“Jeg har brug for hjælp...”

Kun en solid forståelse af de biologiske processer i din krop vil hjælpe dig med at undgå panik og følge-konflikter1 og dermed alvorlige komplikationer i løbet af et SBS. Stol aldrig på såkaldte terapeuter! På nuværende tidspunkt kan du kun hjælpe dig selv ved at studere Germanische Heilkunde!

"Patienten er chefen i proceduren."  Dr. Ryke Geerd Hamer

Det kan være at du er skuffet over at blive konfronteret med linjerne ovenfor, eller måske virker det hele lidt uforståeligt for dig. Men hvis du har en omfattende, uforfalsket viden, er du heldig nok til ikke at få panik og træffe kloge beslutninger omkring din sundhed. Vi er bevidste om vores ansvar og kan og må derfor ikke tilbyde terapeutisk og analytisk rådgivning. Da Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) stadig er forbudt i dag, vil du forstå, hvorfor der ikke er nogen terapeuter, læger eller klinikker, der praktiserer Germanische Heilkunde®.
Der findes mange forskellige måder for at undertrykke den Germanische Heilkunde®. En af metoderne er at blande Germanische Heilkunde® med psykologi, terapi, rådgivning og andre alternative “terapi-metoder”. Resultaterne er ofte tragiske. På den måde bliver folk, der leder efter medicinsk rådgivning ført bag lyset. Forfalsked litteratur, såkaldt terapi efter dr. Hamer's viden, GNM-samtaler, Metasundhed osv. fører folk på vildspor og er farlig for mennesker med alvorlige helbreds-problemer!!!
Et andet værktøj til at undertrykke den Germanische Heilkunde® er, at omdøbe dr. Hamer's opdagelse delvis eller total. Bemærk: Dr. Hamer har ALDRIG kaldet sin opdagelse “Ny Tysk Medicin”, “German New Medicine”, tysk new medicine,…

Er det vigtigt for vores liv som mennesker og vores overlevelse som menneskelig art at have
en omfattende viden om Germanische Heilkunde®?

Ja, det er det, fordi den frigør dig blandt andet, men først og fremmest fra frygt og panik!

Det er ikke svært at forstå, hvorfor de fleste patienter dør af panik og dens følge-konflikter inden for et par uger eller måneder. Derfor var det altid blevet sagt, at kræft var “ondartet”, noget ukontrollerbart der ikke kunne forstås.

Selvom vi kender nu årsagen til kræft og ved hvordan den kan helbredes, så hjælper det ikke patienten. Fordi, så længe Germanische Heilkunde® stadig boykottes og ikke må anvendes, vil folk fortsat dø (for det meste af panik).

Dr. Ryke Geerd Hamer

Germanische Heilkunde® er så konsistent og klar, at den ikke har brug for tilføjelser og faktisk kan miste sin kohærens gennem tilføjelser. I bedste fald, hvis Germanische Heilkunde® anerkendes overalt i verden og erstatter nutidens såkaldte "medicinske videnskab", kan der gøres yderligere opdagelser inden for systematikken i Germanische Heilkunde®. Men det kan kun ske, når menneskeheden har forstået essensen af ​​denne opdagelse. Der findes ikke noget lignende i opdagelsens historie...
For at kunne opleve denne dyrebare opdagelse som en hjælp i dag, det vil sige, for bevidst at kunne opleve naturens mekanismerne (sammenhængene opdaged af dr. Hamer) i dig selv, er du nødt til at forstå dem. Der er endnu ikke en anden vej!

Men det er muligt for alle at gå denne erfaringsvej!
Germanische Heilkunde® er enestående, da vi ikke længere har brug for en terapeut, når vi forstår den GERMANSKE og følger naturens love og da selve kroppen udfører "terapier"… (erfaringsrapport nedenfor)

I flere år har det været muligt at lære Germanische Heilkunde® inden for et dannelsesprogram på Polsk. Det Tyske “Bildungsprogramm” og Russiske ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА er færdig udarbejdet. Siden September 2020 er det for første gang muligt at tilmelde sig til “Bildungsprogramm”. Vi arbejder på at tilbyde dette program på endnu flere sprog. Du vil finde information om dannelsesprogrammet på dansk på dette websted.

Dr. Hamer taler om cirka 5% af tilfældene, hvor klinisk hjælp er nødvendig. I de resterende tilfælde (95%) ydes "hjælp" af kroppen selv. Klinisk hjælp er nødvendig, når konflikt-massen er for stor eller SBSet er “løbet af sporet”. Desværre kan du i dag ikke stole på klinisk hjælp, da der ikke er nogen klinik, hvor det er tilladt at hjælpe patienterne i henhold til dr. Hamers viden.
Hvis man har beskæftigt sig grundigt med Germanische Heilkunde®, så forstår man også, at størstedelen af ​​de "syge" patienter allerede er i vagotoni-fasen. Så det essentielle element i et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS = Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm, vi bruger den originale tyske forkortelse i alle sprog) er allerede nået: den såkaldte Conflictolysis (CL).
Når et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS) starter med et højakut-dramatisk konfliktchok, der opleves isolativt, så “udføres” allerede alle nødvendige “terapeutiske” biologiske forberedelser til helbredelse i kroppen… I så fald er det nok, at lade kroppen gøre sit arbejde uden at forstyrre den, dvs. at agere vis og klog og gå tålmodigt igennem de følgende faser.

Men vi har også brug for at forstå sammenhængene når konflikten er aktiv, for at finde konflikten inklusive skinner og for at stoppe konfliktens aktivitet med succes. Ingen terapeut i verden kan bedre finde ud af, hvilken konflikt du har haft, end du selv kan. Ingen anden person kender dig bedre, end du kender dig selv. For ikke at nævne, at det er bedst at være forberedet på helbredelsesfasens symptomerne, når vi stadig er i den aktive fase. Ingen andre kan gøre det for os heller.

Desuden findes der også konflikter, hvis aktivitet under ingen omstændigheder må stoppes, hvis man kan vurdere eller regne med, at de ender i døden i løbet af epi-krisen.
Vil du virkelig stole på en terapeut, hvis kvalifikation du ikke engang kender??
Desværre sker det stadigvæk meget ofte, at folk ser terapeuter, der hævder at være uddannet i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, tidl. eng. Germanic New Medicine). Det ender ofte i en katastrofe og bagefter får dr. Hamer og Germanische Heilkunde® skylden for det.

At studere den Germanske2 betyder at sætte sig ind i emnet meget alvorligt, dvs. det vil tage tid og kræver uafhængig tænkning, men der er ingen måde at omgå det på!

“Patienten skal være suverænt igen. Patienten skal sige: Nej, det finder jeg mig ikke i. Jeg vil hellere hjælpe mig selv - sammen med andre."

Citiat fra dr. Ryke Geerd Hamer,
Tysk dokumentarfilm “Sanatorium Rosenfeld” 

Derfor er det nødvendigt, at du (sammen med din familie) forstår i detaljer, hvad der sker (foregår) i din krop…
Det vil vise sig, om ordet “patient” stadig vil være passende i Germanische Heilkunde®. Jeg tror, at man også vil brug betegnelsen i fremtiden. Ordet ”patient” beskriver trods alt en person, der er tålmodig (patiens = tålmodig). Det er meget vigtigt at have dette egenskab i løbet af et Formålsbestemt Biologisk Specialprogram (SBS): Vi er nødt til at reagere klogt på kroppens behove og komme igennem SBS-symptomerne med forståelse og fremsynethed. Vi må ikke gå i panik og være tålmodige. Derfor har vi brug for kære og venlige mennesker, der også kender sammenhængene (Germanische Heilkunde®).
Alle, der virkelig har forstået Germanische Heilkunde® og lever denne viden dagligt i familien, er klar over, at ingen kan "heles" af tredjeparter. Det er afgørende, at ”patienten” deltager ”aktivt” i den psyko-biologiske proces, der foregår i kroppen.

En vigtig forudsætning til et optimalt SBS-forløb (SBS = “sygdom” i dag) er, at man ikke går i panik på grund af symptomerne. Panikken kan "starte" en eller flere yderligere SBS, som er vanskelige at afslutte.
For eksempel kan den berørte person komme ind i en ond cirkel på grund af yderligere SBS. Nye symptomer opstår, der ikke har noget at gøre med det primære SBS. Den slags sekundære konflikter stammer fra følelser som frygt for døden eller angst for operationen (attak-konflikt, attak betyder angreb), frygten for at miste sin eksistens eller følelsen af, ​at ens udseende er deformeret, osv.
Forståelsen af processerne i kroppen skaber den nødvendige tillid til naturen og fører til indre sindsro, til at kunne træffe afbalancerede beslutninger, hvis det er nødvendigt.
Det er vanskeligt om ikke umuligt, at begynde med at beskæftige sig med denne viden, når kroppen er plaget af symptomer, eller lægen har stillet en skræmmende diagnose og prognose, eller en lemlæstende operation og/eller kemoterapi allerede blev gennemført. 

En ny æra er begyndt inden for medicin (og såmed ikke kun inden for medicin!) - vi kan og skal tænke nyt, også med hensyn til forholdet mellem læge (Heilkundiger) og patient (person med symptomer). Dette forhold skulle have været på øjenhøjde igen siden senest 1981 (da den 1. Biologiske Naturlov blev opdaget). Den underdanige adfærd og den (u)hellige lydighed blandt patienterne, der søger hjælp, er gennem dr. Hamer's opdagelser kommet til en ende. (Dette kan nok sammenlignes med den tidligere, blinde, underdanige lydighed mod dem der kalder sig præst, pave, biskop, guru,...) Vi kan ikke forvente hjælp fra nogen offentlige myndigheder.

På grund af den igangværende undertrykkelse og økonomiske boykot, findes der stadig ingen oversat originallitteratur af dr. Ryke Geerd Hamer til de vigtigste sprog. Vi kan kun hjælpe os ved selv at oversætte hans originaler. Websiden indeholder originale tekster fra dr. Hamer, men giver kun et overblik om, hvad Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) er. Her kan du finde original litteratur på engelsk.

***

Siden dr. med. Ryke Geerd Hamer opdagede KRÆFTENS JERN-REGEL, blev opdagelsen undertrykt og dr. Hamer (med sin familie) forfulgt.

Du kan finde dokumenter om boykotten i arkivet (mangler stadig dokumenter, der skal oversættes til dansk!) og yderlige oplysninger, bl.a. om hvordan den kriminelle mafia har forsøgt at dræbe dr. Hamer,  i bogen "Einer gegen Alle" (tysk) af dr. med. Ryke Geerd Hamer.

Et par spørgsmål:

  • Hvorfor er de mennesker, der kopierer, forfalsker og gentrykker dr. Hamers bøger, endda tilbyder såkaldt terapi, ikke forfulgt?
  • Hvorfor kan dr. Hamer's ophavsret overtrædes, uden at det har yderligere konsekvenser?
  • Hvorfor må en praktiserende læge ikke arbejde eller praktisere efter Germanische Heilkunde®?
  • Har patienten ikke ret til frit at vælge sin behandling?
  • Kender du forældre, eller er du selv en forælder, hvis barn er blevet tortureret med kemo?
  • Må forældre vælge behandligen for deres børn - har vi stadig ret til kropslig integritet (være uskadt)?
  • Kan det være, at denne undertrykkelse af viden ikke kun er gamle medicinens skyld?
  • Kan det være, at sådanne spørgsmål udløser følelser i os, som vi ikke ønsker at blive berørt af?
  • Er det muligt at snyde og lyve for hele befolkninger?
  • Vil du tro eller vil du vide?

Nærmere information om såkaldte Germanske terapeuter i videoerne: Germanske terapeuter - farlig illusion.

***

Artikel: Arbejdsgruppe for Germanische Heilkunde
 

Med din donation kan dr. Hamers bøger blive oversat til mange sprog. Det vil også gøre det muligt at udgive bøgerne ikke kun digitalt, men også i bogform. Dette støtter spredningen af GERMANISCHE HEILKUNDE® i sin oprindelige form på verdensplan.

Mange tak for dit bidrag!
 

Erfaringsrapport fra en tidligere patient

Jeg er 61 år gammel og fik den ødelæggende diagnose: "kræft - uhelbredelig" (diagnose fra konventionel medicin) i september 91. Da jeg stadig stolte på konventionel medicin på det tidspunkt, kom jeg automatisk ind i den onde cirkel af terapi, kirurgi, kemo og stråling.

Jeg blev ved med kemo-terapien i næsten 4 måneder.
Da folk omkring mig døde, begyndte jeg at vågne op, fordi jeg også blev værre og værre. Jeg “sagde farvel” til konventionel medicin og ledte efter alternativer. Jeg prøvede alt - fra råkost til Prof. Hackethal, indtil jeg blev opmærksom på den Nye Medicin (i dag: Germanische Heilkunde®) i Sept. 1992.

Det var ligesom "skællene faldt fra mine øjne", da jeg læste bogen “Vermächtnis einer Neuen Medizin” . "Alt sker i psyken!" Jeg havde selv ubevidst forårsaget min sygdom. Jeg begyndte at undersøge årsagerne til mine problemer, og takket være min familie, var jeg i stand til at løse dem. 
Denne proces skete i små trin. Jeg blev mere og mere sikker og med tiden mistede jeg - gennem forståelsen af den NYE MEDICIN (i dag: Germanische Heilkunde®), der ikke er en “pille-medicin” - den frygtelige angst, jeg havde indtil da.

I slutningen af ​​december 92 følte jeg mig helt rask og gik til kontrol igen (laboratorieværdier og ultralyd) for at se, om jeg kunne stole på min intuition. Alt var fint! Jeg modtog resultatet af denne kontrol på skrift, og jeg har det godt i dag og føler mig rask (1997). Jeg lever nu efter den nye viden og har stort set fuldstændig ændret mit liv.

Hver dag er jeg taknemlig for at jeg kan nyde livet igen og at der er den NYE MEDICIN (i dag: Germanische Heilkunde®), som jeg altid konsulterer. Jeg har ikke haft en medicinsk (konventionel) undersøgelse i 4 år og har selv taget ansvar for min krop. Siden da har jeg haft det godt og kan arbejde uden frygt.

Oversættelse: El Glauner


1 - følgekonflikt: en Biologisk Konflikt, der f.eks. er forårsaget af panik (diagnose-chok,…), fysisk misdannelse på grund af en operation osv.
2 - Germanische Heilkunde® kaldes ofte kun "die GERMANISCHE" ("den GERMANSKE") på tysk. Betegnelsen “den GERMANSKE” bliver brugt som substantiv. Vi bruger det originale navn GERMANISCHE HEILKUNDE®.