Kommentar fra patienter

Luise Harkens 
Friedenstr. 98 
2080 Pinneberg

11.12.82

Den 10. december 1982, kl. 14.30, mødtes et "voldgiftspanel" bestående af fem læger.

Lægerne var kommet sammen for at undersøge de kliniske og radiologiske resultater af ca. 30 patienter som var blevet behandlet tilfældigt og uselektivt og for at se, om kriterierne af Kræftens Jernregel var opfyldt, og om helbredelsesprocessen, der fulgte umiddelbart efter at konflikten blev elimineret, var systematisk. 

Men lægerne undersøgte kun 7 patienter.

I alle 7 tilfældigt udvalgte tilfælde udviklede konfliktforløbet sig klart i overensstemmelse med kriterierne af Kræftens Jernregel, og det samme gjorde sygdommen.

Umiddelbart efter konfliktløsning (CL) følte alle patienterne sig lettete og tog på i vægt. Røntgenbillederne viste en forbedring. 

Ikke desto mindre var voldgiftspanelet ikke villigt til at bekræfte det, som det havde observeret, men ønskede at udskyde sagen i et år.

Vi patienter er rystede over, at lægerne åbenbart ikke var moralsk stærke nok til at attestere noget, der er åbenlyst.

Der var tre af os, patienter og pårørende, som var vidner til denne begivenhed.

Efter vores mening må man ikke spilde tid, mens tusindvis af patienter kan reddes.

16 Underskrifter