En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Kontrollen af mine resultater, 

..... somefter den første storm af oprør – snart og hurtig vil ske inden for de tilsvarende specialdiscipliner, vil – det er jeg overbevist om – fuldstændig bekræfte mine resultater og supplere dem i detalje. Så spørger man igen, hvorfor man ikke fandt ud af det tidligere.

... Når man først har fundet ”universal-nøglen”, er det relativt let at låse alle dørene op med denne forudgående forståelse. Det er ligesom "skællene falder fra éns øjne"!

Dr.med. Mag.theol. Ryke Geerd Hamer

Hvad er Germanische Heilkunde® egentlig?

Den moderne medicin havde begyndt at udførske menneskets krop, for at blive bedre til at helbrede den i tilfælde af sygdom. Dette var, som det vil vise sig, principielt ufuldstændigt, da man - ud fra ren entusiasme ved opdagelsen af de mekanisk-biokemiske sammenhænge - helt havde ignoreret psyken og hjernen.

På lignende måde var planeternes omløbsbane længe blevet misforstået som spiralbaner rundt om jorden, så længe solen som central-stjerne blev ignoreret af dogmatiske grunde. Det gav ingen mening, men også var vanskelig at beregne. Men siden Galilei genopdagede solen som central stjerne i vores planetariske system, har planeternes baner været ganske enkle omløbsbaner rundt om solen.

Lægerne fra tidligere århundreder eller årtusinder fokuserede for det meste på de psykiske forbindelser, både med hensyn til diagnostik og terapi. Naturligvis var de ikke i stand til at underbygge deres indsigter på basis af anatomi, fysik og biokemi, dvs. moderne naturvidenskab, men har samlet deres erfaringer for det meste psykisk-intuitivt, hvilket delvist bliver betraget som uvæsentlig eller upopulær i dag. Begge tilgange er ufuldstændige, begge tilgange ignorerer mere eller mindre hjernen. Generelt var den psykisk-intuitive tilgang stadig tættere på sandheden, fordi vi kan se de forfærdelige konsekvenser af rent organisk medicin. På den anden side kan man naturligvis ikke opnå en reproducerbar systematisk synopsis, hvis man ikke inkluderer hele det organiske felt.

Strengt taget findes der i virkeligheden ingen adskillelse mellem psyke, hjerne og organ, fordi i virkeligheden er de en kontinuerlig synkroniseret triade, nemlig:

Psyke - Hjerne - Organ

Alle processer i psyken og organet er forbundet med (gennem) hjernen og koordineres der. Hjernen er praktisk talt den store computer af vores organisme, psyken bliver til programmøren, og både krop og psyke er igen computerens effektorgan, både i tilfælde af optimal programmering og af programfejl. (oversætter: ”fejl” ikke forstået som naturens fejl) Fordi det ikke kun er tilfældet, at psyken programmerer hjernen og organet, men organet kan også inducere en automatisk programmering af hjernen og psyken i tilfælde af kvæstelser, knækkede knogler og lignende. Vi er nødt til at holde dette konstante samspil mellem psyken, hjernen og organet - med hjernen som den store computer af hele vores organisme, der har udviklet sig over millioner af år - i tankerne, hvis vi vil forstå de Biologiske Love i Germanische Heilkunde®1 (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine). Men Germanische Heilkunde® omfatter ikke kun forholdet mellem psyke, hjerne og organ, den giver også embryologisk-ontogenetiske forklaringer, hvorfor relæ-centrene er placeret på de steder i hjernen hvor vi finder dem. Germanische Heilkunde® forklarer også sammenhængen mellem de forskellige kimlag og de forskellige histologiske formationer*, af både kræftsvulster og normale væv. (*De forskellige histologiske formationer er afledt af de tre kimlag.) Fordi - på hvert kræftsted finder vi jo præcis den histologiske vævstype, som embryologisk set hører til der.

Derudover inkluderer Germanische Heilkunde® en yderligere koordinationsgruppe, der ser forholdet mellem de forskellige adfærd- og konfliktmønstre i større enheder (familie, klan, horde, flok osv.) og udvider denne synopsis for hele kosmos, og ser sammen-eksistens med hinanden og i symbiose med andre racer, arter, kreaturer - som er vokset over millioner af år - i en kosmisk ramme.

Tredje Loven i Germanische Heilkunde® "Tumorernes og kræftækvivalenternes ontogenetiske system", inddler alle såkaldte sygdomme i henhold til kimlag-tilhørighed: det indre, midterste og ydre kimlag, der udvikler sig i begyndelsen af embryoets udvikling.

Hver celle eller organ i kroppen kan ikke kun tildeles én af disse såkaldte kimlag, men udviklingshistorisk betinget har bestemte hjernedele og også histologiske formationer deres specifikke kimlag-tilhørighed.

Derudover forholder storhjerne-styrede og gammel-hjerne-styrede organer sig med hensyn til cellevækst og nedbrydning af celler, under den konflikt-aktive og den konflikt-løste fase, omvendt proportional med hinanden. Det betyder:

Cellerne eller organerne, der udvikler sig fra det indre kimlag, har deres relæer i hjernestammen og multiplicerer i tilfælde af kræft celler (cellevækst) med kompakte tumorer af adeno-celletypen (f.eks. i leveren, lungerne [lungenoduli], i tarmen).

Cellerne eller organer, der har udviklet sig fra det ydre kimlag, laver i tilfælde af kræft en nedbrydning af celler i form af sår eller ulcera eller en funktionsformindskelse på organ-niveau, f.eks. diabetes eller lammelse.

I det midterste kimlag skelner vi mellem en ældre og en yngre gruppe:

Cellerne eller organerne, der tilhører den ældre gruppe af det midterste kimlag, har deres relæ i lillehjernen, dvs. de hører stadig til den gamle hjerne og udvikler sig derfor også - i tilfælde af kræft - til kompakte tumorer af adenoid-celletypen i den konflikt-aktive fase (f.eks. bryst, melanom, mesotheliom = pericardium, pleura, peritoneum).

Cellerne eller organerne, der tilhører den yngre gruppe af det midterste kimlag, har deres styrings-sted i storhjernemarvlageren og danner i tilfælde af kræft nekroser eller vævshuller i den konflikt-aktive fase, f.eks. nedbrydning af celler (huller i knoglen, milten, nyren eller æggestokken).

Af det netop nævnte ser man, at kræft ikke er en meningsløs proces af celler, der tilfældig er blevet ”skør”, men en meget forståelig og forudsigelig proces, der følger helt præcis de ontogenetiske forhold.

Ifølge den fjerde lov fra Germanische Heilkunde® "Mikrobernes ontogenetisk betingede system", nedbryder gammel-hjerne-styrede organerne deres tumorer ved hjælp af specielle mikrober, mens også i helbredelsesfasen hullerne og ulcera i storhjerne-styrede organerne fyldes ved hjælp af virus(?) og bakterier under hævelse.

Indtil nu havde vi forstået mikroberne kun som årsagen til såk. infektionssygdomme og dette synspunkt syntes at være indlysende, fordi vi altid fandt disse mikrober ved såk. infektionssygdomme. Men det havde ikke været rigtigt. Da disse formentlige infektiøse sygdomme altid blev indledt af en konflikt-aktiv fase. Og først når konflikten er løst, må disse mikrober blive aktive. De styres og aktiveres nemlig af vores hjerne. Og de hjælper os på den måde, at de fjerner konsekvenserne af den kræft, der er blevet overflødig - dvs. den tumor, der ikke længere er nødvendig, efter at den har afsluttet sin opgave - eller idet bakterier og virus(?) hælper til at genopbygge huller, nekroser, ødelagt væv som tilhører storhjerne-gruppen. Så de er vores trofaste hjælpere, vores gæstearbejdere.

Ideen om immunsystemet, som kæmper mod onde mikrober, havde simpelthen været forkert. Fordi mikroberne ikke er årsagen til sygdom, men optimerer helbredelsesfasen.

Den femte lov "Loven om forståelse af enhver såk. sygdom som en del af et (evolutionshistorisk forstået) Formålsbestemt Biologisk Specialprogram af naturen"  (SBS) vender hele medicin-verden om. Hvis man ser på de enkelte kimlags sygdomme hver for sig, kan man konstatere, at der øjensynlig er en biologisk betydning. Da vi ikke længere forstår de formentlige "sygdomme" i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine) som "ondskab", uheld i naturen eller Guds straf, men som dele eller enkelte faser af Naturens SBS, har den Biologiske Betydning der er inkluderet i hver SBS en afgørende betydning. Så Specialprogrammet har et meningsfuldt biologisk formål, eller: der skal opnås noget meningsfuldt eller noget meningsfuldt-biologisk nødvendigt med SBSet. Den biologiske betydning hos en mor/barn-konflikt er f.eks. at organismen bygger yderligere brystkirtelvæv for at hjælpe barnet som f.eks. gennemgår en udviklings-forstyrrelse pga. et ulykke idet barnet nu får mere modermælk.

For kvinder i de såkaldte civiliserede lande foregår disse processer stort set uden for amning. Så hvis en kvinde i civilisationen får en mor/barn-konflikt, mens hun ikke længere ammer, så vokser en brystkirtel-tumor og efterligner formålet med at ”ønske at give mere mælk” til spædbarnet; men barnet er som regel ikke længere et spædbarn.

Dette har fået vores moderne læger til at se denne tumor som noget helt meningsløst, sygt, som en degeneration af naturen, fordi de havde mistet forståelsen om den oprindelige betydning.

Uden bestemmelse af venstre- eller højrehåndethed kan man ikke arbejde i Germanische Heilkunde®. Fordi hos en højrehånded kvinde er det venstre bryst ansvarligt for kvindens barn og mor og reden, og det højre bryst for partneren eller partnerne, som faktisk inkluderer alle andre mennesker, undtagen små børn eller mennesker og dyr, der opfattes som børn. For den venstrehåndede kvinde er det modsatte tilfældet.

venstre hånd øverst = vesterhåndet
højre hånd øverst = hjørehåndet

Når du klapper i hændernde, er den øverste hånd den ledende, dvs. den bestemmer håndedheden (overs. note: lateraliteten). Hvis din højre hånd ligger øverst, er du højrehåndet; omvendt, hvis din venstre hånd ligger øverst, er du venstrehåndet. Denne test er meget vigtig for at finde ud af, med hvilken hjernehalvdel en person fungerer ('arbejder'), fordi der findes mange venstrehåndede der har lært at skrive med højre hånd og tror at være højrehåndet. Men det er lige så vigtigt at vide, hvor gammel patienten er, hvilket køn, eller om der skal tages hensyn til hormonelle særegenheder eller indgreb, f.eks. P-piller, æggestråling, hormonindtagelse, overgangsalder osv.

Biologiske Konflikter kan kun forstås evolutionshistorisk, som arkaiske konflikter, der principielt er analoge for mennesker og dyr. Dyret føler/mærker de fleste af disse Biologiske Konflikter stadig som reelle, mennesker ofte i figurativ forstand. For dyret er en ”klump” ("Brocken"), som det ikke kan sluge, faktisk et stykke mad, for mennesker kan det dog være en tusind-mark-seddel eller en lotteri-gevinst.

I Germanische Heilkunde® er operationer ikke grundlæggende forkert. Men de skal indiceres individuel og med sund fornuft, dvs. hvis det virker rimeligt, når en spontan helbredelse ville tage for lang tid eller hvis der var følge-konflikter, f.eks. hvis en kvindelig patient føler sig vansiret pga. af knuden i brystet, og en melanom havde udviklet sig pga. af DHS - men altid i henhold til kriterierne af Germanische Heilkunde®.

Lægemiddelbehandling er ikke udelukkende konventionel medicinens domæne. Medikamenterne der symptomatisk er gode, skal bruges til fordel for patienten og efter kriteriet, om lægen også ville anvende dem hos sin egen kone.

Den Germanische Heilkunde® er en empirisk naturvidenskab. Den er baseret på 5 empirisk fundne Biologiske Naturlove, der kan anvendes for ethvert tilfælde af sygdom hos mennesker eller pattedyr i strikt videnskabelig forstand.

Manglende kendskab til disse lovmæssigheder i medicinsk-klinisk forstand har forhindret os i nogensinde at kunne systematisere medicinen korrekt, bare at kunne se eller vurdere selv en enkelt sygdom korrekt.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - Germanische Heilkunde® kaldes ofte kun "die GERMANISCHE" ("den GERMANSKE") på tysk. Betegnelsen “den GERMANSKE”, bliver brugt som substantiv. Vi bruger det originale navn GERMANISCHE HEILKUNDE®.
Dr. Hamer har tidligere brugt: NEUE MEDIZIN - Ny Medicin, GERMANISCHE NEUE MEDIZIN® - Germansk Ny Medicin.