Informationer

Læger / Terapeuter
Officielt må ingen læge i Europa praktisere GERMANISCHE HEILKUNDE® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin®, eng. Germanic New Medicine®). Men der findes imidlertid mange læger over hele verden, som er samvittighedsfuld, men som arbejder i undergrunden, fordi de frygter represalier, og der er grunde til det:
I Frankrig blev i 1992 tusind (1000) franske læger, der allerede praktiserede Germansk Heilkunde, bestilt på samme dag til deres vedkommende læge-foreninger og måtte "bogstavelig talt" afsværge og underskrive dér, at de ikke længere ville praktisere Germansk Ny Medicin - ellers ville de have mistet deres lægelicens.
Ergo: Så længe patienterne nægtes friheden til at vælge resp. blive officielt behandlet i henhold til Germansk Heilkunde, er de stadig på egen hånd, hvis de ikke kan finde en læge, der er villig til, at sætte sig ind i Germansk Heilkunde.
For at være i stand til at uddanne læger i Germansk Heilkunde i fremtiden optimalt, vil Dr. Hamer have brug for en uddannelsesinstitution i universitetsstil med en tilknyttet klinik. Men så længe .....

Klinik
På nuværende tidspunkt findes der ingen klinik for Germansk Heilkunde, af ovennævnte grunde. Sålænge patienterne (eller fremtidige patienter) accepter denne sitiuation - som den i øjeblikket er - uden modsigelse, vil intet ændre sig.

Terapi
"Foran terapien stillede guderne diagnosen". Den starter i Germansk Heilkunde med en personlig samtale i et lille ”skrifte-værelse" (tysk: ”im Beichtkämmerlein“). Dog er den væsentlige del af behandlingen, at patienten selv forstår systemet. Først på den måde, kan patienten klassificere symptomerne - både i den konflikt-aktive fase og i helingsfasen - og derved undgå panik og nye/yderlige chok.
Det siger sig selv, at patienterne - der allerede kender Germansk Heilkunde inden de får en såkaldt kræft-sygdom - har den bedste chance for at blive raske igen. Ligeledes patienterne, der finder Germansk Heilkunde umiddelbart bagefter. (oversætterens note: bagefter = efter diagnosen). Germansk Heilkunde kan nok ikke fuldbringe mirakler for patienter, der allerede har gennemgået konventionel medicinsk terapi resp. har fået alvorlig skader i forvejen, men selv disse patienter har stadig en reel chance, forudsat at komplikationerne, som regel i helingsfasen, kan kontrolleres, resp. ingen nye recidiver opstår.
Ifølge den officielle undersøgelse og konstatering af anklagemyndigheden har mere end 6.000 alvorlig syge patienter - ude af 6.500 mennesker, der var opført i patientregisteret i Burgau (det tidligere centrum af NY MEDICIN i Østrig) - overleved i mange år, dvs. over 90%. Men til sådane komplicerede tilfælde har man brug for en individuel klinik (i fremtiden):

“la medicina sagrada”

Det kan heller ikke være meningen, formålet og opgaven af Germansk Heilkunde (i det lange løb) kun at reparere fejl, som lægerne i konventionel medicin har begået.

Ifølge Prof. Abel, Heidelberg, ligger dødeligheden efter konventionel kræftbehandling efter 5-7 år ved omkring 95%.

Oversættelse: El Glauner