Germanske (GNM-...) Terapeuter – farlig illusion (Del 1-3)

Ewa Leimer 2020
Oversættelse: El Glauner

Velkommen, mit navn er Ewa Leimer – Magister Ewa Leimer, jeg er pædagog. Normalt præsenterer jeg mig ikke med den akademiske titel, men i det her tilfælde er det måske vigtigt at nævne det. Jeg er autoren af den polske version af Germanische Heilkunde® (tidl.: Germansk Ny Medicin) og derfor har Germanische Heilkunde® været tilgængelig for mine lændsmænd siden 1998. På basis af Dr. Hamers originale litteratur, som jeg har oversat, og takket være muligheden for at arbejde med Dr. Hamer og være i regelmæssig kontakt med ham, har jeg skabt et unikt dannelsesprogram (selvstudieprogram) med hjælp fra en programmør – som også er en ven af den "Germanske". Jeg har formidlet denne viden i Polen i 20 år.

I løbet af de mange år, vi har været aktive, har mange mennesker deltaget i vores dannelsesprogram, men desværre var der kun få, der tog emnet alvorligt. Jeg oplever, at der på internettet udbredes en helt anden, modificeret, reduceret og sammenkortet version af Germanische Heilkunde®, som på ingen måde ligner den Germanische Heilkunde®, som jeg kender fra kilden. 

Der tilbydes endda "terapi", angiveligt i henhold til denne viden, men hvis man har forstået Germanische Heilkunde® i dens kompleksitet, så er man klar over at dette er fidus og farlig for dem, der søger hjælp. Denne meget dårlige udvikling i forbindelse med den Germanische Heilkunde® er årsagen til, at jeg efter lang tids aktivitet i baggrunden, har valgt at kommentere denne situation offentligt.

Jeg kan ikke længere tie stille på grund af min samvittighed. Denne systematik, som Dr. Hamer har opdaget, bruges kun fragmentarisk og selektivt af disse mennesker og til deres egne formål, eller videregives fuldstændigt forfalsket.

På denne måde går systematikken tabt, og viden bliver uforståelig. Dr. Hamer gjorde alt, hvad han kunne, for at sikre, at folk forstod hans opdagelse. Det er også vigtigt for os, at alle deltagere af vores dannelsesprogram forstår systematikken, som Dr. Hamer har opdaget, i al dens kompleksitet.

Først når deltageren har afslutet dannelsesprogrammet vil han være i stand til at anvende sin viden kompetent i dagligdagen, dvs: Deltageren vil være i stand til at anvende denne viden korrekt og selvstændigt i hverdagen.

I en række korte videoer forsøger jeg at forklare dette problem og håber, at mine udsagn er forståelige for dig og hjælper med at vække et kritisk syn på troværdigheden af alle tilbud om hjælp fra såkaldte terapeuter (angiveligt Germanske terapeuter, GNM terapeuter osv.).

Såk. Germanske Terapeuter – farlig illusion, Del 1 – Angivelig terapi
 


De fleste mennesker tror stadig, at de oplysninger, der bliver præsenteret i mainstream-medierne, er ærlige og sande. Industrien og mediekomplekset med deres politiske aktører sikrer, at folk ikke stiller spørgsmålstegn ved det forvrængede billede af virkeligheden. Alle områder af samfundslivet er domineret af frygt. Folk er blevet opdraget til at tro, at sygdom er farligt... speciel kræftsygdomme, AIDS osv. Der lægges pres på en person, der har fået konstateret en såkaldt dødelig sygdom, og formålet med det er at overtale personen til at gennemgå en behandling, som regel en kemoterapi.

En person, der har fået konstateret kræft, bliver som regel grebet af en panisk frygt for døden. Dette sker på grund af lægens pessimistiske prognose i forbindelse med den stillede diagnose. Faktisk ender alle angstprovokerende kræftdiagnoser, som diagnosticeres i den konventionelle medicin, med 98 % dødelighed efter fem år, efter man har begyndt med den radikale kemoterapi. Folk er mindre bange for andre såkaldte sygdomme og derfor udløser disse diagnoser også mindre panik. Ikke desto mindre skal alle såkaldte sygdomme ifølge ”statsmedicinen” behandles med konventionelle metoder, og næsten alle borgere tror, at det skal være sådan.

Der sættes ikke spørgsmålstegn ved hverken diagnosens korrekthed, prognosens korrekthed eller behandlingsmetodernes korrekthed.

Fuld af frygt og panik følger patienten alle lægernes og terapeuternes instruktioner, men folk, der stoler på lægelige instrukser, risikerer at skade sig selv mere end at hjælpe sig selv.

I dag er der kun få mennesker, der er klar over, at vaccination også er en del af tvangsbehandlingen. Det er en modbydelig plan udarbejdet af de herskende "eliter", der ligger bag. Bill Gates fremmer offentligt medicinske projekter, der har til formål at reducere den menneskelige befolkning. Doktor Hamer var en af de første, der turde tale offentligt om dette.

På trods af kritiske udtalelser fra læger, der påpeger fejl i medicinske diagnoser og prognoser og usikre behandlingsmetoder, bliver menneskeheden fortsat manipuleret af det medicinske system (kontrolleret af WHO).

Man mener fortsat, at patienten, den såkaldte syge, kun kan blive rask med konventionel medicinsk behandling. Dette paradigme er fremherskende overalt, uanset hvilken type behandling man vælger. Uanset om det er konventionel medicin eller såkaldt alternativ medicin – alle har det samme formål, nemlig at fjerne symptomerne. Her skal det understreges, at årsagerne til de såkaldte sygdomme, herunder kræftsygdomme, er ukendte for lægevidenskaben. Udtagelser er bl.a. følgerne af forgiftning, skader og underernæring, hvor årsagerne er klar.

Det er en skam, at et "almindeligt menneske" ikke læser onkologibøger. For hvis man gjorde det, ville man finde nogle eksplosive oplysninger. F.eks.: hvilken viden den såkaldte terapi i dagens konventionelle medicin er baseret på:

"Konceptet i moderne (kræft)behandling er baseret på det DOGME, at en celle i en tumortransformationsproces ikke er underlagt regulerende faktorer og opfører sig autonomt (selvstyret). Og da den ikke kan omdannes til en normal celle, bør den elimineres fra kroppen."

Denne udsagn fra repræsentanterne for den konventionelle medicin kan ikke misforstås. Dagens medicin, som kalder sig videnskab, er baseret på dogmer. Kan du forestille dig, at naturvidenskab som kemi, fysik eller matematik kan være baseret på dogmer?

Alternativ medicin anvender ikke så aggressive metoder som den konventionelle medicin, men den sætter heller ikke spørgsmålstegn ved eksistensen af de såkaldte sygdomme, og den har også til formål at fjerne symptomerne, dvs. at fjerne den såkaldte sygdom.

Patienten stoler på lægerne og såkaldte terapeuter, fordi vedkommende ikke har andet valg. Han har ingen viden om de processer, der sker i hans krop, og ingen læge eller såkaldt terapeut kan på en forståelig måde forklare ham, hvorfor der er sket forandringer i hans krop, som tolkes som sygdom, fordi de selv ikke kan forklare ham det.

Selvom man ikke kender årsagerne til symptomerne, bliver patienterne bedt om at gennemgå behandling, rent faktisk bliver de tvunget til at gøre det. Til dato findes der ingen undersøgelser om, hvad der ville ske, hvis en såkaldt sygdom slet ikke bliver behandlet med konventionelle metoder. Såkaldte spontane helbredelser er velkendte i konventionel medicin, dog klassificeres de som meget sjældne fænomener, som lægevidenskaben heller ikke er i stand til at forklare.

Men hvad nu, hvis den behandlingsform, vi kender i dag, slet ikke er nødvendig?

Såkaldte Germanske terapeuter – farlig illusion. Del 2: Hvornår kan vi tale om terapi i Germanische Heilkunde®?
 


Faktisk burde det ikke overraske nogen, at det globalt herskende system har fortiet eksistensen af Germanische Heilkunde® i årtier, denne opdagelse, som er så vigtig for menneskeheden. Når man taler om den, så er det kun på en skadelig måde. Det unikke ved denne opdagelse er nemlig, at vi alle sammen til enhver tid kan teste denne kohærente viden på os selv, verificere den på vores egen krop.

Germanische Heilkunde® har for første gang i menneskehedens historie gjort det muligt for mennesket at forstå, hvorfor symptomer opstår og forsvinder igen. For første gang i menneskehedens historie gør vores egen empiriske undersøgelse det muligt at identificere og navngive årsagerne til de symptomer, der kaldes sygdom i den konventionelle medicin.

Hvis man har tid til at verificere denne opdagelse på sin egen krop, ved symptomer, der klassificeres som harmløse i den konventionelle medicin, vil man med årene få tillid til, at denne viden er korrekt. Så behøver man ikke længere at tro på det, man ved.

Naturen har ikke som formål at ødelægge mennesket, men hjælpe os, det forstår vi nu. Denne tillid får os til at bevare roen, hvis vi i fremtiden bliver konfronteret med symptomer, som betragtes som "ondartede" i konventionel medicin. På baggrund af vores viden ved vi, hvilke symptomer vi stadig kan forvente, hvordan vi skal fortolke disse symptomer, og hvordan vi skal tilpasse vores "livsstil" til symptomerne. Vi ved også, hvad vi må gøre i løbet af et specifikt SBS, og hvad vi absolut skal undgå.

En sådan person går ikke i panik, heller ikke når vedkommende får konstateret en såkaldt dødelig sygdom. Med denne viden gennemgår han bevidst og roligt Naturens Formålsbestemte Biologiske Specialprogram og afslutter processen naturligt uden farmaceutiske midler eller andre medicinske indgreb.

For denne person er den Germanske en velsignelse. Måske spørger du dig selv: "Hvad gør sådan en person? Hvordan helbreder jeg mig selv?

Hvis de symptomer, der klassificeres som sygdom, ikke har til formål at ødelægge organismen, men er en nødvendig hjælp fra naturen, betyder det, at man ikke behøver at gøre noget som helst for at få dem til at forsvinde. Ja, nogle gange kan symptomerne være meget vedholdende, nogle gange kan det være svært at fungere i dagligdagen, men kroppen har altid brug for dem, og de vil gå over. Selvfølgelig kun hvis SBS'et, dette Formålsbestemte Biologiske Specialprogram, er afsluttet.

Hvis man ved det, kan man tålmodigt udholde symptomerne. Altså, der findes ingen sygdom i henhold til det koncept, vi fik lært. Derfor er der ingen grund til at fjerne symptomerne, hvilket inden for medicin kaldes behandling. Forståelsen af symptomernes betydning og ens egen oplevelse af, at symptomerne forsvinder ved ophør af SBS'et, er allerede nok til at skabe de optimale forhold, sådan at den biologiske proces kan forløbe optimalt.

Frem for alt har symptomernes forudsigelighed en beroligende effekt. Denne erfaring gør os i stand til at træffe kloge og relevante beslutninger i forhold til vores egen biologi. Nogle hævder, at man i Germanische Heilkunde® bare skal vente på, at symptomerne forsvinder af sig selv; med andre ord, at naturen klarer det hele automatisk.

Der findes ingen større fejl end denne. Kun et solidt kendskab til Germanische Heilkunde® skaber de nødvendige forudsætninger for en bevidst anvendelse af denne viden uden at begå alvorlige fejl.

Dr. Hamer skriver om den såkaldte terapi i Den Gyldne Bog ("Vermächtnis einer Neuen Medizin" – ogsa kaldt: Das Goldene Buch):

Dyret mangler en hjælper, der kan genkende konflikten og give et råd, for at undgå denne konflikt i fremtiden. Dyret skal normalt komme igennem sin konflikt indtil denne konflikt løser sig reelt eller dyret dør af den uløste konflikt og kræft. Vi har allerede set, at "kræft" ikke er naturens fejltagelse, ikke en celle, der er ude af kontrol og nu forholder sig unormal, men en meget meningsfuld (formålsbestemt) begivenhed, der er inkluderet som et uundværligt moment i naturens overordnede plan. Hos dyr ser vi, hvad vi hos mennesker kun må nævne meget forsigtigt, at den udefra kommende hjælp til konflikt-løsning, der ikke findes i naturen, ikke repræsenterer et plus i kvalitet for de enkelte racer, men højst et kvantitativt plus, men et kvalitativt minus.

Det betyder, at man har flere alternativer, men med tvivlsom, dårlig kvalitet.

Ved mennesket, set som race, er det det samme. Derfor er “terapien” af en Biologisk Konflikt generelt en reel konflikt-løsning. Dette kan enten være en gendannelse af den tidligere tilstand eller en altvernativ løsning man kan leve med.

Såkaldte Germanske terapeuter – farlig illusion. Del 3: Hvem kan få gavn af Germanische Heilkunde®
 


Man skulle tro, at den alternative "medicinscene" i det mindste spreder viden om Germanische Heilkunde® – men pas på, det er netop det, der er farligt. Den såkaldte alternative medicin, der henholder sig til Germanische Heilkunde®, spreder en fordrejet eller fuldstændig ændret form, der ikke engang ligner originalen.

En deltager i vores program beskriver det sådan:

"Alle kurser i "Total Biologi", "Psykobiologi", "Metamedicin", "Metasundhed" osv., som angiveligt er baseret på Dr. Hamers opdagelse, præsenterer en meget forenklet og forvrænget Germanske, meget langt fra sandheden (Dr. Hamers originaler). Det er forfærdeligt. Jeg kan sige det, fordi jeg – før jeg mødte Dem (fru Leimer) – forsøgte jeg at lære noget om den Germanske via kurser i totalbiologi. Det burde være belagt med straf, virkelig! Men måske er det netop det, det handler om: at forfalske Dr. Hamers opdagelse? Det er trist.

Sikke noget jeg har set der (på disse kurser)!
99 % af deltagerne var folk, der arbejdede med alternativ medicin, som straks stillede diagnoser og forsøgte at behandle – og naturligvis tjente penge på det. Idéen om at tjene hurtige penge er ofte farlig. Men det er et spørgsmål om folks bevidsthed."

Citat slut.

Tilsyneladende er formålet med dette, at få den systematik, som Dr. Hamer har opdaget, til at miste sin stringens (kohærens). Det gør denne viden værdiløs. Total biologi er kun ét blandt mange eksempler på en forfalskning af Germanische Heilkunde®.

Den person, der gennem sådanne kanaler har fået kendskab til den Germanske på en fragmentarisk eller fejlagtig måde, er ikke i stand til at anvende denne viden selvstændigt. Desuden er der stor risiko for, at denne person påfører sig selv irreversibel skade. En sådan person har brug for en såkaldt terapeut, hvis man kan sige det sådan.

I øjeblikket kan du kun lære Germanische Heilkunde® for din egen skyld. Det er alt vi kan gøre lige nu.

Problemet er, at den første kontakt med Germanische Heilkunde® normalt sker i forbindelse med en "alvorlig" diagnose. Patienten går normalt i panik; ikke kun på grund af diagnosen, der virker truende, men også fordi han angiveligt er ved at løbe tør for tid (fordi det er det, der konstant er snak om), og DERFOR må han straks begynde med "terapien".

Han kan ikke længere tænke normalt og rationelt – ligesom en person, der er ved at drukne og ikke kan lære at svømme i dette øjeblik. På den måde er det ikke muligt for en panikramt person, at lære Germanische Heilkunde®, især når diagnosen er meget alvorlig og opfattes som en trussel.

Patienten er bange og stoler også på den såkaldte "germanske terapeut" eller "GNM specialist". Hvis han allerede har gennemgået flere medicinske behandlinger –, som han ikke gentager, fordi de ikke har været effektive, eller hvis den konventionelle medicin har opgivet at behandle ham –, kan der ikke være tale om at handle i henhold til Germanische Heilkunde®. De skader, som den konventionelle medicin har forårsaget, kan ikke repareres med Germanische Heilkunde®. Hvordan kan en såkaldt "germansk terapeut" hjælpe på en nyttig måde her? Dette spørgsmål er absurd...

Her må jeg understrege, at størstedelen af de selvudnævnte, påståede "germanske terapeuter" hverken har medicinsk viden eller klinisk erfaring.

Desuden er det et dilemma, at et menneske, der går til en "germansk terapeut", som regel ikke har kendskab til Germanische Heilkunde®.

Selv hvis vi antager, at den såkaldte terapeut gennemfører samtalen korrekt, vil han ikke få nogen nyttige oplysninger fra patienten, fordi nomenklaturen i Germanische Heilkunde® er fuldstændig ukendt for vedkommende. Så både patienten og sin såkaldte terapeut bruger forskellige sprog (eller bruger sproget forskelligt), og en kommunikation er derfor absolut umulig.

Men samtalen er et "grundlæggende redskab" i den Germanske. Den skal gennemføres samvittighedsfuldt.

Hertil kommer den manglende teoretiske og praktiske viden om Germanische Heilkunde® af de såkaldte "germanske specialister". Deres viden er ikke tilstrækkelig, og det kan jeg absolut bekræfte. Deres symptomfortolkning er ofte forkert.

Jeg kan fortælle om mange eksempler. En forkert analyse i den Germanske fører til tragedie.

De såkaldte germanske terapeuters aktiviteter er ikke kun farlige for den berørte person, men de bringer også selve Germanische Heilkunde® i fare.

Jeg understreger, at Dr. Hamer altid havde advaret mod sådanne mennesker.

Min skarpe kritik gælder de angivelige specialister i Germanische Heilkunde®, som påstår at være personligt uddannet af Dr. Hamer. Disse påstande er svindel.

Dr. Hamer har ALDRIG uddannet nogen!

Jeg ledsagede Dr. Hamer i 21 år. Derfor er jeg sikker på, at han ikke gjorde dette. Dr. Hamer signerede nogle gange bøger for nogle mennesker på min anmodning – men det var alt.

Folk der tilbyder "Terapi efter Germanische Heilkunde®" og beskriver sig selv som specialist, diskvalificerer sig selv. Hvis man selv har verificeret Dr. Hamers system, er man klar over, at en bevidst handling efter den Germanske er umulig, uden at have en omfattende
viden om Germanische Heilkunde®.

Den Germanske er hverken en pille eller en ambulance. Det er en illusion at håbe på hurtig hjælp fra en såkaldt "germansk terapeut".

Sådanne tilbud er svindel. Hvis der foretages en såkaldt terapi på en person, som ikke har denne viden, ender det som regel i en fiasko. En såkaldt terapeut har ingen som helst indflydelse på et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram.

Bortset fra, at Germanische Heilkunde® på denne måde bliver reduceret til "sygehjælp", udelades også andre vigtige aspekter, som jeg vil komme ind på senere.

I øjeblikket er kun en kritisk, åben, dybtgående og vidensøgende person, der bruger sit eget hoved, i stand til mentalt at nå den Germanske uden at lade sig påvirke af andre. Men det er ikke nok for at kunne anvende den viden bevidst og selvstændigt.

En empatisk person med sund fornuft, der kan mærke sine følelser og intuitivt kan reagere på udefra kommende impulser, kan blive en perfektionist i bevidst anvendelse af denne viden. Sådan en person har ikke brug for en terapeut. Kun det "germanske fællesskab", som normalt er familien, kunne være en støtte for sådan et menneske.

Nogle gange (måske i 5% af tilfældene) kan en ekstern intervention i forløbet af et SBS være nødvendigt. Men en person, der allerede bevidst har gennemgået et SBS, dvs. selv verificeret det, og lever den Germanske i hverdagen, vil kun acceptere en sådan intervention, hvis den er i overenstemmelse med de naturlove, som Dr. Hamer har opdaget. Desværre kan vi ikke regne med en behandling i overensstemmelse med den Germanske i dag. Og hvis en læge har kendskab til Germanische Heilkunde®, må han ikke anvende sin viden. Klinikker over hele verden skal følge WHO-reglerne, som er i modstrid med naturens love. Ingen læge har mod til at sige nej, for det ville betyde, at han ville miste sin autorisation som læge og ville også være forbundet med yderligere sanktioner. Derfor kan vi ikke regne med nogen hjælp i dag. Vi kan ikke gøre andet end at studere Germanische Heilkunde® grundigt.

Vi skal selv være i stand til at vurdere, hvad der er bedst for os i et SBS-forløb.

På baggrund af det, jeg lige har sagt, vil du bedre kunne forstå, hvorfor kun et par mennesker har adgang til den største gave, som menneskeheden nogensinde har fået.

Lige nu er Germanische Heilkunde® i sin originale og komplekse form, kun tilgængelig for mennesker, der aktiv og engageret deltager i dannelsesprogrammet og der lever efter den Germanske i dagligdagen. Kun på den måde kan man selv verificere systemet i Germanische Heilkunde®. Selvstudium af Germanische Heilkunde® er muligt inden for rammerne af et omfattende dannelsesprogram, som jeg har stået for i Polen i årevis. Målet med programmet er at få evnen til at anvende denne viden selvstændigt og korrekt.

I løbet af denne komplekse autodidaktiske dannelsesproces tilegner man sig også en meget vigtig færdighed, nemlig at fortolke computertomografier af hjernen baseret på Dr. Hamers system. Alle deltagere kan læse CT'er efter at have afsluttet dannelsesprogrammet, men for at være virkelig kompetent, skal man øve sig systematisk i online-øvelser, også efter man har afsluttet det 4-årige dannelsesprogram.

Når man har tilegnet sig den korrekte viden, og bevidst har observert SBS'er på sin egen krop og lever efter Germanische Heilkunde i dagligdagen, forstår man, at Dr. Hamers opdagelse ikke kun befrier os fra såk. terapeuter, men fører til global befrielse fra mental og fysisk slaveri.

I løbet af hverdagens erfaringer sker der vigtige forandringer i vores indre. Det er ligesom at vågne op og frigøre os fra de begrænsninger, som den globale "prædiktor" pålægger os. Den "Germanske vej" gør det muligt en dag at skabe et samfund uden manipulation og frygt...

...et samfund, hvor mennesker og dyr vil leve i harmoni med deres egen biologi og i overensstemmelse med deres egen biologiske adfærdskode.

I dag er et liv i harmoni med den Germanske kun muligt i familien, dvs. i et meget, meget begrænset miljø. Børn, der vokser op med den Germanske, oplever ubevidst, at denne viden er korrekt. Hvis hele familien kender og forstår den Germanske, kan de leve uden at være bange for sygdom.

Alle ved, hvordan man analyserer symptomerne i et SBS-forløb. I en afslappet atmosfære træffes der, om nødvendigt, kloge beslutninger. En sådan familie kan skabe en behagelig atmosfære og yde optimal pleje. Dette er nødvendigt for et optimalt SBS-forløb.

Når børnene ikke bliver passet i vuggestuen eller børnehaven, kan mødrene følge med i, hvad deres børn oplever. De er sammen med dem hele tiden, og hvis der opstår symptomer, kan de vurdere, hvilken situation der kan være årsagen. Sådanne forældre skaber forhold, der sikrer et optimalt forløb af et SBS. Alle mennesker, der gennemgår et SBS, har brug for støtte i familien. Nogle gange er man endda afhængig af deres pleje.

Tak for din opmærksomhed!