Urforbindelse med den besjælede natur

Floyd "Red Crow" Westerman (Video Hopi-Profeti)
Artikel - Ewa Leimer, 8. Oktober 2021

Det er ikke vores hensigt at belyse de historiske detaljer om forfølgelsen af urbefolkningen i Europa. For os er det vigtigt at fokusere på den røde tråd, der har været gennemgående i den historie, der er blevet formidlet i årtusinder.

"Udryddelsen" af de såkaldte hedninge i Europa (f.eks. germanere, slaver, keltere) varede i århundreder. "Målet" blev nået allerede i middelalderen (cirka i perioden mellem det 6. og 15. århundrede).
Fra middelalderen og frem var den katolske kirke den dominerende magt i Vesteuropa.

Udtrykket "hedningeforfølgelse i Europa" betyder, at religionen blev påtvunget folk gennem trusler og vold (i Europa hovedsageligt den kristne religion). Metoderne rakte fra at ødelægge kulturelle traditioner, til trusler som f.eks. udelukkelse fra offentlige embeder og udryddelse af folk fysisk.

Ødelæggelsen af den amerikanske urbefolkning skete på meget kortere tid. Denne proces varede "kun" omkring 250 år og foregår stadig i det skjulte.

Der er paralleller mellem de europæiske hedninges og de såkaldte indianeres skæbne. Hvorfor skulle disse mennesker og deres helt egen kultur ødelægges?

Målet ER udryddelsen af urviden 

Germanische Heilkunde genoptager det gamle tema: de såkaldte hedninges liv i harmonisk sameksistens med naturen, med ærbødighed over for Skaberen og med urtillid til hans (Skaberens) værker. 
Germanische Heilkunde befrier ikke kun fra frygten for såk. sygdom, men gør os mennesker opmærksomme på, at et liv i harmoni med naturen er forudsætningen for det liv, som vi er skabt til.

Germanische Heilkunde viser os, at vi har overset en vigtig dimension i vores liv: nemlig den åndelige dimension....

Spirit, sjælen eller ånden har intet at gøre med esoterik, andre former for psykologi eller New Age. Det er noget helt naturligt og biologisk. Det hører til livet og kan efterprøves af alle, der omhyggeligt studerer og lærer den Germanske.

Dr. Hamer har fundet ud af, at et SBS, som vi plejede at kalde sygdom, forløber synkront på tre niveuauer - psyken, hjernen og organet. Hvad psyken er, ved vi rent faktisk ikke. Nogle kalder den sjæl, ånd, sind eller har andre navne for denne åbenbart usynlige del af levende væsener. 
Citat fra Red Crow: "Everything has a spirit" – "Alt har en ånd“

Kan det virkelig bare være en tilfældighed, at livet på jorden har udviklet sig eller er planlagt, er opbygget efter et genialt system?
Citat fra Red Crow: "It’s evolution" - "Det er udvikling"

Det var Dr. Hamers skæbne at finde frem til en vigtig (afgørende) systematik. Han skriver selv ofte "genopdage".

Dr. Hamers opdagelser får én til at blive rolig og inderligt ydmyg - man føler ærbødighed over for naturens store visdom. Folk har givet denne visdom mange navne... 
Citat fra Red Crow: "Konkachila – Bedstefar"

Hvis vi "lukker" den åndelige dimension ind i vores liv, ikke mentalt, ikke intellektuelt, men fuld af indre tillid og accepterer dette åndelige aspekt som en selvfølge, så begynder vi at opleve "mirakler".
Så udvikler vi også en styrke, der muliggør fuldstændig personlig suverænitet.... Sådanne mennesker kan ikke længere manipuleres ... og netop DETTE er den største fare for de destruktive "kriminelle kræfter", der har holdt menneskeheden som gidsel i årtusinder. 

***

Gennem opdagelsen af Germanische Heilkunde, denne hellige viden - La medicina sagrada® - forstår vi, at mennesket er meget mere end det, vi troede eller fik at vide.

Vi indser, at livets åndelige aspekt ikke kan adskilles fra det biologiske aspekt, og at vi må leve i harmoni med naturen, ellers ødelægger vi os selv!
Ved at opdage det Telepatiske Vindue1 har Dr. Hamer leveret forklaringen på eksistensen af den "åndelige" kommunikationsmekanisme mellem levende væsener.

Den virkelige kraft ligger i det LEVENDE, i LIVET, som altid er i forbindelse med det GUDDOMMELIGE. Germanische Heilkunde fører os til denne erkendelse.... 

Spørgsmålet rejser sig nødvendigvis, om religionerne blev skabt (installeret) for at holde os mennesker væk fra denne urkilde.

Da jeg spurgte Dr. Hamer, hvad han synes om de mange teorier om livet efter døden, svarede han: 

„...det er jeg ikke bekymret over. Når jeg ser denne vidunderlige orden her (på jorden - han mente de Naturlove, som han opdagede), ved jeg, at den vil fortsætte lige så vidunderligt efter døden..."

DER ER INGEN SLUT.
LIGESOM LIVET,
LIVET ER ALDRIG SLUT.
Floyd 'Red Crow' Westerman 


TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (dansk)

Floyd "Red Crow" Westerman, Kanghi Duta (1936-2007) blev født den 17. august 1936 på Lake Traverse Indian Reservation, hjemsted for Sisseton Wahpeton Oyate, en statsanerkendt stamme. Det er en af stammerne i den østlige Dakota-undergruppe af Great Sioux Nation, der lever i den amerikanske stat South Dakota. Kanghi Duta betyder "Red Crow" på Dakota, et af de tre Sioux-relaterede sprog.

Westerman voksede op i Lake Traverse-reservatet. Han blev forældreløs som barn og gik som syvårig på Wapehton Boarding School. Mens de andre elever tog hjem til deres familier om sommeren, måtte han blive for at gøre rent og hjælpe til året rundt. Han tilbragte de ensomme timer med at spille guitar.

Red Crow var en meget alsidig person. Han var musiker, kunstner, skuespiller og aktivist.

Som medlem af American Indian Movement og talsmand for International Indian Treaty Council rejste Westerman verden rundt, for at arbejde for at forbedre de indfødte folks vilkår. Westermans andet album "The Land is Your Mother", der udkom i 1982, afspejlede hans stadig voksende forbindelse til sin egen Sisseton-Wahpeton Dakota-arv og hans bekymring for urbefolkninger i hele verden og for selve jorden.

Red Crow Westerman gik bort til den åndelige verden den 13. december 2007 i en alder af 71 år.

Oversættelse El Glauner


1 Telepatisk Vindue: En af Dr. Hamers opdagelser er det såkaldte Telepatiske Vindue.... Dr. Hamer betegnede et bestemt sted i hjernen som Telepatisk Vindue (HH).... Ewa Leimer har kendt en patient, som reagerede med dette vindue (HH).
Det drejer sig om intens tænkning på noget, men også om kommunikation. Dette patienttilfælde bliver præsenteret i seminar 4.