Oversættere og Oversættelse

Vi oversætter den originale tyske tekst på dette websted til forskellige sprog. Vi har omfattende viden om Germanische Heilkunde® og har kendt den i mange år. Nogle af os har været tætte venner med Dr. Ryke Geerd Hamer i årtier, indtil han forlod os den 2. juli 2017.

For at være i stand til at forstå Germanische Heilkunde® i sin præcision, dybde, omfang og betydning, skal man være velbevandret i det tyske sprog. Vi er ikke professionelle oversættere, men vi har forskellige sproglige baggrunde. Vi gør en frivillig indsats og oversætter til formidling af Germanische Heilkunde®. Oversættelsen fra et oversættelsesbureau ville ikke være overkommelig og ville forfalske den GERMANSKE, da man skal forstå den på et højt niveau for at kunne oversætte Dr. Ryke Geerd Hamers videnskabelige skrifter. Maskinoversættelser (google, deepl…) kan ligestilles med en total forfalskning af den Germanske.

Vi vil gerne åbne døren til Germanische Heilkunde® for dig ved at oversætte originalen så trofast som det sprog, der skal oversættes til, tillader. Det tyske sprog er et meget præcist sprog. Nogle gange er det nødvendigt at omskrive et ord eller en sætning, så betydningen af ​​teksten kan forstås korrekt, især med hensyn til Germanische Heilkunde®. 
Betydningen af ​​nogle ord er helt anderledes i Germanische Heilkunde®. Det er en forudsættning at forstå denne betydning.

Ikke desto mindre skal folk, der har tysk som modersmål, også lære at forstå betydningen af sproget (terminologien) i Germanische Heilkunde®. I vores omfangsrige velstrukturerede dannelsesprogram, som blev udarbejdet på og polsk, tysk og russisk, bliver blandt andet terminologien af Germanische Heilkunde® forklaret på en præcis og forståelig måde. Information om det danske dannelsesprogram finder du her.

Dr. Hamer skriver om det tyske sprog i bogen “Mein Studentenmädchen”:

"Vi kan være stolte af vores smukke og præcise tyske sprog, digternes og tænkernes, musikernes, opfindernes og opdagernes sprog. Gammel højtysk er roden til alle indoeuropæiske sprog, og tysk er samtidig et utroligt intimt sprog, ideelt til en kærligheds sang, et præcist sprog, sproget af Germanische Heilkunde®."

Original:Wir dürfen ruhig stolz sein auf unsere wunderschöne und präzise deutsche Sprache, die Sprache der Dichter und Denker, der Musiker, Erfinder und Entdecker. Das Althoch-Deutsch ist die Mutter aller indogermanischen Sprachen, und Deutsch ist gleichzeitig eine ungeheuer innige Sprache, ideal für ein Liebeslied sowie präzise Sprache, eben die Sprache der Germanischen Heikunde®.”

Dr. Ryke Geerd Hamer

Sandsyndligvis vil ikke kun medicinstudiet foregå på tysk i fremtiden. Muligvis bliver tysk til det mest foretrukne sprog på alle universiteter og uddannelsesinstitutioner, da Germanische Heilkunde® ikke er begrænset til medicin, men har (vil have) indflydelse på alle samfundsområder og politik.

Hvis du gerne vil bidrage som korrekturlæser eller oversætter til at sprede ​​Germanische Heilkunde®, er du hjertelig velkommen til at skrive til os via kontaktformularen eller info@germanischeheilkunde-drhamer.com. Mange tak!

 

Med din donation kan Dr. Hamers bøger blive oversat til mange sprog. Det vil også gøre det muligt at udgive bøgerne ikke kun digitalt, men også i bogform. Dette støtter spredningen af GERMANISCHE HEILKUNDE® i sin oprindelige form på verdensplan.

Mange tak for dit bidrag!