Verifikation München

Attesteret kopi 

Lægekonferencens protokol den 4./5. marts 1989

München

Den 4./5. marts 1989 foretog nedenstående læger en fælles undersøgelse i München, om ​​KRÆFTENS JERN-REGEL (engelsk: IRON RULE OF CANCER) er reproducerbar.

I alt blev 27 patienter undersøgt og hvert tilfælde nøjagtigt dokumenteret. Formålet med undersøgelsen var at afgøre, om alle sygdomsbilleder og sygdomsforløb hos disse patienter, der havde kræft og såkaldte kræftækvivalenter, nøjagtigt fulgte KRÆFTENS JERN-REGEL.

Dette var tilfældet, præcis på alle 3 niveauer. Det psykiske niveau kunne afklares af de tilstedeværende patienter (konflikt-anamnese), det cerebrale niveau kunne afklares ved hjælp af hjerne-CT-billeder og det organiske niveau kunne afklares ved hjælp af røntgenbilleder og kliniske undersøgelser.

Dr. Hamer havde aldrig før mødt patienterne, der blev præsenteret for ham.

Sammenhængene var overbevisende.

Dr. med. Ina v. Foris
Dr. Christiane May
Dr. med. Renate Wackernagel
Dr. Peter Wackernagel
Dr. med. Thomas Ertner
Dr. Petra Marialke-Kandaouroff
Dr. med. Christian Helmrich
Dr. med. Michael Roschger
Dr. med. Rainer Etzei
Dr. med. Tanchette Marc
Dr. Bernardino Bianchi
Dr. med. Gertrud May
Dr. Rosemarie May
Dr. med. Walter Kaphahn
Dr. Ryke Geerd Hamer

Notar: Dr. Helmut Wirner

Oversættelse: El Glauner