Germanske Terapeuter - farlig illusion

Ewa Leimer
Oversættelse: El Glauner

Er det vigtigt for vores liv som mennesker og vores overlevelse
som menneskelig art at have en omfattende viden om Germanische Heilkunde?

Dr. Hamer’s opdagele er den vigtigste og mest betydningsfulde opdagelse i moderne tid, men faktisk den størreste opdagelse i menneskets historie. Den handler om menneskeliv i interaktion med alle andre levende væsener. Den er så konsistent og klar, at den ikke har brug for tilføjelser og faktisk kan miste sin kohærens gennem tilføjelser. I bedste fald, hvis Germanische Heilkunde anerkendes overalt i verden og erstatter nutidens såkaldte "medicinske videnskab", kan der gøres yderligere opdagelser inden for systematikken i Germanische Heilkunde. Men det kan kun ske, når menneskeheden har forstået essensen af ​​denne opdagelse. Der findes ikke noget lignende i opdagelsens historie ...

For at kunne opleve denne dyrebare opdagelse som en hjælp i dag, det vil sige, for bevidst at kunne opleve naturens mekanismerne (sammenhængene opdaged af Dr. Hamer) i dig selv, er du nødt til at forstå dem. Der er endnu ikke en anden vej! Men det er muligt for alle at gå denne erfaringsvej.

Jeg er selv gået denne vej i næsten 30 år. Jeg har ikke brug for yderligere medicinsk "rådgivning" eller medicinsk "hjælp" fra andre. Germanische Heilkunde er enestående, da vi ikke længere har brug for en terapeut, når vi forstår den GERMANISCHE og følger naturens love og da selve kroppen udfører "terapier"…
Dr. Hamer taler om cirka 5% af tilfældene, hvor klinisk hjælp er nødvendig. I de resterende tilfælde (95%) ydes "hjælp" af kroppen selv. Klinisk hjælp er nødvendig, når konflikt-massen er for stor eller SBSet er “løbet af sporet”. Desværre kan du i dag ikke stole på klinisk hjælp, da der ikke er nogen klinik, hvor det er tilladt at hjælpe patienterne i henhold til Dr. Hamers viden.

Hvis man har beskæftigt sig grundigt med Germanische Heilkunde, så forstår man også, at størstedelen af ​​de "syge" patienter allerede er i vagotoni-fasen. Så det essentielle element i et SBS er allerede nået: den såkaldte Conflictolysis (CL). 

Når et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS) starter med et højakut-dramatisk konfliktchok, der opleves isolativt, så “udføres” allerede alle nødvendige “terapeutiske” biologiske forberedelser til helbredelsen i kroppen… I så fald er det nok, at lade kroppen gøre sit arbejde uden at forstyrre den, dvs. at agere vis og klog og gå tålmodigt igennem de følgende faser.

Men vi har også brug for at forstå sammenhængene, når konflikten er aktiv, for at finde konflikten inklusive spor og for at stoppe konfliktens aktivitet med succes. Ingen terapeut i verden kan bedre finde ud af hvilken konflikt du har haft end dig. Ingen anden person kender dig bedre end dig. For ikke at nævne, at det er bedst at være forberedet på helbredelsesfasens symptomerne, når vi stadig er i den aktive fase. Ingen andre kan gøre det for os heller. Desuden findes der også konflikter, hvis aktivitet under ingen omstændigheder må stoppes, hvis man kan vurdere eller regne med, at de ender i døden i løbet af epi-krisen.

Derfor er det nødvendigt, at du (sammen med din familie) forstår i detaljer, hvad der sker (foregår) i din krop… Måske er det nu bedre forståeligt for dig, hvorfor det ikke er vores mål at uddanne terapeuter, eller at tilbyde terapi. Vores mål er at undervise folk i Germanische Heilkunde, så de selv kan anvende denne viden.
Det vil vise sig, om ordet “patient” stadig vil være passende i Germanische Heilkunde. Jeg tror, at man også vil brug betegnelsen i fremtiden. Ordet ”patient” beskriver trods alt en person, der er tålmodig (patiens = tålmodig). Det er meget vigtigt at have dette egenskab i løbet af et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS): Vi er nødt til at reagere klogt på kroppens behove og komme igennem SBS-symptomerne med forståelse og fremsynethed. Vi må ikke gå i panik og være tålmodige. Derfor har vi brug for kære og venlige mennesker, der også kender sammenhængene (Germanische Heilkunde). Alle, der virkelig har forstået Germanische Heilkunde og lever denne viden dagligt i familien, er klar over, at ingen kan "helbredes" af tredjeparter. Det er afgørende, at ”patienten” deltager ”aktivt” i den psyko-biologiske proces, der foregår i kroppen.

En vigtig forudsætning for et optimalt SBS-forløb (SBS = “sygdom” i dag) er, at man ikke går i panik på grund af symptomerne. Panikken kan "starte" en eller flere yderligere SBS, som er vanskelige at afslutte.

For eksempel kan den berørte person komme ind i en ond cirkel på grund af yderligere SBS. Nye symptomer opstår, der ikke har noget at gøre med det primære SBS. Den slags sekundære konflikter stammer fra følelser som frygt for døden eller angst for operationen (angreb-konflikt), frygten for at miste sin eksistens eller følelsen af, ​at ens udseende er deformeret, osv.

Forståelsen af processerne i kroppen skaber den nødvendige tillid til naturen og fører til indre sindsro, til at kunne træffe afbalancerede beslutninger, hvis det er nødvendigt.

Det er vanskeligt om ikke umuligt, at begynde med at beskæftige sig med denne viden, når kroppen er plaget af symptomer, eller lægen har stillet en skræmmende diagnose og prognose, eller en lemlæstende operation og/eller kemoterapi allerede blev gennemført.