En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den 3. Biologiske Naturlov
SBS-ernes ONTOGENETISK BETINGEDE SYSTEM
(Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = FORMÅLSBESTEMT BIOLOGISK SPECIALPROGRAM)
(kræft-SBS og kræftækvivalent-SBS)

Embryologer deler generelt embryonal udvikling op i tre såkaldte kimlag: endodermen, mesodermen og ektodermen, der udvikler sig helt i begyndelsen af udviklingen af embryoet, og hvorfra alle organer er afledt. Hver celle eller organ i kroppen kan tildeles en af disse såk. kimlag.

Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) inddeler derfor alle såkaldte sygdomme efter kimlag-tilhørighed.Hvis vi ordner alle disse forskellige svulster, hævelser, ulcera i henhold til udviklingshistorien resp. efter kriterierne for de forskellige såk. kimlag, finder vi ud af, at "sygdommene" med fælles kimlag-tilhørighed (hos det midterste kimlag differencerer vi mellem lillehjerne-styret og storhjernemarvlager-styret mesoderm-tilhørighed) også har andre egenskaber og specielle egenskaber.

Fordi til enhver af disse kimlag hører, evolutionshistorisk betinget, en særlig del af hjernen, en bestemt type af konfliktindhold, en bestemt lokalisation i hjernen, en specifik histologi, specifikke kimlag-relaterede mikrober og desuden har alle såk. sygdomme = ”Naturens Formålsbestemmte Biologiske Specialprogrammer”, også en Biologisk Betydning, som er evolutionshistorisk forståelig.

Celler eller organer, der har udviklet sig fra det indre kimlag, har deres relæer/deres styrings-sted, hvorfra de bliver ”dirigeret”, i hjernestammen, den ældste del af hjernen. Også her finder vi en systematisk lokalisation, da de begynder højre dorsal med sygdommene i munden, i næsesvælgrummet og derefter ordner sig mod uret og i henhold til mave-tarmkanalen og slutter med sigma (=sigmoideum) og blære. Histologisk er alle karcinomer uden undtagelser adeno-karcinomer.  I tilfælde af kræft danner organerne, der hører til dette kimlag, cellevækst med kompakte tumorer af adeno-celletypen, f.eks. i leveren, tarmen, Lungenrundherde (lungenoduli), osv.

Alle celler eller organer, der har udviklet sig fra det ydre kimlag, har deres kontrolrelæer i hjernebarken, den yngste del af vores hjerne. De laver/danner alle en nedbrydning af celler i form af sår og ulcera eller en funktionsformindskelse på organ-niveau, f.eks. diabetes eller lammelse osv. 

Det midterste kimlag deler vi op i en ældre og en yngre gruppe.

Cellerne eller organerne, der tilhører den ældre gruppe af det midterste kimlag, har deres relæer i lillehjernen, dvs. de hører stadig til den gamle hjerne og danner derfor også i tilfælde af kræft kompakte tumorer (af adenoid celletypen) i den konfliktaktive fase, f.eks. i brystet, også melanomer, eller mesoteliomer i pericardium – altså hjertesækken, i pleura – altså brysthinden eller i peritoneum –  altså bughinden.

Cellerne eller organerne, der hører til den yngre gruppe af det midterste kimlag, har deres styrings-sted i storhjernens marvlager og danner, i tilfælde af kræft, nekroser eller vævshuller i den konfliktaktive fase, dvs. nedbrydning af celler, f.eks. huller i knoglen, i milten, nyrerne eller æggestokkene (ovariet).

Jo højere den fylogenetiske evolution har udviklet sig, jo mere udviklet og kompliceret blev programmerne af vores hjerne: Fra arkaiske ældste programmerne i vores hjernestamme, til lidt mere komplicerede konfliktindholde i lillehjernen, til de allerede betydelig mere komplicerede programmer i storhjernens marvlager, til kortikale konfliktindholde, der styres af vores hjernebark (cortex cerebri).

Oprindeligt havde man en gang forstået kræft som reel tumor med stærk cellevækst. Man troede, at tumorcellerne kunne ”svømme væk” og udvikle sekundær tumorer i andre dele af kroppen, såk. "metastaser", som i virkeligheden ikke eksisterer. Metastaser er altid en anden eller tredje konflikt, for det meste iatrogen, dvs. forårsaget af en læge.

Hvis en patient får diagnosen ”kræft” i såk. konventionel medicin i dag, vil de fleste patienter få et dramatisk chok, som derefter straks kan udløse yderligere panik-konflikter og dermed nye kræftformer, der betragtes som såk. metastaser i konventionel medicin.

Eventyret om metastaser er en hypotese, der ikke er bevist og ikke er bevislig. Fordi forskerne aldrig har været i stand til at finde en kræftcelle i arteriel blod fra en såk. kræftpatient. Men kræftcellerne skulle faktisk findes der, hvis de ville ”svømme” til periferien, dvs. ydre dele af kroppen.

Også at kræftcellerne, på deres aldrig observerede vej gennem blodet, endda kunne transformeres og f.eks. en tarmkræft-celle, der har lavet en blomkål-lignende, kompakt tumor i tarmen, pludselig ville have migreret til knoglerne, hvor den kunne forvandles til knogletab, er fuldstændig galskab og middelalderlig dogmatisme. Det faktum, at der er et andet eller måske et tredje carcinom, er ikke bestridt, men vurderingen af dette faktum er.

Ingen i konventionel medicin har interesseret sig for såk. kimlag. Ingen havde vidst, hvor vigtige de var. Og det er faktisk grunden til, at det aldrig har været muligt at systematisere kræftudviklingen. I fremtidens lærebøger klassificeres såk. sygdomme derfor ikke længere efter nutidens specialområder, men efter kimlag-tilhørighed. Denne klassifikation er den biologisk-naturlige klassifikation af såk. sygdomme eller naturens specialprogrammer.

Alle Biologiske Konflikter kan klassificeres med hensyn til udviklingshistorie. Vi ved, hvornår de specifikke adfærd blev udviklet og programmeret i udviklingshistorien.

Og derfor finder vi ikke kun organer og hjerneområder, der hører sammen, men også konflikter, der er evolutionshistorisk relaterede. De har alle den samme histologiske celledannelse, og i helbredelsesfasen finder vi altid de samme mikrober der.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner