Verifikation Wien
(AKH - Sygehus)

De følgende 5 læger gennemførte en fælles kontrol af reproducerbarheden af ​​Kræftens Jern-Regel i Wien den 9. december 1988.

  • Dr. Elisabeth Rozkydal, Wien
  • Prof. dr. Jörg Birkmayer, Wien
  • Dr. Franz Reinisch
  • Dr. Fritz Blenz
  • Dr. Ryke Geerd Hamer

I alt blev der undersøgt 7 patienter, som havde kræft, multipel sklerose og kræftlignende sygdomme (Crohns sygdom osv.). Det klare formål med undersøgelsen var at afgøre, om alle sygdomsbilleder og sygdomsforløb entydigt forløb i overensstemmelse med KRÆFTENS JERN-REGEL.

Dette var klart tilfældet på alle 3 niveauer. Det er det psykiske niveau, som kunne afklares ved hjælp af de tilstedeværende patienter (konfliktanamnese), det cerebrale niveau, som kunne demonstreres ved hjælp af de tilgængelige CT-billeder af hjernen, og det organiske niveau, som kunne dokumenteres ved hjælp af røntgenbilleder og kliniske fund.

De fleste af patienterne har  Hamer aldrig set før.

Sammenhængene var overbevisende.

Wien, 9. december 1988

Oversættelse: El Glauner