Årets begivenheder 1986

09.04.1986: Distriktsregeringen i Koblenz fratager Dr. Hamer lægelicensen, fordi han “IKKE AFSVÆRGER Kræftens Jern-Regel og IKKE OMVENDER sig til ortodox medicin” (bogstaveligt i dommen!). Distriktsregeringen var ikke engang ansvarlig, fordi Dr. Hamer flyttede til Köln og var medlem af Nordrhein-Westfalens Lægeforeningen.
Retsafgørelsen blev truffet på grundlag af den antagelse (En officiel gennemgang har aldrig fundet sted! Er det sådan, moderne "videnskab" ser ud?), at Dr. Hamers opdagelser ikke er korrekte (videnskabeligt bedrageri fra Universitetet i Tübingen), og at behandling efter ortodoks medicinens dogmer er obligatorisk for enhver læge.

22.06.1986: Dr. Hamer skriver et brev til overrabbiner Menachem Schneerson med opfordringen: "... at ophæve boykotten mod Kræftens Jernregel angående ikke-jøder...".

1986: Prof. Hanno Beck, professor i Naturvidenskabs Historie ved Rheinische Friedrich Wilhelms Universitet i Bonn, ønsker at afholde en offentlig diskussion om Germanische Heilkunde® i en stor foredragssal på universitetet i Bonn. Dette forhindres af universitetets rektor. Prof. Hanno Beck beskriver denne situation i detaljer i sin bog "Krebs ist heilbar" (Kræft kan helbredes).

20.07.1986: Dr. Hamer indbringer sagen for forvaltningsdomstolen i Sigmaringen, og den 17.12.1986 idømmes universitetet i Tübingen at gentage habilitationsproceduren.

Men domstolen kunne ikke (eller ville ikke?) tvinge Tübingens universitet til endeligt at verificere eller undersøge Kræftens Jernregel. Og det viste sig senere at være dilemmaet.

19.08.1986: Prof. dr. Hanno Beck skriver til forvaltningsdomstolen i Sigmaringen angående undertrykkelsen af viden og "Kræftens Jernregel".

1986: Efter et seminar for franske læger bad en kvindelig læge Dr. Hamer om at signere nogle bøger: „Krebs, Krankheit der Seele“ ("Kræft, sjælens sygdom"). Lægen overrakte disse bøger til Dalai Lama, som tog dem med på sin rejse og delte dem ud til internationale politikere. For eksempel:

  • premierminister Jaques Chirac,
  • præsident Francois Mitterand,
  • kong Baudouin og dronning Fabiola af Belgien,
  • Belgiens premierminister, den nederlandske premierminister og
  • den britiske premierminister Margaret Thatcher.

Deres reaktion var mærkelig. Det så ud til, at alle kendte omstændighederne og sammenhængen, men ingen turde kommentere det.

17.12.1986: I retsmødet ved forvaltningsdomstolen i Sigmaringen indrømmede den tidligere dekan prof. Voigt, at afhandlingens form naturligvis var uden betydning, hvis man havde været klar over, at afhandlingens indhold repræsenterede de sande kendsgerninger om kræftudvikling og -forløb.