Dekan Voigt til dr. Waller og dr. Schrage

Prof. dr. K. Voigt

Til hr.
Prof. dr. H.-D. Waller, Medicinsk klinik
Prof. dr. R. Schrage, Kvindeklinik på Universitet Tübingen
7400 Tübingen

14. december 1981

Kære kollegaer,

Dr. med. Geerd Hamer har indsendt en upubliceret afhandling til vores fakultet "Habilitationsskrift til habilitation* i intern medicin" og har meddelt, at der senere vil blive tilsendt en bibliografi. Afhandlingens tema er: "HAMER SYNDROMET opkaldt efter DIRK Geerd Hamer og Kræftens Jernregel".

På mødet i vores habilitationsudvalg den 8. december 1981 blev De bedt om at udarbejde en ekspertudtalelse om denne afhandling. Samtidig vil jeg gerne bede Dem om at tage stilling til, om dr. Hamers arbejde opfylder de krav, der stilles til en habilitationsafhandling med hensyn til form, metode, indhold og resultater.

Da vi kun har ét eksemplar af habilitationsskriftet, vil jeg først sende det til kollega Schrage. Jeg sender den "kortfattede version", som i mellemtiden blev forelagt, til begge herrer.

På forhånd tak for Deres indsats,

med venlig hilsen
Prof. dr. K. Voigt
Dekan

(* habilitation: Det er i Frankrig og Tyskland [samt flere tysk-inspirerede europæiske lande] den højeste akademiske grad. I begge lande erhverves denne grad ved offentligt at disputere over en af vedkommende selv forfattet omfattende videnskabelig afhandling, et habilitationsskrift.)

Oversættelse: El Glauner
*kommentar