Vi lærer for vores egen skyld
Programmets struktur og forløb

Ewa Leimer
Oversættelse: El Glauner

DANNELSESPROGRAM FOR GERMANISCHE HEILKUNDE
udarbejdet af Ewa Leimer
til at udvikle evnen til at bruge viden om
Germanische Heilkunde uafhængig.


Vi er chokeret over nogen folks grænseløse hensynsløshed: Der er mennesker, der tilbyder "terapi" og "diagnostik" lige efter de har deltaget i vores seminarer. De hævder, at dette er i overenstemmelse med viden om Germanische Heilkunde. Enhver form for terapi (ofte umiddelbart efter at have deltaget i vores seminarer) betyder en stor fare for mennesker, der er desperate og leder efter en løsning af deres helbredsmæssige problemer. Erfaringen viser, at konsekvenserne af denne manglende bevisthed om ansvar ofte er tragiske.

(Oversætterens note: I ovenstående afsnit refererer Ewa kun til sine seminarer i Polen. Men problemet er globalt! - Se også hendes videoer om Germanske teapeuter. Såkaldte terapeuter og rådgivere formerer sig som svampe efter regnen, ofte uden noget kendskab til Germanische Heilkunde. Sandheden er, at folk, der tilbyder "Terapi efter den Germanische" enten ikke forstår noget som helst eller forfølger deres egne personlige interesser og er ligeglad med andre menneskers helbred. I øjeblikket kan kun et solidt kendskab til Germanische Heilkunde hjælpe dig. En dag, når den Germanische (den GERMANSKE) officielt anerkendes, vil det være nok til at stole på en Heilkundiger1. På nuværende tidspunkt er dette absolut utilstrækkeligt, da der udøves pres fra alle sider, inklusive fra nærmeste slægtninge, og den pågældende person befinder sig mellem tro og tvivl. I sådan en tilstand er "Germansk terapi" umulig! Kun et godt kendskab kan beskytte dig mod tvivl! Vi har brug for kære og venlige mennesker, der også kender sammenhængene (Germanische Heilkunde). De kan hjælpe os med at udholde SBSet's symptomerne og ikke at falde i fortvivlelse! Men for at opnå dette skal du studere og selv teste/verificere. Det kræver meget arbejde og tid (flere år!). Så lad dig ikke narre (igen) og begynd at studere selv!)

Derfor minder vi dig igen om følgende: Hvis du ønsker at leve i harmoni med Germanische Heilkunde, bliver du nødt til at studere Germanische Heilkunde i sin kompleksitet (forældre tager ansvar for deres børn). Du skal selv være ekspert i Germanische Heilkunde! Alle studerer for deres egen skyld ...

For at nå dette mål tilbyder vi et unikt 4-årig dannelsesprogram med pædagogisk vejledning. Programmet inkluderer:

 1. omhyggelig teoretisk studium af basisviden og nomenklaturen af Germanische Heilkunde
 2. udviklingen af ​​selverkendelse, bevisthed (ærlig [an]erkendelse og accept af egne følelser)
 3. empirisk tilegnelse af viden, baseret på testning af Dr. Hamer's opdagelser på ens egen krop (verificere på egen krop). Der tages hensyn til det respektive seminartrin.

Dannelsesprogrammet har udviklet sig gennem tyve års didaktisk arbejde i undervisning i Germanische Heilkunde. Programmet adskiller sig diametralt fra alle eksisterende undervisningsformer og henvender sig som sagt til familier.
Programmet er 4-årig og starter med seminar 1. Det indeholder forskellige former for formidling af viden: forelæsninger på stedet og online kurser.
Forelæsningerne er let forståelig for folk uden forudgående medicinsk viden.

Dannelsesprogrammet består af 4 seminarer. Hvert seminar består af:

 1. Forelæsninger (seminarmøder) på stedet, 3 dage, dagligt fra 10:00 til 14:45.
  Hver lektion svarer til en skolelektion med en pause på 15 minutter.
  Bemærk, at vi under forelæsningerne allerede arbejder med online-programmet. Derfor har du brug for din egen bærbare computer (med en fungerende mus) og med fungerende WiFi.
   
 2. Onlineadgang til en regelmæssig opdateret database med følgende indhold:
  - Materiale om menneskets anatomi
  - Materiale fra det aktuelle trin,
  - Online øvelser,
  - Online eksamen, som skal indsendes mindst 8 uger før starten af næste seminar trin.

Materialet er tilgængeligt for alle seminardeltagere, så længe de regelmæssigt deltager i dannelsesprogrammet. Efter hvert seminarmøde (3 dage) følger et 12 måneders autodidaktisk studium med regelmæssige support via online møder på Skype.
På den måde har alle tid nok til gradvist at fordybe sig i ​​viden om Germanische Heilkunde.

Programstrukturen giver dig mulighed for selv at kontrollere (teste) det du har lært på seminaret. Men i hvilket omfang du så kan bruge eller anvende viden om Germanische Heilkunde er afhængig af din aktive, entusiastiske deltagelse i læringsprocessen.

For at kunne deltage i det efterfølgende seminar trin, kræves der en bestået eksamen. Da seminarerne bygger på hinanden, er det nødvendigt at vurdere, hvor godt deltagerne har forstået stoffet og tilegnet sig denne viden.

Den maksimale tid til at deltage i alle seminarer er 4 år. Det er derfor nødvendigt at deltage i et seminar på stedet hvert år.

Denne frist sikrer kontinuiteten i at lære dette komplekse stof.
Hvis du ikke kan overholde denne frist, men stadig har lyst til at fortsætte dit studium - skal du starte forfra med seminar 1.

Bemærk! Hvis du kun deltager i en del af dannelsesprogrammet, er din viden om Germanische Heilkunde ufuldstændig. Det betyder, at det ikke er muligt at forstå Germanische Heilkunde i sin kompleksitet. I dette tilfælde var omkostningerne og tidsudgifterne forgæves ...
Kun en omfattende, omhyggelig og samvittighedsfuld tilegnelse af viden om Germanische Heilkunde gør det muligt for dig at bruge denne viden effektivt og uafhængigt i fremtiden.

Information fra forskellige, tilfældige kilder på internettet (efterhånden findes der mange) fører kun til stor forvirring og usikkerhed, og hindrer folk i at forstå ​​emnet. Selvom disse kilder lyder spændende og sensationelle, fører de ikke til den nødvendige forståelse af denne omfattende opdagelse.

Overblik

Seminar 1 på stedet (med bærbar computer og mus!, 3 dage)
Online program 1 (online øvelser, online møder, 9 måneder)
Online eksamen
Seminar 2 på stedet (med bærbar computer og mus!, 3 dage)
Online program 2 (online øvelser, online møder, 9 måneder)
Online eksamen
Seminar 3 på stedet (med bærbar computer og mus!, 3 dage)
Online program 3 (online øvelser, online møder, 9 måneder)
Online eksamen
Seminar 4 på stedet (med bærbar computer og mus!, 3 dage)
Online program 4 (online øvelser, online møder, 9 måneder)
Ingen eksamen


Vi lærer for vores egen skyld


1 Heilkundiger: Den, der har forstået Germanische Heilkunde og lever i harmoni med denne viden. Dr. Hamer skriver i en artikel om navnet Germanische Heilkunde og om ordet “læge”. I Germanische erstatter vi læge med HEILKUNDIGER.