En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

af Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Hjernens kode-adfærd
Grundlag for Biologiske Konflikter

Når det drejer sig om Biologiske Konflikter, er det nødvendigt at definere, hvad der egentlig er grundlaget for en sådan Biologisk Konflikt.

I finder de evolutionære grundlag for disse Biologiske Konflikter, kære læsere, i kapitlet om det ontogenetiske system af tumorer.

Da vi taler om en Biologisk Konflikt, antager vi naturligvis, at disse konflikter ikke kun er menneskelige konflikter (humane konflikter), men også dyrekonflikter (animale konflikter), netop Biologiske Konflikter. Konflikter, som åbenbart er biologisk betingede eller forløber efter en vis lovmæssighed, må have en vis maksime i individets hjerne, der muliggør en sådan "systematisk konfliktadfærd". Jeg kalder dette "hjernens kode-adfærd". I stedet for kode-adfærd kan vi også sige "summen af ​​adfærdsmønstre". Dybest set beskriver alle disse udtryk, at mennesker og dyr lever efter et adfærdsmønster eller en adfærds-køreplan, som er typisk for den enkelte art. Det er lige meget, hvilket udtryk der bruges. Man bør ikke lave nye dogmer ud af sådanne begreber. Disse udtryk har eksisteret siden udviklingen af ​​mennesker og dyr, ikke kun siden Darwin.

Disse udtryk, uanset formuleringen, er ikke mine, de er fælles ejendom. Min erkendelse er dog, at denne kode-adfærd står i relation med en vis biologisk konfliktadfærd. Dette er nyt. Der findes allerede en hel række eksperimenter og en hel række resultater. De kunne dog endnu ikke klassificeres, og nogle af dem blev fortolket på en fuldstændig absurd måde.

Et eksempel:  For et par år siden gennemførte amerikanske forskere en angiveligt meget seriøs undersøgelse, som vakte stor opsigt. Formaldehyd – eller ifølge den kemiske formel HCHO eller myresyrealdehyd, en farveløs, stærkt lugtende gas, der er opløselig i alkohol og vand, med tilsætning af methanol for at forhindre polymerisering –, også kendt som formalin i vandig opløsning, skulle have forårsaget kræft hos rotter.

Normalt undgår rotter formalin i den normale fortynding, der bruges til desinficering og rengøring af operationsstuer, da de hader formalin. De "kloge" forskere havde nu brugt denne aversion og har koncentreret formalin tusind gange og injicerede det stærke koncentrat i næsen på de stakkels rotter flere gange om dagen! De stakkels dyr, der naturligvis ikke havde nogen sjæl ifølge forskerne, fik et recidiv-DHS hver dag. Efter flere måneder, efter eksperimentets afslutningen, blev rotterne gradvist "frigivet", og deres næser blev undersøgt mikroskopisk: De første rotter, der blev dræbt efter torturens afslutning, havde "kun" sår (ulcera) i næseslimhinden. Rotterne, der fik lov til at leve lidt længere og kom ind i (*nåede pcl-fasen) pcl-fasen (restituering af ulcera gennem celleformering) havde kræft i næseslimhinden! Hvordan kan det være anderledes?

Men da dyr ifølge vores officielle videnskabs verdensbillede og vores store religioners opfattelse ikke må have en sjæl eller psyke og bestemt ikke kan opleve biologiske konfliktchok, var der kun én konklusion tilbage: Formaldehyd er kræftfremkaldende! En enestående form for dumhed! Et menneske ville også med stor sandsynlighed have fået næsecarcinom i samme forsøgsopstilling med et hvilket som helst koncentreret stinkende stof. Men i dag tager denne slags rent intellektuelle forskere ikke det mindste hensyn til sådanne overvejelser.

Når et dyr bliver mishandlet på samme sted (*organ) i uge- eller månedsvis – dvs. at forsætte det første mishandlings-DHS dagligt med et nyt recidiv-DHS, kan man fremkalde (*producere) kræft hos alle dyr. Men det har aldrig været muligt at fremkalde kræft i et organ, der er adskilt fra hjernen, dvs. i et organpræparat. In vitro (= i et reagensglas, dvs. uden for den levende organisme) kan man faktisk kun dyrke sarkomer, dvs. vækst af bindevæv. Disse bindevævsceller har deres multiplikationsimpulser med sig i “rygsækken”, fordi disse celler er "reparationsstropperne" for at helbrede ar hurtigt. Fostervæv har også en lignende "vækstspurt" i en relativt kort periode (op til 9 måneder hos mennesker, dvs. maksimal varighed som graviditeten).

Ved siden af menneskets og dyrets normale kode-adfærd findes der også den biologiske konflikt-adfærd. Måske er den ikke engang "ved siden af", men er integreret i den normale kode-adfærd som en mulig variant. For eksempel er koronar-ulcus-kræft (*ulcus = celle-minus) den eneste mulighed for hjorten til at overleve to eller tre år længere, indtil en ung hjort definitivt jager ham ud af reviret.

Vi såkaldt civiliserede moderne mennesker har generelt et forstyrret forhold til "sygdom". Vi ser den som en fjende eller som ondskab par excellence, som Guds straf osv. Det er alt sammen forældede gammel-testamentlige forestillinger af en ret primitiv verdensopfattelse, der ser sygdom som noget ondskabsfuldt, ikke-naturligt, hvor dyr ikke må have en sjæl, men kun er leverandører af kød og pels, og hvor man kan ødelægge jorden efter forgodtbefindende.

Kode-adfærd er f.eks. nogenlunde ens mellem mennesker og andre pattedyr, men hver race har sin egen specifikke kode-adfærd.

Alt dette danner et harmonisk, kosmisk system, hvor hver art i sidste ende er forbundet på en eller anden måde med de andre arter, selv om denne forbindelse kun består i, at f.eks. den ene dyreart ikke er truet af den anden. En kat ville aldrig løbe væk fra en ko eller en elefant, men den ville straks løbe væk, hvis ser en hund. Således har alle dyreracer og også menneskeracen gennem mange millioner år lært at udforme sin kode-adfærd, som gør det muligt for den at leve i sin økologiske niche. En ælling kan svømme fra den første dag i sit liv, den behøver ikke at lære det. Andre ting skal den lære af moderanden. En hjort vil f.eks. altid opføre sig i overensstemmelse med sin hjerne-kode og forsvare sit revir, også selv om den aldrig har set en anden hjort før. Det er simpelthen "indbygget" i koden. Dette gælder for utallige ting, som vi mennesker også ville gøre intuitivt i henhold til vores hjernes oprindelige kode (ur-kode), hvis vi endnu ikke er blevet denatureret af den såkaldte civilisation.

Noget så grundlæggende vigtigt som et barns fødsel er blevet håndteret af mennesker i millioner af år uden problemer. Moderen vidste ikke blot altid, hvordan hun skulle føde sit barn, nemlig i en hugsiddende stilling, hvilket er det mest fysiologiske, men hun vidste også, at hun skulle klippe navlestrengen over og lægge barnet til brystet efter at have renset barnet først. Hvis man derimod ser en fødsel i dag, og med hvilken sofistikeret dumhed naturens mest primitive regler bliver tilsidesat – for slet ikke at tale om fødselsindledningen og det såkaldte "kejsersnit", så kan man virkelig undre sig over, at netop disse mennesker hævder at være intelligente. Heldigvis har kvinder for nylig vundet retten til naturlig fødsel tilbage (fra de hovedsageligt mandlige læger)...

Selve uddannelsen af deres børn kræver, at folk læser tykke bøger eller går på universitetet, for at lære nogle rent intellektuelle såkaldte pædagogiske metoder udenad, som normalt ikke fungerer i praksis. Enhver hundemor og enhver spurvemor klarer det helt problemfrit og meget bedre uden universitet! Der er sandsynligvis ikke noget dyr på jorden, der kommer i nærheden af den menneskelige civilisations race med hensyn til kode-fejladfærd-dummhed (Code-Mißverhaltens-Dummheit).

Selv om vi træner flittigt i at ignorere hjernens kode, er faktisk alle vores fornemmelser1, beslutninger og handlinger afgørende præget af denne kode-adfærd. Men det værste indgreb i vores menneskelige kode-adfærd er, hormonmanipulation. Ikke desto mindre er hver DHS et nyt bevis på, hvor præcist psyken korrelerer med konflikter, hjernen med Hamer Fokus og organerne med "kræft"2. Der findes ingen undtagelser, bortset fra systematiske undtagelser, f.eks. undtagelser hos venstrehåndede.

Lovmæssigheden af denne sammenhæng (korrelation) og summen af alle sammenhænge (korrelationer) mellem alle skabningens levende væsener – f.eks. også mellem mennesker og "deres bakterier" – er sammenlagt Naturens Lov.
Enhver overtrædelse er en slags mord eller selvmord. Kun "troldmandslærlinge" kan i deres mangel på forståelse ønske at overtræde denne Lov.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - Tysk: "Empfindungen" (findes sandsynligt ikke på dansk)
2 - Overs. note: "kræft" = ændring i organet, såkaldt "sygdom"

* oversætterens note