Fa. Siemens om artefakter på CT

Såkaldte tvivlsomme ringstrukturer/artefakter på hjernens CT

Underskrivende har udviklet følgende 8 udelukkelseskriterier, som udelukker eksistensen af ​​såkaldte ringartefakter.

Det er ikke en ring-artefakt,

  • når en sammenlignelig, entydig ringdannelse er synlig i NMR,
  • når ringene ikke er runde, men er “bulet”, dvs. åbenlyst forbundet med noget “rumkrævende”,
  • når en ringformation åbenlyst har glia-ansamlinger,
  • når ringen eller ringene ikke er i rotations-centrum af apparatet ("paracentral skydeskive-formation"),
  • når der findes flere ringe ved siden af hinanden samtidig, kan højst 1 ringdannelse være en ring-artefakt,
  • når ringdannelserne har et klinisk-radiologisk “forløb”, dvs. at de er synlige i efterfølgende kontrol-CT'er på det samme sted, men er ændret.
  • De enheds-afhængige artefakter er cirkelformet eller er cirkelsegment-agtige strukturer omkring apparatets rotationscenter. Hvis sådanne strukturer kan svare til ægte anatomiske tilstande, tilrådes det at gentage skanningen med patientens position skiftet sideværts eller lodret. 
    Når strukturen i det gentagne tomogram ikke forskydes med hensyn til tydelige, patientspecifikke strukturer, er der ingen artefakt.

Siemens Aktiengesellschaft
Afdelingen for Medicinsk Teknik
Hr. Feindor
Dr. Hamer

Oversættelse: El Glauner