En INTRODUKTION til GERMANISCHE HEILKUNDE®

efter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Dyreforsøg - en skændsel for hele vores tidsalder

Hamer, dyrenes ven: han har fire hunde, elsker heste

Ønsket om at forstå dyrenes sprog er uendeligt gammelt. Fra Hetitternes, Indernes, Grækernes og Germanernes religion i oldtiden ved vi, at de stort set havde et meget tæt forhold til dyr; de betragtede f.eks. deres heste som deres venner.

Det ændrede sig radikalt, da islam og kristendom udbredte sig. Deres foragt for dyr sluttede al dialog med dyr og degraderede dyr (og planter) til rent kommercielle genstande, der kan udnyttes og sælges. Menneskene blev rå og forarmede. Dialogen med dyr er brudt.

Men dyrene nægtes ikke kun sjælen, men også deres sprog. Men enhver hundelsker ved for eksempel, at en hund taler med hele kroppen og også forstås af sin lige. Den taler med halen, som den kan hæve eller sænke, og som den kan vifte med, den taler med pelsen, som den kan hæve, den taler med gest, øjnene, tænderne eller de store ører, og den taler med rituelle handlinger: f.eks. at underkaste sig den sejrende modstander og tilbyde ham halsen til at bide. Naturligvis kan vi ikke høre denne del af "sproget", men hunden taler med det.

På den måde kommunikerer alle dyr med hinanden afhængigt af deres art. De er ikke dummere end os, fordi de har et andet sprog, de er bare forskellige. "Åh," siger dyrefjender, “dyrene kan ikke føle nogen smerte, de skriger kun af instinkt, alt er bare reflekser. Man kan sørge for, at de ikke længere kan skrige.” Men selv under den tavse tortur - dyreforsøgene - skriger vores kammerater, dyrene.

Statistikkerne om kræftfremkaldende stoffer, er normalt baseret på dyreforsøg. I disse eksperimenter blev dyrets psyke og intelligens forsømt. I virkeligheden er psyken med dens mange såkaldte Biologiske Konflikter dog porten til udvikling af "sygdomme" hos mennesker og pattedyr.

I et omfattende eksperiment over flere år blev tusindvis af gyldne hamstere røget (bemærk: konfronteret med røg) med cigaretrøg hele livet, mens kontroldyr ikke blev røget. Det blev konstateret, at ikke et eneste dyr havde fået en pladeepitel-bronchial-Ca og heller ikke en lungeknude-Ca, og endda at de røget gyldne hamstere åbenbart levede længere end de ikke-røgede sammenligningsdyr…

Der mangler noget indhold her endnu.

Dyret mærker/føler stadig de fleste Biologiske Konflikter som reel/virkelig, vi mennesker på en transponeret måde. For dyret er en “mad klump”, der ikke kan sluges, i virkeligheden (reel) et stykke mad, for mennesker kan det også være mange penge eller en lotteri gevinst. Biologiske Konflikter kan kun forstås som arkaiske konflikter (udviklingshisorisk), der principielt er analoge hos mennesker og dyr.

Det viser det faktum, at vi føler os meget forbundet med hunde, heste eller køer, at vi kan kommunikere med dem og opfatter dem som "kvasi-mennesker". Så (eller derfor) lider vi også den samme tab-konflikt, når vores menneskelige partner eller hundepartner dør. Er f.eks. en ung hund syg, så oplever menneske-kvinden også en "mor-barn-bekymrings-konflikt" (tysk: Mutter-Kind-Sorge-Konflikt) med brystkræft i det venstre bryst, når det er en højrehåndede kvinde. Omvendt får (føler, mærker) dyret også Biologiske Konflikter om os mennesker, som partnere osv.

Viden om inholdet af konflikterne, håber jeg, vil endelig åbne en ny æra i forholdet mellem mennesker og dyr; væk fra den forfærdelige forståelse at dyr er en ting, der kulminerede med udryddelsen af ​​mange sjældne dyrearter og helt unødvendige dyreforsøg, der er en skam for hele menneskeheden. Alle dyreforsøg i dag er bare meningsløs grusomhed over for dyr, fordi dyrenes psyke ikke betragtes som eksisterende.

Der mangler noget indhold her endnu.

Jeg tillader mig at forudsige, at dyreforsøg senere kan ses som en skam for hele vores tidsalder og som et vidnesbyrd om vores ubeskrivelige uvidenhed (=Ignoranz).

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Oversættelse: El Glauner


1 - “Lungenrundherd Ca”, Ca = Carcinom (karcinom)