Årets begivenheder 1983

Marts 1983: Dr. Hamer holder et foredrag på den "Internationale Naturmedicinske Kongres" i Mainz. Selvom kongresdeltagerne syntes, at det var kongressens vigtigste bidrag, var hans foredrag det eneste, der ikke måtte optages. Mornewieg, leder af det hessiske fjernsyn i Kassel, sørgede for, at dr. Hamer ikke måtte deltage i den efterfølgende paneldiskussion, der blev filmet. Kongressens ledelse undskyldte, og dr. Hamers indlæg blev først trykt i juni-udgaven af HP Journal. (HP = Heilpraktiker, Alternative Behandlere).

August 1983: På et alderdoms- og plejehjem i Gyhum starter dr. Hamer en pilotundersøgelse om "diagnostik og terapi i henhold til Kræftens Jern Regel". Når undersøgelsen er afsluttet, afgører en international medicinsk voldgiftsret under ledelse af dr. Weinhold, formand for lægeforeningen i Niedersachsen/Stade, og 7 andre professorer og lektorer, om Kræftens Jernregel er korrekt. 

September 1983: Dr. Hamer udarbejder ”Hjernens Landkort” – Videnskabelig Tabel.

06.12.1983: På trods af en presseoffensiv og voldsom agitation mod dr. Hamer og hans klinik i Gyhum afholdes den internationale medicinske voldgiftsdomstol. Femten af i alt 30 tilstedeværende patienter blev interviewet og i alle patienttilfælde blev der foretaget en vurdering af røntgenbilleder, CT'er og laboratoriedata. Samtlige tilfælde, som dr. Weinhold vilkårligt havde udvalgt, stemte præcist overens med Kræftens Jern Regel. Ikke desto mindre hævder undersøgelsesudvalget:

 ”Dr. Hamers præsentation af "Kræftens Jern Regel" lever ikke op til videnskabelige standarder."

***

Dr. Hamer offentliggør sin opdagelse på ARD. (tysk tv).

Dr. Hamer forsøger at åbne hospitaler for sine patienter. De lukkes flere gange på grund af myndighedernes og domstolenes, pressens og kræfthjælp-organisationens sammensværgelse. Politiet sætter patienterne på gaden. Breve fra patienter til myndighederne, der anmoder om en videnskabelig gennemgang, forbliver uden resultat, bliver ikke besvaret eller returneres med ordene "Ikke relevant".

Dr. Hamer overvåges af Interpol. Kun boulevardpressen rapporterer sporadisk om dr. Hamer, som regel med et uvidenskabeligt indlæg fra en professor.

Oversættelse: El Glauner

Travemünde, 16.10.1983