Årets begivenheder 1983

Marts 1983: Dr. Hamer holder et foredrag på International Naturopathy Congress i Mainz. Selvom det blev betragtet som det vigtigste bidrag fra kongresdeltagerne, var det det eneste foredrag, der ikke måtte optages. Hr. Mornewieg, leder af det Hessiske TV i Kassel, fik dette igennem. På grund af hans indflydelse blev Dr. Hamer udelukket fra den efterfølgende paneldiskussion, der blev filmet. Kongressens ledelse beklagede tingene, og indlægget blev trykt med forsinkelse i juni-udgaven af HP Journal (HP = Heilpraktiker, Alternative Behandlere).

August 1983: I et alderdoms- og plejehjem i Gyhum gennemførte Dr. Hamer en pilotundersøgelse om "diagnose og terapi i henhold til Kræftens Jern Regel". I slutningen af ​​undersøgelsen skulle en international medicinsk voldgiftsdomstol, med dr. Weinhold som formand (formanden for Niedersachsen Medical Association/Stade-distriktet) og 7 andre professorer og docenter beslutte, om Kræftens Jern Regel er korrekt. 

September 1983: Dr. Hamer udarbejder ”Hjernens Landkort” – Diagnosetabel.

06.12.1983: På trods af en enorm pressekampagne og voldsom propaganda mod Dr. Hamer og hans klinik i Gyhum afholdes den internationale medicinske voldgiftsdomstol på denne dag. Femten ud af 30 patienter blev interviewet og i alle tilfælde blev der udført en vurdering af røntgenbilleder og CT'er og laboratoriedata. Hvert af dr. Weinholds vilkårligt valgte tilfælde forløb nøjagtigt i overensstemmelse med Kræftens Jern Regel. Alligevel hævder undersøgelsesudvalget:

 ”Dr. Hamers præsentation af "Kræftens Jern Regel" lever ikke op til videnskabelige standarder."

***

Dr. Hamer annoncerer sin opdagelse på ARD (tysk TV).

Dr. Hamer forsøger at åbne hospitaler for sine patienter. De lukkes flere gange på grund af interaktion mellem myndigheder, domstole, presse og kræfthjælp. Politiet sætter patienterne på gaden. Breve fra patienter til myndighederne, der anmoder om en videnskabelig gennemgang, forbliver uden resultat, bliver ikke besvaret eller returneres med ordene: "Ikke relevant".

Dr. Hamer overvåges af Interpol. Kun boulevard-aviser rapporterer sporadisk om Dr. Hamer, mest i forbindelse med en uvidenskabeligt artikel fra en professor.

Oversættelse: El Glauner