En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Terapeutisk sensation - Mein Studentenmädchen 
Den urarkaiske tryllemelodi

Som komponist af melodien og autor af teksten til sangen "Mein Studentenmädchen" vil jeg gerne stille denne magiske melodi til rådighed for alle mine patienter og forbyder enhver ændring og kommerciel brug af originalen, som jeg betragter som hellig og helbredende. "Mein Studentenmädchen" er kun til personlig brug.

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

 

Mein Studentenmädchen ("Min studentkæreste") er en lille kærlighedssang, som jeg komponerede i 1976 til min kone Sigrid i anledning af vores 20 års jubilæum. Vi blev forelsket i 1956, da vi begge var medicinstuderende i Tübingen.

Denne sang lå i en dyb tornerosesøvn i tredive år, fra 1976 til 2006, indtil den italienske pianist Giovanna Conti kom til mig som patient. Efter hun havde læst mine bøger, begyndte hun at analysere den klassiske musik ud fra Germanische Heilkunde's perspektiv og fandt ud af, at alle klassiske værker var struktureret i overenstemmelse med den 2. Biologiske Naturlov, "Loven om Tofase-mønstret af alle SBS", som jeg opdagede i 1981.

Især den tofasede musikalske struktur (med epi-krisen midt i pcl-fasen) viste tydeligt, at klassiske komponister intitutivt udtrykte deres egne Biologiske Konflikter i deres kompositioner, efter at de havde løst dem. Det betyder, at de udtrykte deres egne Biologiske Specialprogrammer med klang og noder i stedet for at udtrykke dem med ord.

Efter at jeg havde spurgt hende om hun var interesseret i at analysere min lille sang, var det en glædelig overraskelse for mig, da hun under sit sidste besøg viste mig, at min sang ikke kun er struktureret i overensstemmelse med den 2. Biologiske Naturlov, men at den på grund af sin klarhed, enkelhed og perfekte tofasestruktur faktisk kan betegnes som prototypen til alle klassiske kompositioner af vores Store Gamle mestre.

Jeg forstod med det samme, at jeg intuitivt beskrev min egen Biologiske Konflikt, mit eget Biologiske Specialprogram for bronkierne (revirangst-konflikt).

Som jeg senere forstod, var den enkelhed, der gjorde "Mein Studentenmädchen" til prototype eller arketype til alle Arkaiske Melodier®, et resultat af en usædvanlig omstændighed: Både musik og tekst stammer fra samme forfatter og beskriver den samme Biologiske Konflikt, mit eget SBS®.

Jeg har kaldt alle musikværker for Arkaiske Melodier®, som er skabt af Store Klassiske komponister, og hvis strukturer præcis følger et tofased SBS®, som gælder for mennesker, dyr og planter, dvs:

DHS, ca-fase, CL, pcl-fase A, epi-krise, pcl-fase B.

Vores store klassiske komponister har uden tvivl fortalt om deres egne Biologiske Konflikter, selv om vi ikke kender indholdet af konflikterne, da vi kun kender deres musik, men ikke deres tekster.

På grund af udgivelsen af min bog "Die Archaischen Melodien®" opdagede jeg i 2012 den helbredende kraft af min sang, som jeg havde formodet i forvejen.

"Mein Studentenmädchen" er den mest enkle Arkaiske Melodi. Den magiske virkning bygger på dens enkelthed, fordi vi ikke observerer denne magiske virkning i de tofasede kompositioner af de store mestre.

Så gik det op for mig, at den menneskelige stemme var absolut nødvendig for at opnå den magiske effekt. Det fik mig til at formode, at vores forfædre, Germanerne, i tusindvis af år havde kendt Gud Wodans (Odins) tryllesang, som må have haft den samme melodi som min lille kærlighedssang Mein Studentenmädchen.

Det giver nu et fantastisk resultat: Ved at kombinere Gud Wodans tryllesang med melodien fra Mein Studentenmädchen fik vi en unik terapeutisk virkning for vores patienter, som også gav denne lille kærlighedssang sit navn: "Den største terapeutiske opdagelse i menneskehedens historie".

Jeg betragter det som en guddommelig gave og er samtidig meget stolt af det.

Den systematiske undersøgelse af "Mein Studentenmädchen" er en egen disciplin: hvad og i hvilke SBS kan "Mein Studentenmädchen" bevirke noget, altid i forbindelse med de tre kimlag?

Jeg betegnede de forskellige muligheder som magiske egenskaber. Vi må formode, at vores forfædre satte sig ned omkring patientens seng og sang Gud Wodans tryllesang, hvis et familiemedlem, f.eks. et barn, var syg. En sådan tryllesang fandtes ikke i nogen anden religion, kun i den germanske religion. Pga. melodiens prototype eller arketype i kombination med den menneskelige stemme har den lille kærlighedssang Mein Studentenmädchen fået de samme evner som den gamle tryllesang fra Gud Wodan (Odin). Fantastisk!

Efter at jeg kunne bekræfte den uanede virkning af den originale version af "Mein Studentenmädchen" på hundredvis af patienter, vil jeg gerne give denne sang – som viser sig at være Gudernes gave til menneskeheden – til mine patienter.

Det er absolut nødvendigt at kende den Germanische Heilkunde® for at forstå den Arkaiske Melodis vidunderlige virkning og for ikke at misfortolke de symptomer, som det kan medføre at lytte til sangen. Derfor skrev jeg et brev (11.3.13) til mine patienter, for at præsentere et tidligt resumé af resultaterne af min forskning, som du kan finde i detaljer i 2. udgave af min bog "Mein Studentenmädchen" (2015, 736 sider). Foreløbig kan disse oplysninger dog kun læses på tysk. (*kort efter Dr. Hamers død, udkom den franske oversættelse af "Mein Studentenmädchen".)

Tryllesangens ("Mein Studentenmädchen") fire Magiske Egenskaber

 • Den 1. Magiske Egenskab: Den stopper al panik, dvs. den beroliger patienten, selv om den ikke stopper SBS'ets Biologiske Konfliktaktivitet (ligesom carcinostase under graviditet). Den forhindrer panik, så længe man lytter til "Mein Studentenmädchen".
   
 • Den 2. Magiske Egenskab: Mens vi lytter til sangen, forhindrer den at konfliktrecidiver rammer vores sjæl. Den optimerer det biologiske forløb for alle SBS. 
  Der er en enkelt undtagelse: optiske eller visuelle recidiver. "Mein Studentenmädchen" kan ikke forhindre dem, men den kan transformere dem ned igen (*intensiteten af konfliktens aktivitet reduceres), hvis de er af kortikal karakter (se 4. Magisk Egenskab).
   
 • Den 3. Magiske Egenskab: Den stopper aktiv kræft (*konfliktaktiv fase), uden at løse den – det MISSING LINK. 
  Dette sker uden at stoppe SBS'ets Biologiske Konfliktaktivitet, men stopper væksten af kræft – ligesom carcinostase under graviditet. 
  Jeg påstår ikke, at kræft "forsvinder" ved hjælp af "Mein Studentenmädchen", men kræften stoppes! Der sker ingen yderligere tumorvækst, mens man lytter til "Mein Studentenmädchen", forudsat at den optiske skinne er væk.
  Den forhindrer også yderligere udvidelse af osteolyse, nekrose og ulcera.
   
 • Den 4. Magiske Egenskab: Den nedtransformerer (*intensiteten af konfliktens aktivitet reduceres) alle aktive kortikale konflikter (præmotoriske, motoriske, sensoriske konflikter, synscortex-, høre-konflikter og konflikter i revir-området1 osv.) Psykoserne i revir-området bliver også nedtransformeret til normal "konstellation" i den periode, hvor patienten lytter til "Mein Studentenmädchen" (vi kalder det "små løsninger"). Det betyder, at patienterne ikke længere føler sig paranoide, fordi 95 % af de såkaldte "normale mennesker" i dag også er i konstellation.

 

Konflikt-recidiver om dagen og konflikt-recidiver om natten

Hvis man lytter til "Mein Studentenmädchen" om natten (med endeløs loop), kommer der ikke flere konflikter ind i vores sjæl om natten (i drømme), men om dagen kan de blive ved med at vende tilbage (= konflikt-recidiver om dagen). Patienter, der ønsker at være på den sikre side, lytter til sangen kontinuerligt eller "døgnet rundt".

 

Mein Studentenmädchen på andre sprog

Melodien i "Mein Studentenmädchen" klinger tilsyneladende meget gammel: Tryllesangen fra vores Gud Wodan (Odin).

Denne Arkaiske Melodi er arketypen for alle melodier, der viser et tofase-mønstre. Det er dog kun denne sang, der har den magiske effekt.

Vi ved ikke, om "Mein Studentenmädchen" ville have de samme egenskaber på andre sprog, som den har på tysk – men vi ved allerede nu, at sangen har den samme positive effekt på folk, der taler andre sprog, og endda på dyr og planter. Derfor er der ingen grund til at foretage ændringer i denne tryllesang, som millioner af mennesker over hele verden allerede har lyttet til. Det er en hellig melodi. Jeg betragter Mein Studentenmädchen som den største terapeutiske opdagelse i menneskehedens historie.

Det er virkelig helt utroligt, hvilke resultater man kan opnå med denne lille sang.

Det vender den traditionelle skole-medicin (konventionelle medicin) på hovedet, for hvem kunne have forestillet sig, at selv paranoid skizofreni (kortikal) kunne helbredes? Men det er muligt med "Mein Studentenmädchen": begge kortikale konflikter reduceres i intensitet, takket være den fjerde magiske egenskab, og dermed kan patienten, næsten uden konfliktmasse, løse dem meget lettere og komme ud af sin konstellation.

Hvorfor bliver patienterne behandlet som forsøgskaniner, når tryllekraften i "Mein Studentenmädchen" (på tysk) viser så tydelig en succes?

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
 

Med din donation kan Dr. Hamers bøger blive oversat til mange sprog. Det vil også gøre det muligt at udgive bøgerne ikke kun digitalt, men også i bogform. Dette støtter spredningen af GERMANISCHE HEILKUNDE® i sin oprindelige form på verdensplan.

Mange tak for dit bidrag!
 

Oversættelse: El Glauner

Erfaring med "Mein Studentenmädchen", f.eks:
Mit liv med katte


1 revir-område: det er det område i storhjernebarken der kaldes revir-område i Germanische Heilkunde. Se "Hormoner".

* oversætterens note