Dr. Hamer til overrabbiner Schneerson

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29
5000 Köln 41

22. Juni 1986

Til Overrabbiner
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson
770 Eastern Parkway Brooklyn
New York 11213

Kære hr. Overrabbiner!

Rabbiner Denoun fortalte mig, at De er den åndelige leder for alle jøder i hele verden. De er også den åndelige leder for alle frimurerloger, som allesammen bidrager til at "bygge Zions Tempel". De er læge, og De forstår udmærket tysk. Derfor går mit brev til den rigtige adresse.

Selv om jeg er glad for, at De har læst min bog og åbenbart har forstået indholdet i den – "Krebs, Krankheit der Seele, Kurzschluss im Gehirn, der Computer unseres Organismus" (Kræft, Sjælens sygdom, kortslutning i hjernen. Vor Organismes computer) – og allerede har givet ordre til at anvende metoden på Deres jødiske patienter, er jeg meget skuffet over, at De tilsyneladende stadig ikke har givet ordre til Deres loger om at ophæve boykotten mod KRÆFTENS JERNREGEL angående ikke-jøder. Bare lad være med at påstå: "Vi har ikke gjort det!", da jeg ved alt om det.

Deres frimurerloger har i de sidste 5 år begået den mest afskyelige forbrydelse i menneskehedens historie ved at boykotte opdagelsen af KRÆFTENS JERNREGEL. Mange hundrede millioner stakkels mennesker led en pinefuld død. Israel og frimurerlogerne, der hjælper Israel med at "bygge Zions Tempel", har ansvaret og er allesammen skyldige i denne værste forbrydelse i menneskehedens historie. Min kone er også et af ofrene for denne boykot-terror. Min familie og jeg blev systematisk terroriseret i årevis. Fire gange forsøgte man at myrde mig.

Kære hr. overrabbiner, De er den bedst informerede person i verden, tror jeg. Endvidere ved De udmærket, at hvert eneste ord, jeg skriver, er sandt. Zions Tempel, som Deres logebrødre er i gang med at "bygge", er blevet Israels Auschwitz i de sidste fem år, som Israel har manøvreret sig selv ind i. Forbrydelsens omfang overstiger enhver menneskelig hjernes fantasi, tror jeg.

Selv om at jeg er klar over, at logebrødrene arbejder i overensstemmelse med Talmuds "dobbeltmoral", kunne jeg aldrig forestille mig, at mennesker er i stand til at begå en forbrydelse i sikke voldsomt omfang.

Hr. overrabbiner, uanset hvad De indrømmer eller ikke indrømmer – historien vil afgøre det. For hver dag, der går, bliver forbrydelsen større. Efter dette brev kan De ikke længere være tavs, fordi brevet aldrig vil forsvinde fra denne verden.

Jeg beder Dem for mine patienter: giv endelig ordre til Deres loger at ophæve boykotten mod opdagelsen af årsagerne til kræft. Enhver rabbiner Schön og rabbiner Seligmann fra Koblenz til New York vil efterkomme Deres ordre, ikke mindst fordi De er læge og har sikret Dem, at KRÆFTENS JERNREGEL afspejler de sande kendsgerninger om kræft.

Hver dag kommer rabbinere og logemestre eller deres udsendinge til mig for at forhandle om betingelser under hvilke boykotten mod Kræftens Jernregel kan ophæves. Men der må ikke være nogen betingelser for, at folk ikke længere bliver mishandlet til døde!

Kære hr. overrabbiner, hvis zionismen skal betales med den værste forbrydelse i menneskehedens historie, så er det en skændsel for hele menneskeheden. Bort med Deres Talmud og dens dobbeltmoral, den har ikke stået tidens prøve. Jeg bønfalder Dem for mine døende patienter og falder ned på knæene: Hav menneskelig medfølelse med den smerte, som vores patienter, jøder og ikke-jøder, lider! Kun denne medfølelse kan mildne den grusomme forbrydelse.

Vær venlig at give omgående ordre til at ophæve boykotten og sørge for, at de døende patienter kan blive reddet!

Jeg håber, at De er klar over Deres ansvar og alle konsekvenserne, og vil træffe den rigtige beslutning.

Med ærbødig respekt!
Dr. med. Ryke Geerd Hamer