Årets begivenheder 1989

04./05.03.1989: 16 læger har på en lægekonference i München foretaget en undersøgelse af 27 patienter. Alle læger bekræftede, at KRÆFTENS JERNREGEL er reproducerbar.

15.03.1989: På denne dag skulle Dr. Hamer's retsmøde mod Tübingens Universitet finde sted i Tübingen. Det blev aflyst med kort varsel og med tynde argumenter. Men det lykkedes at reservere "Auditorium Maximum" på universitetet, hvor Dr. Hamer holdt et detaljeret foredrag for læger, patienter og andre interesserede. Der blev inviteret 48 chefredaktører fra kendte tyske dags- og ugeaviser, tv- og radiostationer. Kun 1 journalist fra en lokal radiostation mødte op.

05.04.1989: En ny dato fastsættes af byretten i Sigmaringen. Under retsmødet spørger prof. Wilms Dr. Hamer, hvad en medicinsk-biologisk lovmæssighed er. Han kunne ikke forstille sig, hvad det var. Prof. Karsten Voigt erklærer under ed, at universitetet i Tübingen aldrig har kontrolleret indholdet af en habilitateringsafhandling på grundlag af patienttilfælde så vidt han ved, aldrig i universitetets historie. Dr. Hamers klage bliver afvist.

Dr. Erik Venderby

13.04.1989: Dr. Erik Venderby forsøger at forgifte Dr. Hamer i Kolding. Dr. Hamer opdagede, at Venderby i al hemmelighed tabte en giftpille i en kop kaffe, han var ved at drikke. Dr. Hamer sagde, at kaffen var for varm og at han ville vente lidt med at drikke den. Først da Venderby rejste sig fra bordet og forlod restauranten for at foretage et telefonopkald, hentede Dr. Hamer hurtigt en ny kop med frisk kaffe og drak den. Da Venderby vendte tilbage til bordet troede han, at Dr. Hamer fik drukket hele koppen med gift og fortalte ham, at han var medlem af en jødisk loge B'nai B'rith (Allen J. Reiter Lodge). Dr. Hamer beskriver det planlagte attentat på s. 225 i bogen "Einer gegen alle" (på tysk).

05.1989: Dr. Hamer beslutter sig for en psykiatrisk undersøgelse i Belgien. Psykiateren fra et universitet i Bruxelles udtaler følgende: "...Jeg kan ikke spore nogen symptomer på paranoia hos ham. Hans forklaringer bygger på logisk sammenhæng, og når han kræver en anderledes diagnostik og en anderledes behandling, underbygger han dette med analyser og velfunderet embryologisk forskning, der beror på medicinske grundbegreber."

07.07.1989: Dr. Hamer inviterer alle dekaner for tysksprogede Medicinske Fakulteter til Kursaal i Bad Honnef. En verifikation af den Nye Medicin og KRÆFTENS JERN-REGEL med patienttilfælde var planlagt. Dr. Hamer havde aldrig før mødt patienterne. Resultatet: Et knusende nederlag for dekanerne – ingen mødte op.

22.12.1989: Dr. Hamer har i samarbejde med Siemens udviklet 8 udelukkelseskriterier vedrørende artefakter på CT-scanningen.

Oversættelse: El Glauner