En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den 4. Biologiske Naturlov
MIKROBERNES ONTOGENETISK BETINGEDE SYSTEM

Indtil nu havde vi forstået mikroberne kun som årsagen til såk. infektionssygdomme, og vi troede at det var indlysende, fordi vi altid fandt disse mikrober i tilfælde af såk. infektionssygdomme. Men det havde ikke været rigtigt. For disse såkaldte infektionssygdomme blev altid indledt af en konflikt-aktiv fase. Og først når konflikten er løst, må disse mikrober blive aktive. De styres og aktiveres nemlig af vores hjerne. Og de hjælper os på den måde, at de fjerner konsekvenserne af den kræft, der er blevet overflødig - dvs. den tumor, der ikke længere er nødvendig, efter at den har afsluttet sin opgave - eller idet bakterier og vira (?) hælper til at genopbygge huller, nekroser, ødelagt væv som tilhører storhjerne-gruppen. Så de er vores trofaste hjælpere, vores gæstearbejdere. Antagelsen om, at der eksisterer et immunsystem, som kæmper mod onde mikrober, havde simpelthen været forkert. Fordi mikroberne ikke er årsagen til sygdom, men optimerer helbredelsesfasen.

Den 4. Naturlov i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), mikrobernes ontogenetisk betingede system, tildeler nu ligeledes mikroberne til de tre kimlag, fordi til hver kimlag-relateret organgruppe også hører specifikke kimlag-relaterede mikrober.

Samtidig med programmeringen af vores organer i de forskellige hjernerelæer af vores computer, hjernen, er vores trofaste specialarbejdere, mikroberne, også blevet indprogrammeret.

Heraf følger at:

  • endodermens ældste mikrober, svampe og svampebakterier (mykobakterier) er ansvarlige for organerne, der styres af den gamle hjerne og betinget ansvarlige for lillehjerne-mesodermen.
  • de gamle mikrober, nemlig bakterierne, er ansvarlige for mesodermen og alle organerne, der er dannet fra dette kimlag.
  • de unge, såkaldte mikrober, nemlig vira (?, hvis de eksisterer), som i streng forstand ikke er ægte mikrober, dvs. ikke levende væsener, er udelukkende ansvarlige for ektodermen resp. for organerne styret af hjernebarken.

Kommentar: Dr. Hamer troede i de tidlige stadier af sit forskningsarbejde, at såkaldte vira eksisterer (fordi det blev lært, da han læste medicin på univ.). Men han så dem altid som hjælpere. Efter hans følgende opdagelser, begyndte han at tvivle på eksistensen af vira... det er forståeligt, at han i sine senere publikationer, når han beskrev forløbet af vagotoni i ektodermale dele af organer, brugte udtrykket: "vira, hvis de eksisterer." I den sidste fase af hans forskning var han sikker på, at organismen i den vagotoniske, restituerende fase af ektodermal væv, ikke havde brug for yderligere hjælpere.

”Ansvarlig” betyder, at enhver mikrobe-gruppe kun "bearbejder" bestemte organgrupper, der har den samme kimlag-tilhørighed, dvs. kommer fra det samme kimlag. Tidspunktet hvorfra mikroberne får lov til at "bearbejder", afhænger ikke af eksterne faktorer, som vi fejlagtigt har antaget, men bestemmes udelukkende af vores computer = hjerne.

Vi så også mikroberne som noget "ondartet" , som vi måtte udrydde. Det var absolut forkert! Vi har akut behov for mikroberne - nemlig hele omfanget - der er almindelig i vores breddegrad. Mangler vi f.eks. "af hygiejniske årsager" mykobakterier (TB), så kan vores tumorer ikke længere nedbrydes i helbredelsesfasen.

Dette har katastrofale konsekvenser for mange tumorer:
I tilfælde af f.eks. kræft i skjoldbruskkirtlen betyder det, at den trods løsning af konflikten ikke kan nedbrydes og vil fortsætte med at producere store mængder thyroxin, som ikke længere giver nogen som helst biologisk mening (overs. note: her er den biologiske betydning i ca-fasen og ikke i pcl-fasen.). Årsagen til dette er, at mykobakterierne mangler, som normalt nedbryder tumoren og får tyroxinniveauet til at falde tilbage til normale værdier. Tyktarm-ca kan også forårsage store komplikationer og skal fjernes kirurgisk, hvis der ikke er nogen mykobakterier "til stede".

Mykobakterier har eksisteret så længe eller næsten så længe som encellede organismer, altså længe før der var dyr eller mennesker. De har en klar opgave, nemlig at oste (overs. note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster) og nedbryde tumorer, der styres af den gamle hjerne, fra starten af pcl-fasen=helbredelsesfasen (conflictolyse). Men ligesom selve tumorer - som skal nedbrydes af mykobakterierne, når de først har opfyldt deres funktion - formeres mykobakterierne også i den konflikt-aktive fase (ca-fase).

Nu ved vi, at vi er nødt til at have disse mykobakterier (TB), også kaldet "syrefaste stavformede bakterier" - fordi mavesyren ikke kan skade dem - fra DHSet af i kroppen! Hvis vi først får dem, efter at konflikten er løst, i helbredelsesfasen, vil de ikke længere være til nogen nytte for os i dette SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram), fordi de kun formerer sig i den konflikt-aktive fase. Tilsyneladende producerer vores organisme – i samarbejde med sin ven, mykobakterien – kun så mange syrefaste stavformede bakterier, som senere vil blive brugt til at oste (overes. note: at oste = verkäsen. f.eks.: mælk oster) svulsten. Og vi fjolser havde troet, at vi skulle udrydde tuberkulose.

Derimod hører bakterierne til storhjerne-mesodermen og laver ligesom alle organer, der styres af storhjernen - her specifikt af storhjernens marvlager - celledeling  i helbredelsesfasen (overs. note: restitution af vævet, hvor der opstod celle-minus i form af ulcera, her specifikt nekroser, i ca-phasen). Derfor formerer bakterierne sig kun, når conflictolysen (CL) er sket.

Vira (?) er ikke uafhængige organismer som bakterierne, men kun komplicerede endogene proteinmolekyler, der formerer sig - kun i helbredelsesfasen efter conflictolysen (CL) - og hjælper med til at genopbygge ulcera i huden og slimhinderne.

Vi kan se, at mikrober indgår i den biologiske proces med Formålsbestemte Biologiske Specialprogrammer (SBS) på en meningsfuld og evolutionært forståelig måde. De har ligesom udviklet sig med os og for os. De er hver især et led i et regelsystem i naturen, som vi ikke kendte til. Men naturens regelkreds kan ikke fungere, hvis vi vilkårlig fjerner nogen faktorer. Alt hvad vi som "moderne læger"1 havde gjort, var stort set nonsens.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - overs. note: Dr. Hamer skriver i originalen: "moderne Schul-medizyniker", “moderne skole-medicyner”, Zyniker = kyniker, cyniker