden før deres kræftsygdom. Resultaterne, som jeg tror at ​​jeg har opnået i overenstemmelse med alle krav om videnskabelig ærlighed, overgik mine største forventninger.

Efter den nuværende medicinske opfattelse er det problem, som jeg var dedikeret til at løse, et ligefrem latterligt forsøg: I de vigtigste standardværker inden for kræftforskning vises ordet 'psyke' ikke engang i indekset.

Selvom mange kolleger senere vil påstå, at DIRK-HAMER-SYNDROMET (DHS) ikke blev opdaget af Hamer, men at stort set alle allerede vidste det, så er den sande del af dette, at man havde set en forbindelse mellem psyken (som personlighedsstruktur) eller permanent stress-overbelastning og kræft – men aldrig har været i stand til at bevise en kausalitet og opdage et system, der beviser sammenhængen mellem psyke og kræft. Derfor har den “mulige sammenhæng” aldrig fundet vej til nøjagtig videnskab, fordi sammenhængen – efter min mening – aldrig var blevet systematisk undersøgt. Jeg vil ikke påberåbe mig mere berømmelse, end at jeg har formået at bevise denne forbindelse nøjagtigt og på en absolut videnskabelig reproducerbar måde (naturlov). Det var begivenhederne omkring min søn Dirks død, der var udgangspunktet for min forskning. Derfor kaldte jeg syndromet (DIRK-HAMER SYNDROM) efter min søn.

Dr. Hamer, Habil. Skrift 1981, S. 9,10

14.12.1981: Dekanen for det medicinske kliniske fakultet, prof. K. Voigt (neuro-radiolog), bestilte prof. Schrage (kvindeklinik) og prof. Waller (medicinsk klinik) til at udarbejde en ekspertudtalelse, "om dr. Hamers arbejde opfylder de krav, der stilles til en habilitationsafhandling med hensyn til form, metode, indhold og resultater."

21.12.1981: Professor Waller (dr. Hamers tidligere overlæge) beder dekanen om at løslade ham fra denne opgave og overlade det til professor Wilms (onkolog) at udarbejde en ekspertudtalelse. Habiliteringsudvalget udnævnte derefter prof. Wilms som sagkyndig i stedet for prof. Waller.

23.12.1981: Prof. Hirsch (gynækolog), direktør for univ.-kvindeklinik i Tübingen forbyder en gennemgang af resultaterne af dr. Hamers habilitationskrift i sin klinik. "Der er ingen interesse".

Hvordan ellers skal empirisk funde love verificeres, end ved at reproducere, dvs. ved at undersøge patienter??

De vanskeligheder, jeg stod over for, da jeg prøvede – dette, som blev kaldt fuldstændig åndssvag – at finde sammenhængene i udviklingen af ​​kræft, var enorme. Selv den øverste onkologiprofessor fra et sydtysk universitet har åbenbart afvist det som "ren absurditet", en række overlæger grinede bare af mig og alle forsøgte at gøre mit arbejde endnu mere besværligt. De læste delvist hemmeligt mine protokoller, forsøgte flere gange at afskedige mig uden varsel – på trods af, som de indrømmede, min gode faglig internalistisk præstation – sådan at jeg ikke kunne fortsætte med at førskel i "sådan noget absurd", som er rettet mod enhver medicinisk skole-opfattelse. Selvfølgelig fik jeg ikke lov til at interviewe en eneste patient, mens jeg var på arbejde. Jeg var nødt til at skrive mine protokoller i min fritid – noget, som man ikke engang ville forvente af en assistent, der har afsluttet sit obligatoriske år.

Dr. Hamer, Habil. Skrift S.16

Efter at prof. Hirsch nægtede at kontrollere KRÆFTENS JERN-REGEL på grundlag af patienttilfælde i den gynækologiske klinik, prøvede dr. Hamer at undersøge og dokumentere vilkårligt udvalgte patienttilfælde på andre universitetshospitaler, og få resultaterne medunderskrevet af læger og professorer.

Oversættelse: El Glauner