Dom for mild

EXPRESS, 21.11.1991
exp Paris – Forældrene til den tyske studerende Dirk Hamer, der blev dræbt ved Korsika for 13 år siden, anker den milde dom mod Viktor Emanuel af Savoyen. Adelsmanden (6 måneders betinget fængsel) ønsker at indbringe sagen for EF-Domstolen. Den italienske tronfølger overvejer at anlægge sag mod indrejse- og opholdsforbud for mandlige efterkommere af kongefamilien i Italien.

Oversættelse: El Glauner