Kommentar fra patienter

Luise Harkens 
Friedenstr. 98 
2080 Pinneberg

11.12.82

Den 10. december 1982, kl. 14.30, mødtes et "voldgiftspanel" på fem læger.

Lægerne var kommet sammen for at undersøge de kliniske og radiologiske resultater af ca. 30 patienter – som var blevet behandlet tilfældigt og uselektivt – og for at se, om kriterierne af Kræftens Jernregel var opfyldt, og om helbredelsesprocessen, der fulgte umiddelbart efter at konfliktløsningen (CL), var systematisk. 

Men lægerne undersøgte kun 7 patienter.

I alle 7 tilfældigt udvalgte tilfælde udviklede konfliktforløbet sig klart i overensstemmelse med kriterierne i Kræftens Jernregel, og det samme gjorde sygdommen.

Umiddelbart efter konfliktløsning følte alle patienterne sig lettete og tog på i vægt. Røntgenbillederne viste en forbedring. 

Alligevel var voldgiftspanelet ikke villigt til at bekræfte det, som alle havde været vidne til, men ønskede at udskyde sagen i et år.

Vi patienter er rystede over, at lægerne åbenbart ikke var moralsk stærke nok til at attestere noget, der er åbenlyst.

Tre af os, patienter og pårørende, var vidner, og efter vores mening må der ikke spildes tid, mens tusindvis af patienter kan reddes.

16 Underskrifter

Oversættelse: El Glauner