Verifikation München

Attesteret kopi 

Lægekonferencens protokol den 4./5. März 1989

München

Den 4./5. marts 1989 foretog nedenstående læger en fælles kontrol af reproducerbarheden af ​​KRÆFTENS JERN-REGEL (engelsk: IRON RULE OF CANCER) i München.

I alt blev 27 patienter undersøgt, og hver enkelt tilfælde blev dokumenteret præcist. Formålet med undersøgelsen var at afgøre, om alle sygdomsbilleder og forløb af sygdomme hos disse patienter, der havde kræft og såkaldte kræftækvivalenter, klart forløber efter KRÆFTENS JERN-REGEL.

Dette var tilfældet, præcis på alle 3 niveauer, det psykiske niveau, der kunne afklares af de tilstedeværende patienter (konflikt-anamnese), det cerebrale niveau, der kunne afklares ved hjælp af hjerne-CT-billeder og det organiske niveau, der kunne afklares ved hjælp af røntgenbilleder og kliniske undersøgelser.

Dr. Hamer havde aldrig før mødt patienterne, der blev præsenteret for ham.

Sammenhængene var overbevisende.

Dr. med. Ina v. Foris
Dr. Christiane May
Dr. med. Renate Wackernagel
Dr. Peter Wackernagel
Dr. med. Thomas Ertner
Dr. Petra Marialke-Kandaouroff
Dr. med. Christian Helmrich
Dr. med. Michael Roschger
Dr. med. Rainer Etzei
Dr. med. Tanchette Marc
Dr. Bernardino Bianchi
Dr. med. Gertrud May
Dr. Rosemarie May
Dr. med. Walter Kaphahn
Dr. Ryke Geerd Hamer

Notar: Dr. Helmut Wirner

Oversættelse: El Glauner