En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Undersøgelsen af mine resultater, 

..... somefter den første storm af oprør – snart og hurtig vil ske inden for de tilsvarende specialdiscipliner, vil – det er jeg overbevist om – fuldstændig bekræfte mine resultater og supplere dem i detalje. Så spørger man igen, hvorfor man ikke fandt ud af det tidligere.

... Når man først har fundet ”universal-nøglen”, er det forholdsvis let at låse alle dørene op med denne forudgående forståelse. Det er ligesom "skællene falder fra ens øjne"!

Dr.med. Mag.theol. Ryke Geerd Hamer

Hvad er Germanische Heilkunde® egentlig?

Den moderne medicin begyndte at udførske menneskets krop, for at blive bedre til at helbrede den i tilfælde af sygdom. Det var i principet ufuldstændigt, da man – ud fra ren entusiasme ved opdagelsen af de mekanisk-biokemiske sammenhænge – helt ignorerede psyken og hjernen.

Det var det samme med planeternes omløbsbane, som længe blev misforstået som spiralbaner rundt om jorden, da solen som central-stjerne blev ignoreret pga. dogmer. Det gav ingen mening, men var også vanskeligt at beregne. Men siden Galilei genopdagede solen som central stjerne i vores planetariske system, har planeternes baner været ganske enkle omløbsbaner rundt om solen.

Lægerne fra tidligere århundreder eller årtusinder fokuserede for det meste på de psykiske sammenhænge, både med hensyn til diagnostik og terapi. Naturligvis var de ikke i stand til at underbygge deres indsigter på basis af anatomi, fysik og biokemi, dvs. moderne naturvidenskab, men har samlet deres erfaringer for det meste psykisk-intuitivt, hvilket delvist bliver betraget som uvæsentlig eller upopulær i dag. Begge tilgange er ufuldstændige, begge tilgange ignorerer mere eller mindre hjernen. På den ene side var den psykisk-intuitive tilgang alligevel tættere på sandheden, fordi vi kan se de forfærdelige konsekvenser af rent organisk medicin. På den anden side kan man naturligvis ikke opnå en reproducerbar systematisk synopsis, hvis man ikke inkluderer hele det organiske felt.

Rent faktisk findes der i virkeligheden ingen adskillelse mellem psyke, hjerne og organ, fordi i virkeligheden er de altid en synkroniseret triade, nemlig:

Psyke - Hjerne - Organ

Alle processer i psyken og organet er forbundet gennem hjernen og koordineres der. Hjernen er faktisk den store computer af vores organisme, psyken er programmøren, og både krop og psyke er igen computerens effektorgan, både i tilfælde af optimal programmering og af programfejl. (*”fejl” ikke forstået som naturens fejl) Fordi det ikke kun er tilfældet, at psyken programmerer hjernen og organet, men organet kan også inducere en automatisk programmering af hjernen og psyken i tilfælde af kvæstelser, knoglebrud og lignende. Vi er nødt til at være opmærksom på dette konstante samspil mellem psyken, hjernen og organet med hjernen som den store computer af hele vores organisme, der har udviklet sig over millioner af år hvis vi vil forstå de Biologiske Love i Germanische Heilkunde®1 (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin). Men Germanische Heilkunde® omfatter ikke kun sammenhængen mellem psyke, hjerne og organ, den giver også embryologisk-ontogenetiske forklaringer, hvorfor relæ-centrene er placeret på de steder i hjernen, hvor vi finder dem. Germanische Heilkunde® forklarer også sammenhængen mellem de forskellige kimlag og de forskellige histologiske formationer*, af både kræftsvulster og normale væv. (*De forskellige histologiske formationer er afledt af de tre kimlag.) Fordi overalt i tumoren finder vi den histologiske vævstype, som embryologisk set hører til der.

Derudover inkluderer Germanische Heilkunde® en yderligere koordinationsgruppe, som ser forholdet mellem de forskellige adfærd- og konfliktmønstre i større enheder (familie, klan, horde, flok osv.) og udvider denne synopsis for hele kosmos, og ser sammen-eksistens med hinanden og i symbiose med andre racer, arter, kreaturer som har udviklet sig gennem millioner af år i en kosmisk ramme.

Den Tredje Biologiske Naturlov i Germanische Heilkunde®, "Det ontogenetisk betingede system af Tumor- og kræftækvivalent-SBS", det såkaldte kompas i Germanische Heilkunde®, inddeler alle såk. sygdomme efter deres tilhørsforhold til kimlagene.

Hver celle eller organ i kroppen kan ikke kun tildeles ét af disse såkaldte kimlag, men udviklingshistorisk betinget har bestemte hjernedele og også histologiske formationer deres specielle tilhørsforhold til kimlagene.

Derudover forholder storhjerne-styrede og gammel-hjerne-styrede organer sig med hensyn til cellevækst og nedbrydning af celler, under den konflikt-aktive og den konflikt-løste fase, omvendt proportional med hinanden. Det betyder:

Cellerne eller organerne, der udvikler sig fra det indre kimlag, har deres relæer i hjernestammen og laver et celle-plus (cellevækst) i form af kompakte tumorer af adeno-celletypen (f.eks. i leveren, lungerne [lungenoduli], i tarmen).

Cellerne eller organer, der har udviklet sig fra det ydre kimlag, laver i tilfælde af kræft en nedbrydning af celler i form af ulcera (*sår) eller en nedsættelse i funktion på organ-niveau, f.eks. diabetes eller lammelse.

I det midterste kimlag skelner vi mellem en ældre og en yngre gruppe:

Cellerne eller organerne, der tilhører den ældre gruppe af det midterste kimlag, har deres relæ i lillehjernen, dvs. de hører stadig til den gamle hjerne og udvikler sig derfor også i tilfælde af kræft til kompakte tumorer af adenoid-celletypen i den konflikt-aktive fase (f.eks. bryst, melanom, mesotheliom = pericardium, pleura, peritoneum).

Cellerne eller organerne, der tilhører den yngre gruppe af det midterste kimlag, har deres styrings-sted i storhjernemarvlageren2 og danner i tilfælde af kræft nekroser eller vævshuller i den konflikt-aktive fase, dvs. nedbrydning af celler (huller i knoglerne, milten, nyren eller æggestokken).

Heraf kan vi se, at kræft ikke er en meningsløs proces af celler, der der tilfældigt går amok, men en meget forståelig og forudsigelig proces, der følger helt præcis det ontogenetiske system.

Ifølge den Fjerde Biologiske Naturlov fra Germanische Heilkunde® "Det ontogenetisk betingede System af Mikrober", nedbryder gammel-hjerne-styrede organerne deres tumorer ved hjælp af specielle mikrober, mens også i helbredelsesfasen hullerne og ulcera i storhjerne-styrede organerne restitueres ved hjælp af virus(?) og bakterier under hævelse.

Indtil nu havde vi forstået mikroberne kun som årsagen til såk. infektionssygdomme og dette synspunkt var på en måde indlysende, fordi vi altid fandt disse mikrober i forbindelse med såk. infektionssygdomme. Det var forkert, da der altid forløber en ca-fase, før symptomerne på en såkaldt infektionssygdom viser sig. Først når konflikten er løst, må disse mikrober blive aktive. De styres og aktiveres nemlig af vores hjerne. Og de hjælper os på den måde, at de fjerner konsekvenserne af den kræft, der er blevet overflødig dvs. den tumor, der ikke længere er nødvendig, efter at den har afsluttet sin opgave –, eller idet bakterier og virus(?) hælper til at genopbygge huller, nekroser, ødelagt væv som tilhører storhjerne-gruppen. Så de er vores trofaste hjælpere, vores gæstearbejdere.

Ideen om, at der findes et immunsystemet, som kæmper mod onde mikrober, var simpelthen forkert. Fordi mikroberne ikke er årsagen til sygdom, men optimerer helbredelsesfasen.

Den femte lov "Loven om forståelse af enhver såk. sygdom som en del af et (evolutionshistorisk forstået) Formålsbestemt Biologisk Specialprogram af naturen"  (SBS) vender hele medicin-verden om. Hvis man betragter de enkelte kimlags sygdomme hver for sig, kan man nemlig konstatere, at der helt klart er en Biologisk Betydning. Da vi  i Germanische Heilkunde® ikke længere forstår de formentlige "sygdomme" som "ondskab", uheld i naturen eller Guds straf, men som dele eller enkelte faser af naturens SBS, har den Biologiske Betydning, der er inkluderet i hver SBS, en afgørende betydning. Specialprogrammet har altså et meningsfuldt biologisk formål, eller: der skal opnås noget meningsfuldt eller noget meningsfuldt-biologisk nødvendigt med SBSet. Den Biologiske Betydning af en mor/barn-konflikt er f.eks. at organismen bygger yderligere brystkirtelvæv for at hjælpe barnet som f.eks. gennemgår en udviklings-forstyrrelse pga. et ulykke – idet barnet får mere modermælk.

For kvinder i de såkaldte civiliserede lande foregår disse processer stort set uden for amning. Så hvis en kvinde i civilisationen får en mor/barn-konflikt, mens hun ikke længere ammer, så vokser en brystkirtel-tumor og efterligner formålet med at ”give mere mælk” til spædbarnet; men barnet er som regel ikke længere et spædbarn.

Dette har fået vores moderne læger til at se denne tumor som noget helt meningsløst, sygt, som en degeneration i naturen, fordi de ikke længere forstod den oprindelige betydning.

Uden at bestemme, om patienten er venstre- eller højrehåndet, kan man ikke arbejde i Germanische Heilkunde®. Fordi hos en højrehånded kvinde er det venstre bryst ansvarligt for kvindens barn, hendes egen mor og reden, og det højre bryst for partneren eller partnerne, som faktisk inkluderer alle andre mennesker, undtagen små børn eller mennesker og dyr, der opfattes som børn. For den venstrehåndede kvinde er det modsatte tilfældet.

venstre hånd øverst = vesterhåndet
højre hånd øverst = hjørehåndet

Når man klapper i hændernde, er den øverste hånd den ledende, dvs. den bestemmer håndetheden. Hvis den højre hånd ligger øverst, er man højrehåndet; omvendt, hvis den venstre hånd ligger øverst, er man venstrehåndet. Denne test er meget vigtig for at finde ud af, med hvilken hjernehalvdel en person fungerer ('arbejder'), fordi der findes mange venstrehåndede, der har lært at skrive med højre hånd og derfor tror at være højrehåndet. Men det er lige så vigtigt at vide, hvor gammel patienten er, om patienten er mand eller kvinde, eller om der skal tages hensyn til hormonelle særegenheder eller indgreb, f.eks. P-piller, æggestråling, hormonindtagelse, overgangsalder osv.

Biologiske Konflikter kan kun forstås evolutionshistorisk, som arkaiske konflikter, der principielt er analoge for mennesker og dyr. Dyret føler/mærker de fleste af disse Biologiske Konflikter stadig som reelle, mennesker ofte i figurativ forstand. For dyret er en ”klump” ("Brocken"), som det ikke kan sluge, faktisk et stykke mad, for mennesker kan det også være en tusind-mark-seddel eller en lotteri-gevinst.

I Germanische Heilkunde® anses operationer ikke for at være principielt uønsket. Men de skal indiceres individuelt og med sund fornuft, dvs. hvis det virker rimeligt, når en spontan helbredelse ville tage for lang tid eller hvis der var følge-konflikter, f.eks. hvis en kvindelig patient føler sig vansiret pga. af knuden i brystet og et melanom har udviklet sig pga. af et DHS – men altid i overensstemmelse med kriterierne i Germanische Heilkunde®.

Lægemiddelbehandling er ikke udelukkende konventionel medicinens domæne. Medikamenterne, der symptomatisk er gode, skal anvendes til fordel for patienten og efter kriteriet, om lægen også ville anbefale disse lægemidler til sin kone.

Den Germanische Heilkunde® er en empirisk naturvidenskab. Den er baseret på 5 empirisk fundne Biologiske Naturlove, der kan anvendes for ethvert tilfælde af sygdom hos mennesker eller pattedyr i strikt videnskabelig forstand.

Manglende kendskab til disse lovmæssigheder i medicinsk-klinisk forstand har forhindret os i nogensinde at kunne systematisere medicinen. Vi kunne ikke engang klassificere eller forstå en eneste sygdom korrekt.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - Germanische Heilkunde® kaldes ofte kun "die GERMANISCHE" ("den GERMANSKE") på tysk. Betegnelsen “den GERMANSKE”, bliver brugt som substantiv. Vi bruger det originale navn GERMANISCHE HEILKUNDE®.
Dr. Hamer har tidligere brugt: NEUE MEDIZIN - Ny Medicin, GERMANISCHE NEUE MEDIZIN® - Germansk Ny Medicin.

2 - storhjernemarvlager: I konventionel medicin betegnes den som "hvid substans". Dr. Hamer skabte begrebet "Grosshirnmarklager" (storhjerne-marvlager), som er den hvide substans under storhjernebarken.

* oversætterens note