En samling af forskellige

FORMÅLSBESTEMTE BIOLOGISKE SPECIALPROGRAMMER (SBS)

Germanische Heilkunde® af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

SPECIALPROGRAMMER

I Germanische Heilkunde® taler vi ikke længere om „sygdomme“, da dette udtryk er misvisende i forhold til den 2. Biologiske Naturlov (loven om tofase-mønstret). Det er mere korrekt at tale om Specialprogrammer1, som moder natur har udstyret os med ("programmeret" i vores hjerne), sådan at vi kan reagere på Biologiske Konflikter.

Befinder sig et Specialprogram i den aktive fase (man taler om konflikt-aktivitet), så behøver det berørte individ (menneske eller dyr) ikke nødvendigvis føle sig „syg“. Det er ofte hyperaktivt, hvilket betragtes som positivt i vores samfund. 
Og vice versa: Befinder sig dette Specialprogram i den anden fase, i helbredelsesfasen - så kunne konflikten løses, sådan at den uundgåelige helbredelsesfase (pcl-fase, vagotoni) kunne starte - , føler det berørte individ sig ganske vist ofte "syg". Men at tale om "sygdom", er absurd, selvom vi er vant til at bedømme det som negativt.

Faktum er, at vi endnu ikke har kendt loven om tofase-mønstret!

Er du "syg", hvis du prøver at løse din Biologiske Konflikt med al din indsats/kraft og derfor er hyperaktiv, sover lidt og spiser lidt? Eller er du "syg", når du har været i stand til at løse konflikten, og din krop nu er nødt til at komme sig efter anstrengelserne, og samtidig reparationsprocesser finder sted i organismen?

En anden vigtig grund er følgende:

Betegnelsen "sygdom" har en negativ betydning i vores samfund; man er nødt til at "bekæmpe" sygdommen, "udrydde" den! Vi troede, at "sygdomme" var en fejl af naturen, som vi var nødt til at fjerne. Feber er dårlig og skal sænkes; smerter er dårlige og skal bekæmpes. Træthed er dårlig, og man skulle absolut gøre noget ved den!

Langt fra det! At antage, at moder natur er åndssvag eller ikke ville være perfekt, er idiotisk, fejlagtig eller ondsindet ...

Naturen spøger slet ikke, den er altid sand, altid alvorlig, altid streng; den har altid ret, og fejl og fejltagelser er altid menneskets!

Goethe

Tysk original: "Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge; sie hat immer recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer die des Menschen!"

Goethe

Feber, smerter, træthed osv. er simpelthen en del af de forskellige Specialprogrammer (næsten altid i helbredelsesfasen). Bortset fra det faktum, at disse ganske vist ubehagelige symptomer igen har deres Biologiske Betydning (f.eks. smerter efter et brudt ben garanterer immobilisering og dermed optimale helbredelsesforudsætninger), må de ikke "symptomatisk" blind bekæmpes. "Moderne smerteterapi" med morfin ender mere og mere på gamle kirkegård2. Men det betyder ikke, at man ikke må eller kan gøre noget ved ubehag, smerter osv.! Du kan gøre alt, der fører til patientens velvære, dvs. alt der ikke overtræder de 5 Biologiske Naturlove!!

Dr. Hamers appel til læger og terapeuter:

Behandl dine patienter, som du vil behandle dig selv, din kone og dine børn!

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - De såkaldte sygdomme er ikke meningsløse (ikke dumme fejl, tåbelige fejl, meningsløse fejl), eller tilfældige, eller opstår tilfældigt pga. smitte. Men ”sygdom” er et SBS (eller del at et SBS). Derfor har vi oversat SBS med "Formålsbestemt Biologisk Specialprogram".
2- man kan dø af denne slags "behandling"; man kan dø af morfin, men ikke af smerter